Girişimcilik Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 2 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir işletme için, aşağıdakilerden hangisi yatırım sürecine geçmeyi sağlayacak rehber niteliğinde bir belgedir?


Görev belgesi

Vizyon belgesi

Misyon belgesi

İş Planı

Yetki Planı


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi inovasyon hakkında yanlış bilinenler arasında yer alır?


İnovasyon ile Ar-Ge aynı şeydir
İnovasyonun tek hedefi yoktur
İnovasyonda önemli olan başlamaktır
İnovasyon her büyüklükteki işletmelerde yapılabilir
İnovasyon sorun çözmek ve ihtiyaç gidermek için yapılır