Girişimcilik Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yeni bir işletme girişiminin hedef ve amaçlarına ulaşabilmesi için ihtiyaç duyulan, binaları, donanımı, teçhizatı ve stokları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


İşletim kaynakları

İnsan kaynakları

Finansal kaynaklar

Teknolojik kaynaklar

Öz kaynaklar


2.Soru

Ekonomik hayatta girişimcilerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Kârların olabildiğince artırılması

Yeni pazarlar yaratılması

Yeni satış yöntemlerinin yaratılması

İstihdam yaratılması

Ürün çeşitliliğinin sağlanması


3.Soru

Aşağıdaki modellerin hangisinde bir şirkette bilinçli olarak çekirdek bir gruba bütçe ayrılmaktadır?


Fırsatçı model

 

Kolaylaştırıcı model

 

Adanmış model

 

Üretici model

Girişimci model


4.Soru

“Kamu Girişimciliği” kavramı aşağıdakilerden hangisini kapsamaktadır?


Kamu kuruluşlarındaki girişimcilik

Sivil toplum kuruluşlarının (STK) girişimcilik eylemleri

Şirket içi girişimcilik

Küresel girişimcilik

Tekno girişimcilik


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş modeli inovasyonu gerçekleştirilebilecek sistem parçalarından biri değildir?


Değer önermesi

Pazarlama sistemi

Kilit süreçler

Kilit kaynaklar

Kar formülü


6.Soru

İş modeli inovasyonunda iş modelleri bir sisteminin çeşitli parçaları vardır. Bunlar aşağıdakilerden hangisi ya da hangilerinde doğru verilmiştir?

  1. Değer Önermesi.
  2. Kilit Süreçler.
  3. Kilit Kaynaklar.


Hepsi

Hiçbiri

1 ve 2

2 ve 3

1 ve 3


7.Soru

Kavram olarak inovasyon Latince Innovatus kelimesinden türetilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bu kavramı ifade etmek için kullanılır?

  1. Yeni bir şey yapmak
  2. Toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması
  3. Yeni ve farklı bir sonuç


1 ve 2

1 ve 3

2 ve 3

Hepsi 

Hiçbiri


8.Soru

Keşifle başlayan icatla devam eden piyasada ticari hale gelen ürün ile sonuçlanan süreç aşağıdakilerden hangi kavramı ifade eder? 


İnovasyon

Ürün

Hizmet

Üretim

Araştırma geliştirme


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi inovasyon sürecinin doğru yazılmış bir basamak sıralamasıdır?


Fikir toplamak-Fikirleri yönetmek-Başarı potansiyeli olan fikirleri seçmek-Uygulamak
Fikirleri yönetmek- Başarı potansiyeli olan fikirleri seçmek-Uygulamak-Fikir toplamak
Başarı potansiyeli olan fikirleri seçmek-Fikir toplamak- Uygulamak-Fikirleri yönetmek
Fikir toplamak- Başarı potansiyeli olan fikirleri seçmek- Fikirleri yönetmek-Uygulamak
Uygulamak- Fikir toplamak-Fikirleri yönetmek-Başarı potansiyeli olan fikirleri seçmek

10.Soru

Örgütsel yapı, girişimcilik sürecine katkı yapan kaçıncı ana unsurdur?


4

5

6

7

8


11.Soru

Kendinden önceki çözümleri geçersiz hale getiren, ezber bozan inovasyon olarak da adlandırılan inovasyon türü aşağıdakilerden hangisidir?


Yıkıcı İnovasyon

Adımsal İnovasyon

Ürün İnovasyonu

Süreç İnovasyonu

Pazarlama İnovasyonu


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılıkta doğru bilinen yanlışlar arasında değildir?


Her alanda yaratıcılık yapılabilir.

Her insan yaratıcı değildir.

Yaratıcılık sadece üst yönetimde ve Ar-Ge’de gereklidir.

Yaratıcı düşüncenin değeri, mantıklı olup olmadığına bağlıdır.

Yaratıcılık uçukluk, hayalcilik, çılgınlıktır.


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerin nasıl çalıştığını gösteren öykülere verilen addır?


İş modeli
Pazarlama
Radikal inovasyon
İş etüdü
İş idaresi

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fikirlerin başka sektörlerden alanlardan alarak ilgili sektörde uygulanmasıdır?


Çapraz tohumlama

İcat

Buluş

Keşif

Patent


15.Soru

  1. Yeni işletme
  2. Yenilik/yeni ürünler/yeni pazar
  3. Fırsatların peşinde koşma
  4. Risk alma/risk yönetimi/belirsizlik

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri girişimcilik kavramıyla ilişkilidir?


I, II, III ve IV

I, II ve III

I ve II

I ve III

Yalnız IV


16.Soru

Rogers’e göre yaratıcılığın tanımı nedir?


Yaratıcılık birbiriyle alakalı görülmeyen iki fikri birleştirmektir.

Yaratıcılığı zaten yoktan var etme değil var olanlardan bir kombinasyon elde etmektir.

Bağlantısız görünen şeyleri birbirine bağlayabilmektir.

Eski ve yeni bilgilerin yeni yöntemlerle kullanılmasıdır.

Mevcut fikirlere yeni kullanım alanları bulunmasıdır.


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş modeli sisteminin parçaları arasında yer almaz?


Değer önermesi

Kilit süreçler

Kilit çıktılar

Kilit kaynaklar

Kar formülü


18.Soru

İlk kez girişimciliğin tanımını yapan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


Richard Cantillon
Jean Baptise Say
Joseph A. Schumpeter
Carol Moore
David Ricardo

19.Soru

Girişimcinin risk üstlenme kadar üretim girdilerini örgütleme ve yönetme niteliğine sahip olması gereğini vurgulayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


Richard Cantillon
Jean Baptise Say
Joseph A. Schumpeter
Carol Moore
David Ricardo

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi inovasyon içerisinde yer almaz?


Tüketiciye kar sağlar

Girişimciye kar sağlar

Yenilik süreçlerinden oluşur

Toplumsal faydaya dönüşür

İçinde keşif, AR-GE’yi barındırır