Halkla İlişkiler Yazarlığı Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Halkın isteklerine en yakın, kurumun amaçlarına en uzak düşen strateji aşağıdakilerden hangisidir?


İnkar

Sokulganlık

Atak

Özür dileme

Taviz verme


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal afişlere bir örnek değildir?


Festival afişleri

Konser afişleri

Trafik afişleri

Sinema afişleri

Spor afişleri


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karşılık verme stratejisinde yer alan tipolojilerden biri olan saldırgan karşılık stratejileri içerisinde yer almamaktadır?


Tehdit

Şok

Utandırma

İnkar

Atak


4.Soru

“…………… bir organizasyonun, grubun veya kişinin sembolüdür. Yüzünüz gibi bir şeydir. Arkadaşlarınız nasıl göründüğünüzü bilirler ve yüzünüzü adınızla ilişkilendirirler, tıpkı bir ………….. gibi.”
Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


İnfografik

Logo

Biçim

Broşür

Reklam


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş mektebu formatında bulunan unsurlardan biri değildir?


Başlık

Hitap

Kapanış  

Gövde

Gelişme


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi telefon kısa mesajlarının kötü yönleri arasında yer alır?


Gönderim ücretinin yüksek olması.
Mesajın kullanıcıya hızlı iletilmesi
Aktif iletişim yöntemi oluşu
Toplumun %85'inin kullanıyor oluşu.
Mesajın yaratan tarafın kontrolünde olması

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kuramsal dergilerde yer alan başlıca konulardan biridir?


Sanat

Siyaset

Çocuk ve gelişimi

Borsa

Eğitim


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi basılı bir reklam ana metninin amaçlarından biri değildir? 


Hedef kitlenin ilgisini artırmak 
Hedef kitleyi harekete geçirmek 
Uzun ve soyut sözcüklere yer vermek 
Mesajları çarpıcı şekilde özetlemek
Başlıkla birbirini tamamlayıcı niteliğe sahip olmak 

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklam metinlerinin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri değildir?


Slogan

İmza

Amblem ve logo

Alt başlık

Görsel unsurlar


10.Soru

Aşağıdaki iletişim türlerinden hangisi bir toplumsal ilişkiler sistemi sınıflamasına dahildir?


Kişiler arası iletişim

Görsel iletişim

İşitsel iletişim

Sözlü iletişim

Yazılı iletişim


11.Soru

Yazının ana bölümünde koyamadığınız tabloları, şemaları, haritaları, anketleri ve diğer belgeleri içeren belgeye ne denir?


Referanslar

Bibliyografi

Ekler

Ana Bölüm

Genelleyici Özet


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin temel ilkelerinden biri değildir?


Yineleme

Dürüstlük

Açıklık

Yaygın sorumluluk

Tek yönlü ilişki


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi resmî ve iş mektuplarında dikkat edilmesi gereken özellikler arasında gösterilemez?


Metin çift satır aralığıyla yazılmalıdır.

Kâğıdın sağ üst köşesine tarih yazılmalıdır.

Mektup yazılacak kâğıt şekil yönünden düzenli ve temiz olmalıdır.

Mektubun giriş paragrafında sorun ya da konu kısaca belirtilmelidir.

Mektubun gideceği makamın adı ve yeri ise kağıdın orta üst yerine ortalanarak yazılmalıdır.


14.Soru

TÜHİD neyin kısaltmasıdır?


Türkiye Halkla İlişkiler Derneği

Tüm Halkla İlişkiler Dernekleri

Türkiye Halkla İlişkiler Çalışanları Derneği

Türkiye Halkla İlişkiler Meslek Kuruluşu

Tüm Halkla İlişkiler Duayenleri Derneği


15.Soru

Krizde halkla ilişkiler uzmanının hedef kitle için hazırlayacağı çalışmada etkin kullanacağı temel sözcük en kısa ne olarak ifade edilir?


Alıntı

Açıklama

Değerlendirme

Mesaj

Anlatma


16.Soru

 'Yaşanmakta olan kriz içerisinde alınan önlemlerin algılanmasına yönelik stratejilerin gerçekleştirilmesi ve uygulanması', tanımı hangi kavramı açıklar?


 Kriz yönetimi

 Kriz iletişimi

Kriz teknikleri

Kriz planlama

Kriz fırsatları


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler yazarının sorumluluklarından biri değildir?


Ehliyet sahibi olma

Çok yönlü düşünebilme

İnternetten yararlanabilme

Sunuş becerisi

En az bir dili çok iyi bilme


18.Soru

Hatırlatma notlarını sınıflandırdığımızda bunlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Deneme notları

Eylem notu

Dosya notu

Özet not

Dip not


19.Soru

E-mail gönderirken dikkat edilecek noktalarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Sanal isim ve sanal e-mail adresi kullanın.

Konu satırına alakalı olmayan şeyler yazın.

E-maillerinizde yalnızca büyük harf kullanın.

İmzanızı olabildiğince uzun tutun.

Sorularınıza hemen cevap beklemeyin.


20.Soru

“Daha çok geleceğe dair olay veya uygulamaları içeren iş yazıları” halkla ilişkiler yazarlarının yazdığı mektup türlerinden hangisini ifade etmektedir?


Sipariş

İstek

Satış

Sirküler

Teşekkür