Hareketli Görüntünün Tarihi Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Sinemanın bir anlatım aracı olarak kullanması açısından Grifith’in hangi filmi pek çok ilki içinde barındırır?


Bir Ulusun Doğuşu

Bir Milletin Yükselişi

Aya Seyehat

Alice Harikalar Diyarında

Karanlık Gece


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi teknolojik cihazların insan bedenine uyum sağlayabilecek gör¬sel bilgilerin oluşturulması, işlevsel bilgilerin görsel ifadelere dönüştürülmesi ve bu görsel kodlar ışığında insan-makine ilişkisinin sürdürülebilir bir hale getirilmesini sağlamaktadır?


Yeni ekran

Ağ erişimi

Kontrol düğmeleri

Sistem işletim komutları

Arayüz


3.Soru

Filmlerde iki önemli olayı aynı anda anlatılmasına ne ad verilir?


Derleme Kurgu

Kesintisiz Kurgu

Anlıksal Kurgu

Paralel Kurgu

Bağlantılı Kurgu


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin analog NTSC, PAL ve SECAM sistemlerinin ortaközelliklerinden olduğu söylenemez?


Bir resim karesinin eni 4 birim, yüksekliği 3 birimdir. Bu oran 4:3 (1.33) olarak ifade edilmektedir.
En ve boy birimleri birbirine yakın olduğu için ekrandaki görüntü 10 derecelik açı ile seyredilmektedir ve seyretme açısı dardır.
Ekrandaki görüntünün iyi algılanabilmesi için seyretme mesafesinin ekran yüksekliğinin 7 katı bir mesafe olması gerekir.
Televizyon yayınında ses tek kanaldır. Stereo özelliğine sahip değildir.
Verici ve alıcı teknikleri birbirinin aynıdır.

5.Soru

Sinema tarihinde paralel kurguyu ilk kez kullanan yönetmen kimdir?


Thomas Edison

Auguste Lumiere

Vsevolod İllarionovich Pudovkin

Edwin S. Porter

David W. Griffith


6.Soru

Aşağıdaki hangisi Dada akımının temel amacını oluşturmaktadır?


Sanatı geleneklerinden bütünüyle koparmak

Sanata ait değerleri altüst etmek

Kitle kültürüne ait ürünleri değerlendirmek

Popüler ikonları sanatın ortamında yeniden işlemek

Yüksek kültür öğeleri ile popüler kültür öğeleri arasındaki ayrımı yıkmak


7.Soru

Sinemanın başlangıç noktası olarak Kabul edilen halka açık ilk film gösterimi kim tarafından yapılmıştır?


Lumiere Kardeşler

Thomas Alva Edison

Sklanadowsky kardeşler

Taylan kardeşler

Hitchkock


8.Soru

Bir anlatı filminde, bütün olayların nedensel ilişkileri zaman dizinsel düzeni, süresi, sıklığı ve mekanları da dahil olmak üzere izleyiciye doğrudan sunulmasına ne ad verilir?


Modern Anlatı

Çekim

Olay Örgüsü

Stüdyo Sistemi

Paralel Kurgu


9.Soru

 HDTV sistemiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?


Japonya’da geliştirilen ilk HDTV sistemi, sayısal değil analog özelliklere sahip idi.
Yüksek Tanımlamalı Televizyon çalışmalarına başlanması tarihi 1960’lı yıllara dayanır.
NHK’nın geliştirdiği HDTV sistemine Hi-Vision adı verilmektedir.
1986 yılında EU-95 Projesi çerçevesinde başlatılan çalışmalar sonucunda bir Avrupa HDTV sistemi geliştirilmiş oldu.
HDTV sisteminde 0.41 Milyon Benek/Kare ( 0.41 Megapixel) vardır

10.Soru

Sinemanın başlangıcı sayılabilecek cihaz aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?


Selüloit

Lens

Sinematograf

Kara Maria

Marey’in fotoğraf tüfeği


11.Soru

Lumiere kardeşlerin gösterimini yaptıkları ilk filmin ad nedir?


Lumiere Fabrikasından işçilerin çıkışı

Lumiere Fabrikası reklamı

İşçi filmi

Fransa’nın işçileri

Fransa


12.Soru

Marinetti’nin ve beraberindeki İtalyan sanatçıların öncülüğünde gelişen ve bu yüzden bir İtalyan akımı olarak bilinen sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?


Yeni Gerçekçilik

Gelecekçilik

Pop Art

Dada

Fütürizm


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın toplumsal değişim üzerindeki etkilerinden biri değildir?


Kişisel yayıncılıktan kitlesel yayıncılığa geçiş

Bilgiye ulaşımın hızlanması

Etkileşimli uygulamalardaki artış

Elde edilen bilgilerin niceliksel olarak artması

Merkeziyetçi yapıdan kurtulan enformasyon sistemi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gerilla video uygulamalarından biridir?


Gizli kamera

Video monitörlerin üç boyutlu bir form oluşturacak şekilde kullanılması

Happening uygulaması

Beden sanatı uygulaması

Video yerleştirme


15.Soru

Aşağıdaki filmlerden hangisi Paralel kurguyu kullanan bir sinema anlayışının ilk örneğini oluşturur?


Deniz Altında Yirmi Bin Fersah

Büyük Tren Soygunu

Amerikalı Bir İtfaiyecinin Hayatı

Olanaksıza Doğru Seyahat

Ay’a Seyahat


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın avantajlarından biri olamaz?


Enformasyonun alıcının kontrolünden çıkması
Hız
Erişim
Bilgi saklama kapasitesi
Yeni hizmet olanaklarının doğmasına neden olması

17.Soru

Sinematografın öncüsü olarak kabul edilen araç aşağıdakilerden hangisidir?


Diyorama

Thomitrop

Fonograf

Strobiskop

Büyülü Fener


18.Soru

Aşağıdaki çalışmalardan hangisi video yerleştirme uygulamasının etkili örneklerinden biridir?


Bir Mutfağın Semiyotiği

Reflections on the Birth of Venus

Electronic Superhighway

Tatlin Kulesi

Sanat Güzel Olmalı, Sanatçı Güzel Olmalı


19.Soru

Aşağıda ismi verilen sinema kuramcılarından hangisi, gerçeklikve biçimci geleneği sentezlemeye çalışmıştır?


Andre Bazin
Siegfried Kracauer
Christian Metz
Slavoj Zizek
Jean Mitry

20.Soru

"Latincede .......................... anlamına gelen "digitus" Türkçe'ye digital kavramından evrilerek "sayısal" olarak geçmiştir. Bunun yanında, doğrudan ingilizce bir kelime olarak dijital kelimesi de halk arasında kullanım alanı bulmuştur." cümlesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Rakam
Parmak
Sayısal
Linear
Kavram