Genel İşletme Final 34. Deneme Sınavı

Toplam 8 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimi yaklaşımına geçişi hızlandıran faktörler arasındadır?


Küreselleşme ve rekabet
Operasyonel faaliyetler
Klasik yönetim
Toplam kalite yönetimi
Stratejik planlama

2.Soru

El işçiliği sistemi
Ev işçiliği sistemi
İmalathane sistemi
Fabrikasyon sistemi

Yukarıdakilerin hangileri üretim sistemleri arasında sayılmaktadır?Yalnız I.

I. ve II.

I., II. ve III.

II., III. ve VI.

I., II., III. ve IV.


3.Soru

Otomobil üretimi yapan bir işletmenin yemek fabrikasıyla birleşmesi işletmelerin birleşme türlerinden hangisine örnektir? 


Dikey büyüme 
Çapraz birleşme 
Yatay büyüme
Yatay birleşme
Dikey birleşme

4.Soru

İşletmenin kazanma gücünü ortaya çıkarmak için yapılan analiz aşağıdakilerden hangisidir?


İç analiz

Dış analiz

Yatırım analizi

Yönetim analizi

Kredi analizi


5.Soru

İşletme yönetimlerinin tek sosyal sorumluluğunun kar maksimizasyonu olduğunu savunan ekonomist ve nobel ödülü sahibi bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? 


Karl Marks

Adam Smith

Daron Acemoğlu

Milton Friedman

John Maynard Keynes


6.Soru

İşletmelerde iç çevre elemanları arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?


Müşteriler

Rakipler

Yasalar

Temel yetenekler

Teknoloji


7.Soru

Hangisi yöneticilerin kişilerarası rolleri arasındadır?


Monitör

Bilgi yayma

Lider

Girişimci

Arabulucu


8.Soru

Yaşanan sel felaketi sonucunda bireylerin güven konusundaki tutum ve davranışlarını değişmekte, bu durum siyasi idarenin yerleşim yerlerine verilen imar izinleri ile ilgili yeni yasal düzenleme yapmasına neden olmaktadır., bu düzenleme uyarınca, inşaat teknolojisi ve şehir imar planı ile ilgili belli yeniliklerin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu örnek olay, işletme çevresi ile ilgili neyi anlatır


İşletmelerin rekabet gücünde düşük belirsizliğin varlığını
Sosyal olayların insanları etkilediğini
Lojistik faaliyetlerin işletme için önemini
İşletme çevresinin ne kadar karmaşık ve iç içe geçmiş bir yapıda olduğunu
İşletme rekabetinin önemini