Genel İşletme Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 1 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıda belirtilen ifadelerden hangi yada hangileri doğrudur?I. İşletmeler tarafından çevreye sunulan ürünler somut birer çıktı ise bu tür ürünlere mal denirII. Üniversitenin temel çıktısı eğitim hizmetidirIII. Sinerji, çevreyle ve birbiriyle ilişkili çeşitli parçalardan oluşan bir bütündürIV. Bir sistem olarak işletmeler tek bir alt birimden meydana gelmektedir.V. Ekofinalite, doğadaki tüm sistemlerin yok olmaya mahkum olmaları görüşürüdürVI. Entropi, belli sonuçlara ulaşmak için izlenecek yollar farklıdır görüşüdür.


III. ve IV.
V. ve VI.
Hiçbiri
Hepsi
I., ve II.