Girişimcilik Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 8 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İnovasyon için yeterli görülen temel süreç ögelerinden biri değildir?


Fikir toplamak

Fikirleri yönetmek

Başarı potansiyeli olan fikirleri seçmek

Kuluçka evresine girmek

Uygulamak


2.Soru

Yaratıcılığı arttıran aşağıdaki faktörlerden hangisi fiziksel ortamlar ile ilgilidir?


Bellek

Yaratıcılık molaları

Eğitim

Ağlar

Çevre ve çevresel ortam


3.Soru

Müşteriye değer, girişimciye kâr, topluma fayda sağlayacak, ürün ve hizmete dönüşebilecek fikirler aşağıdakilerden hangisidir?


Girişimcilik

İş fikri

Yaratıcılık

Farklılık

İnovasyon


4.Soru

Beynin sol kısmı aşağıdaki özelliklerden hangisiyle ilgilidir?


Rasyonellik

Sezgisellik

Duygusallık

Bütünsellik

Yaratıcılık


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iç girişimcilik ile ilgili doğru bir algılamadır?


İç girişimcilerin temel amacı refah ve para sağlamaktır.
İç girişimciler yüksek risk alan kumarbazlardır.
İç girişimcilerin analitik yetenekleri yüksektir.
İç girişimciler güç peşinde koşar ve imparatorluk kurma hevesindedirler.
İç girişimcilerin yüksek başarı istekleri, onların ahlaki ve etik değerlerini düşürmektedir.

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iç girişimcilik tanımlarından değildir?


Büyük kurumlar içerisindeki girişimciliktir.

Yeni girişlere yol açacak süreçler, uygulamalar ve karar alma faaliyetleridir.

Faaliyet halindeki bir organizasyon içerisinde yaratılan teşebbüslerle ilişkili girişimciliktir.

Yeni fikirler üzerinde kazançlı ürün ve hizmetlere dönüştürmek için bireysel ya da ekipçe çalışmaktır.

Mevcut bir kurum içerisinde bir veya daha fazla çalışan tarafından firma için önemli bir yeniliğin ortaya çıkarılması ve uygulanması


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimci düşüncenin temelleri arasında yer alır?


Risk alma
İzleyici olma
Yerel düşünme
Rakipleri göz ardı etme
Geleneksel davranma

8.Soru

Girişimciliğin tanımını ilk kez yapan yazar aşağıdakilerden hangisidir?


Richard Cantillon

Joseph A. Schumpeter

Jean Baptise Say

Adam Smith

John M. Keynes