Halkla İlişkiler Ara 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Radyo, eskiye oranla etkisini kaybetmeye başlayan bir kitle iletişim aracıdır. Sadece işitsel bir iletişim aracı olmanın dezavantajıyla, radyo ne tür bir iletişim aracı olarak açıklanır?


Arka plan iletişim aracı
En çok takip edilen kitle iletişim aracı
En önemli kitle iletişim aracı
Süreli kitle iletişim aracı
Ön plan iletişim aracı

2.Soru

Kuruluşun hedef kitleleriyle paylaşmak istediği bazı haberler olduğunda veya özellikle kriz durumlarında, basın mensuplarının kuruluş yöneticilerine sorular sorduğu ve yöneticilerin detaylı cevap vermek isteyeceği durumlarda düzenlenen en doğru faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?


Basın Resepsiyonu/Kokteyli
Basın Gezileri
Basın Toplantısı
Kuruluş Yayını
Basın Röportajı

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kapsamlarına gore plan içerisinde yer alır?


Kısa süreli planlar
Uzun sureli planlar
Seçeneklere gore değişmez planlar
İşletme bölümleri ile ilgili planlar
Sürekli planlar

4.Soru

Halkla İlişkiler gelişimi sürecinde 1970 li yıllar sonrası hangi modelle açıklanmaktadır?


Kamuyu Bilgilendirme Modeli

İki Yönlü Asimetrik Model

İki Yönlü Simetrik Model

Basın Ajansı Modeli

Tanıtım Modeli


5.Soru

Hedef kitlenin hislerine hitap eden strateji aşağıdakilerden hangisidir?


Duygu stratejisi
Kanıt stratejisi
Bilgi stratejisi
İmaj stratejisi
Eğlence stratejisi

6.Soru

Osmanlı Devleti’nde halkla ilişkiler sayılabilecek bir çok uygulamadan söz edilebilir. Ancak bu uygulamalar yöneticinin tercihine bırakılmıştır. Örneğin, bir padişah kıyafet değiştirerek halkın arasına girerken, diğeri böyle bir uygulama yapmak zorunda değildir. Belirtilen bu durum aşağıdaki ifadelerden hangisinin göstergesi olabilir?


Yöneticilerin halkın arasına karışarak otoritelerini sorguladığının
Yöneticilerin halkla ilişkiler uygulamalarını önemsemediğinin
Halkla ilişkiler faaliyetlerinin sistemli bir şekilde yürütüldüğünün
Uygulamaların, sistemli ve sürekli olmadığının
Tüm yöneticilerin halkla iyi diyalog kurma çabaları içinde olduğunun

7.Soru

I - Kurum misyonu geliştirilmesi II - Kurum profili geliştirilmesi III - Dış çevresel öngörüler IV - Misyonla uyumlu olan ve arzu edilen seçeneklerin belirlenmesi Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Pierce ve Robinson'un strateji oluşturanların izleyeceği yol önerisi aşamaları ile doğru şekilde sıralanmaktadır?


I - III - IV
II - III - IV
II ve III
I ve III
I - II - III -IV

8.Soru

Halkla ilişkiler, bir kurumun pazarlama amaçlarını doğrudan desteklemek için kullanıldığında hangi adla adlandırılır?


İtibar yönetimi

Sponsorluk

Pazarlama iletişimi

Kriz yönetimi

Etkinlik yönetimi


9.Soru

Bir gazetenin sanat yazarı bir müzik festivalini izleyerek festival hakkında haber yapmak istemiş ve festivale katılacak bir müzik grubu ile birlikte yolculuk yapmıştır. Ardından müzik festivali hakkında bilgiler verirken festivali düzenleyen ve sponsor olan kuruluşlardan övgüyle bahsederek onlara teşekkür etmiştir. Yukarıdaki metinde bahsedilen halkla ilişkiler ortam ve araçları hangileridir?


Gazete - basın bülteni - festival
Gazete - basın gezisi - Festival
İnternet - basın gezisi - sergi
Gazete - tören - festival
İnternet - gazete - festival

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hem kurum içine, hem de kurum dışına yönelik halkla ilişkiler ortam ve araçları arasında yer alabilir?


Intranet
Duyuru panoları
Fuar
Yüz yüze iletişim
Haber bülteni

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde halkla ilişkileri yönetim fonksiyonu olarak ele alan yazarlar doğru bir şekilde verilmiştir?


Gruning-Hunt-Peltekoğlu
Baskin- Gruning-Hunt
Harlow-Cutlip-Baskin
Peltekoğlu- Harlow- Cutlip
Baskin- Harlow- Gruning

12.Soru

Bir holding, topluluk şirketleri ile birlikte, çeşitli üniversitelerde spor, müzik ve eğlence aktiviteleri içeren festivaller düzenlemektedir. Halkla ilişkilerde bu tip organizasyonların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?


Yüzyüze iletişim
Gelecekteki hedef kitle
Ödül organizasyonları
Sponsorluk programları
Etkinlik yönetimi

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde doğru stratejiler belirleyebilmek için yanlış öneridir?


Bağlantıyı kaybetmeyin
Hedef kitleye odaklanın
Bütünü düşünün
Zamanı esnek kullanın
Kaynaklar konusunda gerçekçi olun

14.Soru

Medyada yer ve zaman satın alma olarak tanımlanabilecek kavram hangisidir?


Halkla İlişkiler

Satın Alma

Pazarlama

Propaganda

Reklam


15.Soru

Gündem oluşturma kuramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Gündem oluşturma kuramı medyanın kamuoyuna ne düşüneceğini değilse bile ne hakkında düşünmesi konusunda yönlendirdiği varsayımına dayanmaktadır.
Kamuoyu önderleri olmaksızın gündem oluşturma kuramı uygulanamaz.
Bu kurama göre tasarlanan iletiler kitle iletişim araçlarıyla kamuoyuna ulaştırıl- dığında ikna süreci başlamış olacaktır.
Her iletinin sorgulanmadan alınacağı esasına dayanır.
Günlük yaşamda kanıtlanması mümkün değildir.

16.Soru

Kurumların tedarikçileri, bayileri, yatırımcıları, farklı şehirler ve ülkelerdeki iş ortaklarıyla güvenli iletişim kurmak amacıyla kullandıkları internet ağına ne ad verilir?


Extranet
Sanal Toplantı
Sosyal Paylaşım Ağı
Intranet
Portal

17.Soru

Teknik bilgi gerektirmeden oluşturulabilen, kişi veya kurumlara ait internet sayfalarına ne ad verilir?


Sanal Haber Bülteni
Elektronik Posta
Blog
Basın Bülteni
Web Uygulaması

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kuruluşların yönetim süreci fonksiyonları içerisinde yer almaz?


İşbirliği

Planlama

Örgütleme

Etkileme

Kontrol


19.Soru

Belli bir konu veya sektörle ilgili olarak düzenlenen ve pek çok firmanın katılarak, marka ve ürün/hizmetlerini tanıttıkları geniş kapsamlı organizasyonlara ne ad verilir?


Fuaye
Intranet
Toplantı
Sergi
Fuar

20.Soru

Blogların halkla ilişkiler yöneticisi için en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Çok geniş kitlelere hitap etmesi
Maliyetlerinin çok düşük olması
Diğer sosyal ağlarla etkileşiminin olması
Resim, video gibi görsel içerikler barındırabilmesi
Samimi oldukları için inandırıcılıklarının yüksek olması