Halkla İlişkiler Yazarlığı Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fotoğrafların halkla ilişkilerde başlıca kullanım alanlarından biri değildir?


Medya ile ilişkilerde gazete ve dergilere gönderilen basın bültenlerine eklenir.

Kurum içinde yayınlanan dergilerde, yıllık raporlar ve diğer kurum yayınlarında kullanılır.

Reklam, poster ve sergilerde kullanılır.

Siyasi işler için kullanılır.

Arşiv amacıyla kullanılır.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişimin iki boyutundan biri olan bireysel boyutta yer alan yazılı ürünlerden biri değildir?


Rapor

Telgraf

Mektup

Afiş

E-posta


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kriz dönemlerinde hedef kitlelere ulaştırılacak, mesaj üretimi sürecini kısıtlayan kurum içi faktörlerden biri değildir?


Yetersiz kaynaklar

Yönetimin kayıtsızlığı ya da muhalefeti

Zararı Karşılama

İç iletişimsel süreçler ve prosedürler

Kurumsal koruma (yasal ya da başka türlü)


4.Soru

Haber bültenleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Haber bültenleri güncel bilgiler için önemli bir kaynaktır.

Haber bültenleri toplumun bilgi ihtiyacını karşılamakta yeterli olmamaktadır.

Haber bültenleri halkla basın mensupları arasındaki bir iletişim aracıdır.

Haber bültenleri yıllık düzenlenmektedir.

Genellikle tarihi bilgiler vermektedir.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi düzeltici davranış stratejilerinden biri değildir?


Soruşturma

Düzeltici hareket

Özür dileme

Zararı karşılama

Tövbe etme


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yazım işlemi tamamlanmış olan bir metnin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir? 


İkna edici
Dramatik ve etkileyici
Açık ve anlaşılır
Yayınlanacağı mecraya uygun 
Hedef kitlesine uygun 

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tipik iş mektuplarının bölümlerinden biri değildir?


Başlık

Sonuç

Gövde

İmza

Referans


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya için basın bülteni yazarken dikkat edilecek noktalardan biridir?


Başlık için içerikten ziyade karakter sayısı en önemli noktadır. 

En çok paylaşılan ve görüntülenen basın bültenleri yaklaşık 120 karaktere sahiptir. 

Başlık sadece gazetecilere hitap etmelidir.

Başlıkların eğlenceli ve komik ifadeler içermesinden kaçınılmalıdır.  

Başlıklar çok kısa olmalıdır. 


9.Soru

Geleneksel medyadan, internet ortamına geçişte haberin ulaşmasında yaşanan en önemli fark nedir?


Bilgi

Belge

Anlatım

Araştırma

Hız


10.Soru

Bir kişinin kendisine yöneltilen suçlamalar karşısında kendisini savunmak için yaptığı yazılı ya da sözlü açıklamaya ne ad verilmektedir?


Öyküleme

Apologia

İnkar 

Mazeret

Temize çıkarma


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum ile ilgili etkinlikleri, stratejileri, düşünceleri, olayları vb. içeren haber değeri taşıyan, önemli bilgiler veren ve medyaya gönderilen yazılı metinlere verilen addır?


Basın toplantısı
Basın gezisi
Basın bülteni
Haber mektubu
Haber röportajı

12.Soru

Bir mesaj tasarlanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez?


Kelime

Bütçe

İmaj

Hareket

Ses


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iyi hazırlnamış bir faaliyet raporunun özelliklerinden biri değildir?


Kuruluşun gerçek değerini gizlemesine yardımcı olur.

Kuruluşların standartlara uyumunu sağlar ve diğer kuruluşlarla iletişime katkıda bulunur.

Kuruluşla ilgili fırsatların ve şirketin büyüme potansiyelinin anlaşılmasını sağlar.

Kuruluşun piyasalarda yeni yerler edinme yeteneğini artırır.

Yatırımcıların beklentilerini yönetir.


14.Soru

Şirketin faaliyetleri, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri,vizyon, misyon ve stratejisi gibi konulara nerede yer verilir?


Faaliyet raporlarında

Yaratıcı süreçte

Yönetim kurulu karar defterinde

Akademik raporlarda

Tüm ana kaynaklarda


15.Soru

Duyurumda verilen mesajın ikna edici olması için gereken özelliklerden birisi olmayan hangisidir?


Kaynak inanılır olmalı
Kaynak saygın olmalı
Mesaj açık ve net olmalı
Mesaj etkin bir şekilde sunulmalı
Kaynak konunun yabancısı olmalı

16.Soru

Yeniden etiketleme, kriz döneminde karşılık verme stratejilerinden hangisinin içinde yer alır?


Oyalayıcı iletişim
Stratejik hareketsizlik
Sesli üzüntü bildirme
Savunmacı karşılık
Saldırgan karşılık

17.Soru

2. Aşağıdakilerden hangisi bir krizin ortaya çıkmasının koşulları arasında bulunmaz?


Kuruluşun üst düzey hedeflerini tehdit etmesi

Kuruluşun itibarını sarsması.

Krizi çözecek yetenekli elemanların bulunmaması

Sorunu çözmek için yeterli sürenin bulunmaması

Kuruluş tarafından beklenmeyen bir anda meydana gelmesi


18.Soru

Ayrıntıdan ve genellikle öykü tarzında başlayarak olayın detayının haberin sonunda verildiği dergi haberciliğinde daha çok kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir? 


Ters piramit tekniği
Serbest yazım tekniği 
Kare tekniği 
Düz piramit tekniği 
Dörtgen tekniği 

19.Soru

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının taklit ve tağşiş (saflığı bozan katkı maddesi) yapan bazı firmalar ile ilgili yaptığı açıklamada "A" markası ile üretim yapan  Gıda firmasının da adı yer almıştır. Bakanlık açıklamasında, "A" markalı sucukta  kanatlı eti (tavuk ve hindi)tespit edildiği açıklamıştır. Buna karşılık olarak "A" firması :" Firmamızın  teşhir edilen  grupta yer alması, uygulanan test yönteminden kaynaklanan talihsiz bir durumdur." şeklinde bir açıklama yayımlamıştır. Buna gör "A" firması hangi stratejiyi uygulamıştır?


İnkâr

Pişmanlık

Düzeltici hareket

Atak

Taviz verme


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi radyo ve televizyon için hazırlanan bültenlerin, yazılı basın için hazırlananlardan farkını belirtmektedir?


Hızlı ve anlık olması

Açıklayıcı ek fotoğraf altı bilgisi olması

Konuşma veya rapor metinlerini içermesi

Büyük harf kullanımına dikkat edilmesi

Antetli kağıt kullanılması