Genel Muhasebe 2 Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 5 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İşletme kârlarından, gelecekte ortaya çıkabilecek riskleri karşılamak veya oto finansman sağlamak amacıyla ayrılan tutarlara ne ad verilir?


Sermaye Yedekleri

 

Kâr Yedekleri

 

Geçmiş Yıllar Kârları

 

Öz kaynaklar

Ödenmiş Sermaye


2.Soru

Ödenmiş sermaye tutarının enflasyon düzeltilmesine tabi tutulması sonucunda meydana gelen artış mu nasıl muhasebeleştirilir?


“502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları” hesabının borcuna; “698 Enflasyon Düzeltme” hesabının alacağına kaydedilir.
“502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları” hesabının borcuna; “500.Sermaye” hesabının alacağına kaydedilir.
“698 Enflasyon Düzeltme” hesabının borcuna 501 Ödenmemiş Sermaye ” hesabının alacağına “ kaydedilir
698 Enflasyon Düzeltme” hesabının borcuna; “502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları” hesabının alacağına “ kaydedilir.
"501 Ödenmemiş Sermaye" hesabının borcuna ; “698 Enflasyon Düzeltme” hesabının alacağına kaydedilir.

3.Soru

Bir limited şirketin ortaklarından Bay A, 10.000 TL’lik sermaye taahhüdünü nakit olarak yerine getirdiğinde yapılması gereken muhasebe kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğru olarak yer alır?


500. Sermaye hesabı 10.000 TL Alacaklı
501. Ödenmemiş sermaye hesabı 10.000 TL Borçlu
500. Sermaye hesabı 10.000 TL Borçlu
102. Bankalar hesabı 10.000 TL Alacaklı
501. Ödenmemiş sermaye hesabı 10.000 TL Alacaklı

4.Soru

İşletmenin belli bir dönemine ait tüm gelir ve giderleri devredildikten sonra “Dönem Kârı veya Zararı” hesabı alacak kalanı verirse, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


Ticari kâr vardır
Ticari zarar vardır
Mali kâr vardır
Mali zarar vardır
Öz sermaye değişmez

5.Soru

Sermaye Piyasası Kurulu hangi tarihte kurulmuştur?


1973
1981
1992
1994
2005