Hareketli Görüntünün Tarihi Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Avrupa da genel olarak kullanılan analog yayın sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


PAL

SECAM

BETAMAX

NTSC

VHS


2.Soru

HDTV’nin çözünürlüğü aşağıdakilerden hangisidir?


1920x1080

720x576

720x480

640x480

320x240


3.Soru

Sinemada hareketli görüntü algısı oluşturmak için saniyede kaç kare gösterilmesi gerekir?


20

24

38

42

50


4.Soru

Film üzerindeki kimyasal madde taneciklerine grain denir. Grain’in elektronik görüntüdeki karşılığı nedir?


Benek (pixel)
Çözünürlük
Noktacılık (pointillism)
Video sinyali
Kare

5.Soru

Fi (Phi) olgusu ya da stroboskobik hareket olarak tanımlanan bir görüntünün göz önünden yok olmasından sonra göz retinası aracılığıyla beyinde tutulma süre aralığı aşağıdakilerden hangisidir?


1/20 ile 1/50 saniye aralığında
1/25 ile 1/45 saniye aralığında
1/15 ile 1/35 saniye aralığında
1/10 ile 1/30 saniye aralığında
1/50 ile 1/75 saniye aralığında

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sinemanın televizyon karşısında izleyici kaybetmesi nedeniyle ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir?


Renkli filmin geliştirilmesi

Sesli film çekimine ağırlık verilmesi

Geniş perde sisteminin keşfedilmesi

İzleyicinin küçük ekranda kolay izleyemeyeceği filmlerin çekilmesi

Filmlerde özel efektlerin daha etkili kullanılması


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi NTSC ve SECAM sistemlerinin ortak özelliklerinden biri değildir?


Uygun seyretme uzaklığının 7 metre olması

Seyretme açılarının 10 derece olması

Dinlenen sesin mono olması

En boy oranının 4:3 olması

Her kare görüntünün 625 satırla taranması


8.Soru

Bir resim karesindeki çözünürlük aşağıdakilerden hangisine göre tanımlanır?


Bir karedeki benek sayısına
Resmin parlaklığına
Çok renk kullanılmasına
NTSC sistemine göre
Az renk kullanılmasına

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi NTSC, PAL, ve SECAM sistemlerinin ortak özellikleri arasında yer almaz?


En-boy oranı - 4:3

Seyretme açısı - 10 derece

Çözünürlük – HD

Seyretme mesafesi – 7H

Ses – Mono kanal


10.Soru

Günümüzde analog televizyon sistemlerinin yetersizliği karşısında sinema ve televizyon program üreticilerinin talepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Yüksek çözünürlüklü kayıt yapabilmek

Yüksek çözünürlükte daha fazla program üretmek

Yüksek çözünürlüklü elektronik program hazırlama

Yüksek çözünürlüklü programların kalitesini bozmadan çoğaltmak

Yüksek çözünürlüklü kurgu yapabilmek


11.Soru

Avrupa’nın ilk sayısal dar bantlı HDTV sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


PALplus

SECAM

NTSC

PAL

HD-DIVINE


12.Soru

Optik görüntünün elektrik akımlarına dönüştürülmesi ile elde edilen sinyale ne adı verilir?


Video sinyali

Elektrik sinyali

Dijital Yayın

Animasyon

Sinyal


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 2K DCI sinema formatıdır?


720x576
2048x1080
2048x1556
4096x3112
7680x4230

14.Soru

Bir belgesel filmi çekimi için aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisinin kullanımı zorunlu değildir?


Oyuncular

Gerçek olaylar

Gerçek mekânlar

Özgün bakış açısı

Kurgu olmayan senaryo


15.Soru

Televizyon yayıncılığında geniş bant, yüksek hız, zengin içerik, birlikte işlerlik ve güvenlik gibi durumlar aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi olayın sonucunda ortaya çıkabilir?


Karasal yayının kullanımı

Televizyon ile internetin birleşimi

4K yayınların artış göstermesi

UHD televizyonların artış göstermesi

1080p çözünürlük kullanımı


16.Soru

PAL ve SECAM renkli yayınlarına hangi tarihte başlanmıştır?


1945
1953
1955
1967
1970

17.Soru

Kalıcılık ya da görme ısrarı olarak da bilinen bir kusur. Antik Mısır’dan bu yana bilinen fakat bilimsel olarak 1824’de İngiliz bilim adamı Peter Mark Roget tarafından tanımlanan karakteristik bir insan algısı.
Yukarıdaki tanım aşağıdaki şıklardan hangisine aittir?


Roget izlenimi

Retina izlenimi

Ağtabaka izlenimi

Katarakt izlenimi

Görsel tabaka izlenimi


18.Soru

Blackboard Jungle, Rebel Without a Cause, Angry Man ve Imitation of Life gibi filmlerin ortak özelliği nedir?


Sesli olmaları

Sessiz olmaları

Mesaj filmleri olmaları

Komedi filmi olmaları

Müzikal olmaları


19.Soru

Dış çekim kameraları veya stüdyo kameraları ile kaydedilmiş görüntülerin işlendiği ve kurgulandığı ünitelere ne ad verilir?


Program Üretimi

Video Kamerelar

Kurgu Ünitesi

Yayın Ünitesi

Senaryo Üretimi


20.Soru

I-En-boy oranı 4:3
II- İzleme açısı 100 derece
III-Çözünürlük 2.1 megapiksel
IV-Yayın sesi 22.2 kanal
V- İzleme uzaklığı 0.75H
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Süper Hi Vision televizyon sistemleri için doğrudur?


Yalnız I

Yalnız V

I ve III

II ve III

II, IV ve V