Hareketli Görüntünün Tarihi Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Japonya’da Yüksek Tanımlamalı Televizyon geliştirme çalışmalarına hangi tarihte başlanmıştır?


1964
1985
1989
2000
2003

2.Soru

PALplus yayını nerede geliştirilmiştir?


Avrupa

Amerika

Japonya

Çin

Avustralya


3.Soru

İlk uzun metrajlı film aşağıdakilerden hangisidir?


Kraliçe Elizabeth

Pompei’nin Son Günleri

Kelly Gang’ın Hikayesi

Cabiria

Quo Vadis


4.Soru

Optik görüntünün elektrik akımlarına dönüştürülmesi ile elde edilen sinyale ne ad verilir?


Televizyon Sinyali

Video Sinyali

Elektronik Görüntü Sinyali

Radyo Sinyali

Telsiz Sinyali


5.Soru

“Yüksek tanımlamalı Televizyon” kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?


HD

HDT

HDTV

NTSC

NHK


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, fiziksel görüntünün elektrik akımlarına dönüştürülüp, işlenerek bir ekranda tekrar gözle izlenebilir duruma getirilmesi durumuna denir?


Film

Televizyon

Fotoğraf

Senaryo

Video


7.Soru

Tiyatro eserinin sahneye konması ve oyun düzenlenmesi olarak tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?


Mizansen

Sinema

Film

Tiyatro

Video


8.Soru

Aşağıdaki ülkelerden hangisi “NTSC” yayın sistemini kullanmaz?


ABD

Türkiye

Kanada

Japonya

Filipinler


9.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


HDTV sisteminde çözünürlük 3840 benek X 540 aktif satır = 2.073.600 benektir ( 2.1 Megapixel).
HDTV sisteminde çözünürlük 1920 benek X 1080 aktif satır = 2.073.600 benektir ( 2.1 Megapixel).
HDTV sisteminde resim kalitesi 35mm film kalitesine yakındır.
Super Hi-Vision sisteminde resim kalitesi 70mm filmin iki katıdır.
Super Hi-Vision sisteminde çözünürlük 7680 benek X 4320 aktif satır = 33.177.600 benektir (33.2 Megapixel)

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi analog televizyon sistemlerinin yetersiz olmasına sebep olacak nedenler arasında yer almaz?


Görüntü kalitesi yeterli değildir

Çözünürlük düşüktür

NTSC sisteminde 0.35 milyon benek, PAL sisteminde 0.41 milyon benek vardır

Çoğalan yayınlar nedeniyle kanal sayısı ihtiyacı artmıştır

Görüntü renksizdir


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fotoğraf ve hareketle görüntü kaydeden ve gösteren makineler için devrim niteliğinde olan geliştirmelerden biridir?


Işığa duyarlı kağıt rulo

Selüloit tabanlı film

Işığa duyarlı cam yüzey

Maden alaşımlı levhalar

Negatif rulo kayıt kağıtları


12.Soru

Televizyon alıcıları ve İnternet’in etkin birleşimi izleyicilere ne sağlamamıştır?


Dar Bant
Yüksek hız
Zengin içerik
Birlikte işlerlik
Güvenlik

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi MAC yayın sistemine ait değildir?


C-MAC
D-MAC
Narrow MUSE
D2-MAC
HD-MAC

14.Soru

Fiziksel görüntünün elektrik akımlarına dönüştürülüp işlenerek, bir ekranda tekrar gözle izlenebilir duruma getirilmesine ne ad verilir?


Çözünürlük

Betacam

Video

Format

VHS


15.Soru

Griffith'in uygulamış olduğu yakın çekim ve kurgu tekniklerinin oyunculuk sistemi üzerinde neden olduğu değişiklikler için hangisi söylenemez?


Tiyatronun mizansen tekniklerinin kullanıldığı sahne-plan şeklinde teknikte kesintisiz bir tiyatral oyunculuk sahnelenmeye başlamıştır.
Oyunculuk, hareketlerin, jest ve mimiklerin küçüldüğü daha doğal bir oyunculuğa doğru geçiş yapmıştır.
Tiyatro sahnesinde başarılı olamamış kimi oyuncular sinemada ön plana çıkmış ve yirmili yıllarda bu oyuncular içinden çıkan yıldız oyuncular “stüdyo sistemi"nin kalbinde yer almışlardır.
Tiyatro sahnesinde başarılı olmuş kimi oyuncular perdede başarısız olabilmişlerdir.
Sinemanın olgunlaşma dönemi boyunca çoğunlukla tiyatrodan gelen ve tiyatral teknikleri kullanan oyuncular yavaş yavaş sinemaya özgü bir oyunculuğu keşfetmeye başlamışlardır.

16.Soru

“Klasik Hollywood Stili” olarak adlandırılan sinema tarzının ortaya çıkmasında egemen olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?


Rusya

Kanada

Japonya

Amerika Birleşik Devletleri

Fransa


17.Soru

Lumiere kardeşlerin endüstri standardı haline getirdiği özellik aşağıdakilerden hangisidir?


4’er delikli 35 mm film

16 kare film çekimi

Rulo film

Filmin dikey olarak pozlanabilmesi

Perfore delikleri


18.Soru

İnsanların bir araya gelerek bir yüzey(perde) üzerindeki resimleri bir ışık kaynağı aracılığıyla yansıtarak izlemeleri ilk kez hangi araçla olmuştur?


Zoetrop

Büyülü Fener

Praksinoskop

Fenakitiskop

Thomitrop


19.Soru

Yüksek tanımlamalı televizyon (HDTV) sisteminin ilk örneği aşağıdakilerden hangi ülkede gerçekleşmiştir?


Çin

Amerika

Güney Kore

Kanada

Japonya


20.Soru

Avrupanın ilk sayısal dar bantlı HDTV sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


PALplus

SECAM

NTSC

PAL

HD-DIVINE