Girişimcilik Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Timons modelinde takımın ve kaynakların biçimini, büyüklüğünü ve derinliğini belirleyen bileşen aşağıdakilerden hangisidir?


Fırsat

Girişimci

Yeni bir işletme yaratmak

İşletmeyi geliştirmek

İhtiyaç duyulan kaynaklar


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel yöneticiler, girişimciler ve iç girişimciler karşılaştırıldığında geleneksel yöneticilerin özelliklerinden biridir?


Zamanı yönlendirme kısa dönemlidir.

Faaliyetlere direk katılım söz konusudur.

Kabul edilebilir riskler üstlenir.

Bağımsızlık fırsat yaratma ve para kazanma güdüsü vardır.

Zaman yönlendirme 5-10 yıllık dönemde işletmenin büyümesi ile ilgilidir.


3.Soru

Düşük gelirli ülkelerde düşük maliyetli ürünler bulmaya odaklanan inovasyon türü aşağıdakilerden hangisidir?


Tersine inovasyon

Kapalı inovasyon

Pazarlama inovasyonu

Süreç inovasyonu

Organizasyonel inovasyon


4.Soru

Ham olan iş fikrinden bir ürün, hizmet, toplumsal fayda çıkarabilmek aşağıdakilerden hangi kavramın işidir?


Yenilik

Emek

Sermaye

Doğa

Gişişimcilik


5.Soru

Yaratıcılığı kombinasyonların uyumu olarak gören aşağıdakilerden hangisidir?


Einstein

Betley

Plamer

Rogers

Ted Anton


6.Soru

Organizasyon bünyesindeki personelin, eğer yeterli destek verilirse, yeni konseptler geliştirmeye istekli olacağı model hangisidir?


Fırsatçı Model

Kolaylaştırıcı Model

Adanmış Model

Üretici Model

Avantajlı Model


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmede iç girişimciliği destekleyen işletme felsefesinin oluşmasını sağlayacak etkilerden bir değildir?


Çalışanların bürokrasiye sıkıca bağlı olmalarını sağlamak

Çalışmayı, hareketi özendirmek

Yenilik için yenilikçileri özendirmek

Hataları hoş görmek tecrübe olarak değerlendirmek

Piyasaya yeni fikir getirmek için inatçı  olmak


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik niteliklerinden biri değildir?


Organizasyon becerisine sahip olma
Risk alma
Tetikte olma
Oyunun kuralını baştan yazma
İçe dönük olma

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi; günümüzde, yeni açılardan ortaklıklar kuran, buluşlar yenilikler yapan, bir başka ifadeyle; farkındalık oluşturup değer yaratan girişimcilik uygulamalarından değildir?


Küresel girişimcilik
Global girişimcilik
Tekno-girişimcilik
Teknolojiye dayalı girişimcilik
Yerel girişimcilik

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iç girişimciliği teşvik etmek için ortaya atılan yaklaşımlardan birisi değildir?


Fırsatçı model
Kolaylaştırıcı model
Adanmış model
Üretici model
Eşitlikçi model

11.Soru

Mevcut ya da var olan bir organizasyon (işletme) içindeki girişimciliğe ne ad verilir?


İç girişimcilik

Dış girişimcilik

Girişim

Personel güçlendirme

Yetki verme


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri inovasyon hakkında doğru bilinen yanlışlardandır?

  1. İnovasyon ile Ar-Ge aynı şeydir.
  2. İnovasyon sadece ekonomik ve toplumsal fayda üretir.
  3. İnovasyonun tek hedefi kar elde etmektir.


Yalnız 2

Yalnız 3

2 ve 3 

Hiçbiri

Hepsi 


13.Soru

Piyasada hâlihazırda hizmet verenlerden geriye kalan boşluk olarak tanımlanabilecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Rekabet

Temel Yetenek

Ekonomik Büyüme

Strateji

Fırsat


14.Soru

Evraka nedir?


Hazırlık

Gerçekleşme

Aydınlanma

Yaratıcılıkların çıkması

Fikirlerin değerlendirilmesi


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik konusundaki kararlılık ile ilgili temel kişisel özelliklerdendir?


Başarıya ulaşmak için duyulan normalin üzerinde güçlü bir arzudur

İş yapmak için yeni ürünlerin, servislerin ya da yolların geliştirilmesini sağlayan
kıvılcımdır.

Değişen pazar ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verebilme yeteneğidir

Kurallar yaratmak ve hedefler oluşturmaktır.

Bir girişimciye başlangıç yaptırtan ve onu o şekilde tutan faktördür.


16.Soru

Risk alarak yenilik yaparak pazardaki fırsatları yakalayıp onları kârlı iş fikirlerine dönüştüren ve pazara sunarak değişimi sağlayan kişi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?


İç girişimci

İş girişimcisi

Kurum girişimciliği

Şirket girişimciliği

İç girişimcilik


17.Soru

-Firmalar dışardaki firmalarla ya da başka kişi ve organizasyonlarla işbirliği yaparak onların da inovasyon kaynakları ve güçlerinden yararlanmış olmaktadırlar.
- Fikrin nereden geldiği ve nereye gittiği pek önemli değildir. Önemli olan fikrin başka bir fikir ile
bağlantı kurmasıdır.
Yukarıdaki özellikler hangi inovasyon türüne aittir?


Açık inovasyon

Kapalı inovasyon

Radikal inovasyon

Tersine inovasyon

Operasyonel inovasyon


18.Soru

1986’da yayınlanan “İşletmenin Yeniden Keşfi” adlı kitabın yazarı olan ve işletmelerin yeni piyasalar ve yeni ürünler bulmak için önemli bir yöntem olarak tanımlayan yazar aşağıdakilerden hangisidir?


Naisbitt

Damanpour

Pinchot

Carrier

Zahra


19.Soru

Düzeylerine göre inovasyon çeşitleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?


Radikal
Kapalı
Açık
Operasyonel
İş modeli

20.Soru

Girişimciyi yöneticiden ayıran temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?


Planlama yeteneği
Organizasyon yeteneği
Problem çözme yeteneği
Hayalci bakış açısı
Güven duyma isteği