Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Az gelişmişliği açıklamaya çalışan ekonomik yaklaşımlardan R.Nurkse aşağıdaki teorilerden hangisini geliştirmiştir?


Büyük İtiş Teorisi

Fakirliğin Kısır Döngüsü Teorisi

Büyüme Aşamaları Teorisi

Dengeli Büyüme Teorisi

Dengesiz Büyüme Teorisi


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Brezilya’da askeri rejimin son dönemlerinde ortaya çıkmış ve kurumsallaşma açısından diğer partilere göre daha iyi durumda olan parti aşağıdakilerden hangisidir?


İşçilerin Partisi

Ulusal Yenilikçi İttifak

Brezilya Demokrasi Hareketinin Partisi

Demokratik Sosyal Parti

Reformcu İlerici Parti


3.Soru

Bağımsızlığını kazanmış pek çok ülkenin eski sömürge güçleri ile olan ekonomik, siyasal ve kültürel bağlarının devam etmesi durumunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Neo-kolonyalizm

Dekolonizasyon

Merkantilizm

Self-determinasyon

Emperyalizm


4.Soru

Çin'de Mao döneminden sonra yönetime geçen reform yanlısı lider kimdir?


Deng Şayping

Hu Jintao

Sun Yat-sen

Xi Jinping

Jiang Zemin


5.Soru

Topraklarında en fazla Müslüman nüfusu barındıran ülke aşağıdakilerden hangisidir?


Pakistan

Hindistan

Afganistan

Endonezya

Bangladeş


6.Soru

Çin’in büyük lideri Mao kaç yılında ölmüştür?


1970

1972

1974

1976

1980


7.Soru

Brezilya'da ekonomik reformların başlangıcı olarak aşağıdakilerden hangisi kabul edilebilir?


Cumhuriyetin ilanı.

Askeri dönem.

1994'te başkan seçilen Cardoso

Büyük buhran

Paraguay savaşı


8.Soru

1985 sonrası demokratik dönemin halk tarafından doğrudan seçilen ikinci devlet başkanı ve aynı zamanda sosyolog isim aşağıdakilerden hangisidir?


Itamar Franco

Fernando Henrique Cardoso

Luiz Inácio Lula da Silva

Dilma Rousseff

Michel Temer


9.Soru

Çin-Kore savaşları kaç yılları arasında olmuştur?


1940-43

1950-53

1960-1963

1965-1968

1968-1970


10.Soru

Brazilya'da ordunun kaç yılında gerçekleştirdiği darbe ile Brezilya’nın ilk “demokratik deneyi” son bulmuştur?


1981

1970

1964

1990

1955


11.Soru

Rusya ve Çin elli yıldır ilk kez bir dostluk anlaşmasını kaç yılında imzalamışlardır?


2013 yılında

2011 yılında

2012 yılında

2010 yılında

2001 yılında


12.Soru

Temel ihtiyaçlar yaklaşımına göre kalkınmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?


İthalatın artırılması

İhracatın artırılması

Yoksulluğu ortadan kaldırılması

Büyümenin hızlanması

Tasarrufların azaltılması


13.Soru

Başkanlık sistemini parlamenter sistemden ayıran iki temel özellikten biri aşağıdakilerden hangisidir?


Yasama organında çoğunluk oluşturmak için hükûmetin maddi kaynaklarını kullanması

Başkana kısmi veto hakkı tanıması

Çift meclisli yasama organının olması

Yasama ve yürütme organlarının aynı kökte toplanması

Yasama ve yürütme organının görev süresinin sona erişinin diğer organın kararından bağımsız olması


14.Soru

Gelirin bir birim artması durumunda bu artan kısmın ne kadarlık kısmının tüketime ayrıldığını gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?


Marjinal tüketim eğilimi

Marjinal yatırım eğilimi

Marjinal maliyet oranı

Marjinal tasarruf oranı

Marjinal fayda oranı


15.Soru

Hindu bir maharacanın yönetiminde, halkının çoğu Müslüman olan Hindistan ve Pakistan arasında savaşlrın ortaya çıkmasına neden olan bölge aşağıdakilerden hangisidir?


Yeni Delhi

İslamabat

Keşmir

Mumbai

Bengal


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1890larda elmas endüstrisinin merkezindedir?


Cape kolonisi.

Patronaj.

Apartheid

Çok kültürlülük.

ANC.


17.Soru

Sömürgeci Avrupa ülkelerinin Hindistan’a ilgilerini artırdığı ve birbirleri ile rekabet hâlinde bölgeye nüfuz ettikleri bir dönemin başlangıcını ifade eden yüzyıl aşağıdakilerden hangisidir?


  1. Yüzyıl
  1. Yüzyıl
  1. Yüzyıl
  1. Yüzyıl
  1. Yüzyıl

18.Soru

Hindistan’da iki meclisli bir yasama sistemi bulunmaktadır. “Lok Sabha” denilen halk meclisine seçilebilmek için bazı şartlar getirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir?


18 yaşını doldurmuş olmak

Hindistan doğumlu ya da beş yıl ülkede ikamet etmiş olmak

Hindistan vatandaşı olmak

Bir suç nedeni ile hapis cezası almamış olmak

Kısıtlı olmamak


19.Soru

Hindistan kast sisteminde aşağıdaki gruplardan hangisi en alt tabakada yer alır?


Brahminler

Kshatriyalar

Dokunulmazlar

Vaişyalar

Şudralar


20.Soru

Brezilya’da askerî yönetimin sonlanması ve başkanlık seçimlerinin 1984 yılında gerçekleştirilmesi için geniş katılımlı bir kampanya yürüten toplumsal harekete verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Brezilya Mucizesi

Direitas Já

Korporatizm

Komünist İdeoloji

Medidas Provisórias