Halkla İlişkiler Yazarlığı Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Radyoda yayınlanan basın bültenlerinde, her cümlede kaç kelimenin bulunması idealdir?


8

10

12

14

15


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 5 N 1 K Kuralı içinde yer almaz?


Ne
Nerede
Nasıl
Ne zaman
Kaçıncı

3.Soru

Halkla ilişkiler yazarının ihtiyaç duyduğu anda tüm bilgilere kolaylıkla ulaşabileceği dosyada aşağıdakilerden hangisinin yer alması gerekli değildir?


Biyografiler

İstatistikler

Magazin dergileri

Gazete kupürleri

Konuşmalar


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi haber bülteni oluşturulurken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?


Hedef kitlenin özellikleri
Gösterişli ve çok renkli olmasına dikkat edilmesi
Dikkat çekici ve ilgi uyandırıcı haberlerin yer alması
Güvenilir kaynaklardan yararlanılması
Okuyucu geri dönüşünün takip edilmesi

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler yazarının çok iyi bilmek zorunda olduğu haber yazma kurallarından biri değildir? 


İlgi çekecek etkileyici bir girişin bulunması

Girişte haberin özetinin verilmesi

5N1K kuralına uyulması

Haberin giriş, gelişme, sonuç biçiminde yazılması

Kolay okunacak biçimde yazılması


6.Soru

Etkili bir yazma eylemi, belli aşamaları takip eden bir süreçtir. Aşağıdaki şıklardan hangisi bu sureci doğru sıralar?


Yazım öncesi, yazım sırası, yazım sonrası

Yaratıcı başlama, yazma, sunma

Senaryo, rolleri belirleme, yazma

Araştırma yapma, mecra, öykü

Empati yapma, metin hazırlama, sunma


7.Soru

Bir haber metni yazılırken 5N1K evrensel kuralı uygulanır. Aşağıdakilerden hangisi bu kuralın sorularından biri değildir?


Ne amaçla?

Nerede?

Ne zaman?

Nasıl?

Kim?


8.Soru

Bir işletmenin yönetim sürecinde yer almayan fonksiyon hangisidir?


Planlama

Etkileme

Kontrol

İkna etme

Örgütleme


9.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi bir konuda uyarıda ya da açıklamada bulunmak amacıyla kullanılan resimsel işaretleri tanımlar?


İdeogram
Piktogram
Logogram
Fonogram
Onomastik

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireylerin kendi ürettikleri her türlü mesajı doğrudan yayımlayabildiği ve paylaşabildiği platformlardan biridir?


Halkla ilişkiler
Reklam
Medya ilişkileri
Geleneksel medya
Sosyal medya

11.Soru

Basın bültenlerinin girişinde olayın özeti  ne ile verilir?


Kanıtlar ile

Belgeler ile

5N 1K kuralı ile

Bilimsel üslup ile

Yorum ile


12.Soru

Pate Jackson’un geliştirdiği iletişim yaklaşımı içinde yer almayan şıkkı işaretleyiniz.


Farkındalık yaratmak

Olayı tetiklemek

Davranışsal değişim

Gizli bir gönüllülük geliştirmek

Formel iletişim


13.Soru

Toplumun genelinin ilgisini çekecek güncel olayların, en kolay anlaşılacağı biçimde sunumuna ne ad verilir?


Reklam

Bülten

Haber

Pazarlama

Halkla İlişkiler


14.Soru

Aşağıdaki basamaklardan hangisi Pate Jackson’un davranışsal değişimi uyarmak için geliştirdiği iletişim yaklaşımındaki beş aşamalı süreçte son aşamadır?


Olayı Tetiklemek
Davranışsal Değişim
Orta Düzeyde Davranış
Gizli Bir Gönüllülük Geliştirmek
Farkındalık Yaratmak

15.Soru

“Kurum ve hedef kitlesi arasında iki yönlü iletişim sağlayıp bilgi alışverişini kolaylaştırarak bilgi sağlayıcı, yorumcu ve arabulucu olarak hizmet vermek”
Yukarıda rolü tanımlanan halka ilişkiler uygulamacısı aşağıdakilerden hangisidir?


Uzman reçeteci

İletişim uzmanı

Sorun çözme uzmanı

İletişim teknisyeni

Rehberlik uzmanı


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişimde yaratıcılğı destekleyen özelliklerden değildir?


Belli bir düşünsel akıma sadık olmak
İnsanlarla derinlemesine ilgilenmek
İnsanları harekete geçiren şeyleri iyi ayrıştırabilmek
Zihnin sanat, tarih, bilim ve politika gibi pek çok konuda dolu olması
İyi bir mizah ve güçlü bir hayal gücünün bulunması

17.Soru

1. Aşağıdakilerin hangisi geleneksel medyaya ihtiyaç duymanın nedenlerinden biri değildir?


Tanıdık gelmesi nedeniyle daha güvenilir görülmesi

Hızlı bir şekilde itibar sağlaması

Çok geniş bir kitleye ulaşıyor olması

Büyük oranda sosyal medya uzantılarına sahip olması

Olayların daha tarafsız olarak verilmesi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir yazarın sahip olması gereken niteliklerden biri değildir? 


Araştırma yapmayı bilme ve sevme 
Empati yapabilme 
Dilbilgisi kurallarına hâkim olabilme 
Güncel gelişmeleri yakından takip etme
Analitik ve yaratıcı düşünebilme 

19.Soru

Pate Jackson’un davranışsal değişimi uyarmak için geliştirdiği iletişim yaklaşımı aşamalarında yer almayan yaklaşım hangisidir?


Farkındalık Yaratmak
Davranışsal Değişim
Olayı Tetiklemek
Olayları gizleme
Orta Düzeyde Davranış

20.Soru

Yazılı iletişimde birey, alıcı konumundadır. Alıcının, yazılı ürünü çözebilme alışkanlığı ve yeterliliği önceden kestirilebilir. Telgraf, mektup, rapor bu boyutun yazılı ürün türleridir.
Yukarıdaki açıklama yazılı iletişimin hangi boyutunu tanımlamaktadır?


Konumsal boyut

Dikey boyut

Yatay boyut

Bireysel boyut

Kurumsal boyut