Hareketli Görüntünün Tarihi Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 14 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkiyede kullanılan yayın sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


D2-MAC

Hi-Vision

NTSC

SECAM

PAL


2.Soru

Eisenstein sinemasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?


İki farklı olayla ilgili çekimleri art arda birleştirerek; izleyicide duygusal olarak yeni bir anlam zinciri kuran çarpıcı kurgu kavramını kullanmıştır.

Kurguyu yaratıcı bir dil gibi kullanır ve matematik formülü gibi kurgu ile belli bir formül yakalar.

Eisenstein’e göre kurgudaki art arda sıralanan çekimler a+b=ab şeklinde formüle edilir.

Aleksandr Nevski, yönetmenin baştan sona sesli çektiği ilk filmidir.

Eisenstein, kurgu ve içeriğin birbirini destekleyen iki unsur olduğunu düşünür.


3.Soru

Eğlence ile özdeşleştirilse de, aynı zamanda sanat dalları içerisinde yer alan ve 7. Sanat olarak adlandırılan sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?


Müzik

Film

Fotoğraf

Dans

Tiyatro


4.Soru

İnternetin atası sayılan ilk paket anahtarlama ağı projesi aşağıdakilerden hangisidir?


ARPANET

TPC/IP

CERN

JAVA

HTML


5.Soru

Eğlence ile özdeşleştirilse de, aynı zamanda sanat dalları içerisinde yer alan ve 7. Sanat olarak adlandırılan sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?


Müzik

Film

Fotoğraf

Dans

Tiyatro


6.Soru

Sinemayı sanat alanı içine sokan; süresiyle dikkat çeken, film yapım standartlarını ortaya çıkaran ve izleyici beklentilerini karşılayan film ve yönetmeni aşağıdakilerden hangisidir?


Charles Tait “Kelly Gang’ın Hikayesi”

Mario Caserini “Pompei’nin Son Günleri”

Enrico Guazzoni “Quo Vadis?”

Giovanni Pastrone “ Cabiria”

D. W. Griffith “Bir Ulusun Doğuşu”


7.Soru

Anamorfik lensler kullanılarak filmin çerçeve boyutunun 1:2,66 oranında genişlemesine dayalı sinema tekniğine verilen ad nedir?


Nickelodeon

Mizansen

SECAM yayın sistemi

Sinemaskop

Tröst


8.Soru

Aşağıdaki iletişim biçimlerinden hangisi yeni medya ortamları arasında sayılamaz?


Film gösterimleri
Cep telefonları uygulamaları
İnternet uygulamaları
Etkileşimli televizyon yayınları
Sayısal müzik çalar uygulamaları

9.Soru

Sinematografın halka açık ilk gösterimindeki filmin adı nedir?


Trenin Ciotat Garı’na Girişi

Kara Tren

Tren Yolculuğu

Raylardaki hayat

Tren Garı


10.Soru

İnternet hangi ülke tarafından oluşturulmuştur?


Amerika Birleşik Devletleri
Rusya
Almanya
İngiltere
Fransa

11.Soru

Geleneksel sanat eserlerinin aksine, çevreden bağımsız bir sanat nesnesi içermeyip belirli bir mekan için yaratılan, mekanın niteliklerini kullanıp irdeleyen ve izleyici katılımının temel bir gereklilik olduğu, videonun plastik bir malzeme olarak kullanıldığı sanat türü aşağıdakilerden hangisidir?


Video Yerleştirme

Gerilla Video

Feminist Video

Video Heykel

Video Performans


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir televizyon sisteminde bulunan ana bölümlerden biri değildir?


Video Kamera

Uydu Vericileri

Mercek

Kurgu Cihazı

Ses ve Grafik Cihazı


13.Soru

Analog sistemlerde bir saatlik bir video görüntüsünün kopyalama süresi bir saat sürerken sayısal teknolojilerle birlikte bu sürenin kısalmasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


Birebir zamansallık ilkesinin uygulanması

Manipüle etme ihtimalinin fazlalığı

Profesyonel ortamda yapılıyor olması

Çözünürlüğün düşük piksel oranında olması

Doğrusal olmayan sistemlerin kullanılması


14.Soru

Yalnızca 2K ve 4K formatlarıyla yayın yapabilen sistem aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Nipkow Diski Sistemi

Analog yayın

SECAM yayın sistemi

Sayısal Film Çekimi

PAL yayın sistemi