Halkla İlişkiler Yazarlığı Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 5 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hangi buluş ile gerek kişilerarası, gerekse de kitlesel ölçekte iletişim olanakları yaygınlaşmıştır?


Yazı
Resim
Matbaa
Telefon
İnternet

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanılan kanallara ve araçlara göre iletişim türlerinden biri değildir?


Görsel-işitsel iletişim

Dokunma ile iletişim

Kitle iletişimi

Sözsüz iletişim

Telekomünikasyon


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin birçok tanımının ortak noktalarından biri sayılamaz?


Halkla ilişkiler organizasyonlara özgü bir faaliyettir.

Halkla ilişkiler bir iletişim çabasıdır.

Halkla ilişkiler bir denetim fonksiyonudur.

Halkla ilişkiler süreç odaklıdır.

Halkla ilişkilerde anlayış, kabul ve iş birliği kavramları önemli yer tutar.


4.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde basın bülteniyle basın makalelerinin karşılaştırması yanlış yapılmıştır?


Basın bülteni kısadır, basın makalesi ona göre uzundur.

Basın bültenleri medya editörleri tarafından yeniden yazılamazken   basın makaleleri editörler tarafından yeniden yazılabilir.

Basın bültenlerinin girişinde 5N1K  kuralı ile olayın özeti verilir, basın makalelerinde bunun yapılmasına gerek yoktur.

Basın bültenlerinin kısa, basın makaleleri  ise daha uzun
ömürlüdür

Basın bültenlerini yazan kişinin   ismi yayınlanmaz,
basın makalelerinin yazarlarınınki yayımlanır. 


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir yazarda bulunması gereken özellikler arasında gösterilemez?


Empati yapabilme

Entelektüel birikime sahip olma

Bir haberci gibi düşünebilme

Yazılı iletişim kurallarına hakim olma

Araştırma ve gözlem yapabilme