Hareketli Görüntünün Tarihi Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Sinemanın başlangıcı sayılabilecek cihaz aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?


Selüloit

Lens

Sinematograf

Kara Maria

Marey’in fotoğraf tüfeği


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Lumiere kardeşlerin buluşları ve gösterilerinin sinemaya katkılarından biri değildir?


Sinema konusunda kimi endüstüri standartlarının ortaya çıkması

Yeni bir üretim biçiminin ortaya konması

Sinemanın anlatım biçimlerinin yollarının çizilmesi

Sinema salonlarında geniş kitlelere gösterinin yapılarak yeni bir eğlence türünün insanların hayatlarına sokulması

Bugüne kadar hiç değişmeyen bir kamera sisteminin geliştirilmesi


3.Soru

Bir film karesi üzerinde bulunan grain adı verilen tanecikler aşağıdakilerden hangisi ile oluşturulmuştur?


Işık saçan fotonlar

Işık tabancası

Program yazım dili

Boya

Işığa duyarlı kimyasal madde


4.Soru

ARPANET nedir?


World wide web(www) adı verilen sistemin diğer adıdır

İnsanların birbirleriyle bilgisayarlar arasında gerçekleştirdiği ilk görsel iletişim sistemidir

Bilgisayarlar arasında yapılan ilk video iletişimidir

İnternetinde atası olarak kabul edilen, dünyanın ilk çalışan paket anahtarlama ağıdır

Üretilen ilk bilgisayarın adıdır


5.Soru

Einsteine ve Freud’un I.Dünya Savaşı sonrası ortaya attığı kavramlar sinema sanatını hangi açıdan en fazla etkilemiştir?


Farklı mekanlarda sinema çekilmesi

Uzay-zaman konusunun sinemada işlenmesi

İd,ego ve superego kavramlarının tartışılması

Sinemada zaman-mekan kavramının tartışılması

Görelilik kavramı üzerinden film çekilmesi


6.Soru

Televizyon tekniği çalışmalarına aşağıdakilerden hangisinin foto iletken özelliğinin keşfedilmesi ile başlanmıştır?


Sodyum
Platinyum
Selenyum
Demir
Bakır

7.Soru

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi 1920’li yıllardan sonra film teknolojisinin endüstriye dönüşmesinin nedenlerinden biri değildir?


Film gösterim salonlarının sayısının artması

Kendine ait sinematografik dili olan filmlerin çoğalması

Uzun metrajlı filmlerin sayısının artması

Yeni kurgu tekniklerini gelişmesi

Saniyede 50 kare çekebilen kameraların icadı


8.Soru

Film dilinin en önemli parçalarından biri olan “çekim ölçeği” uygulamasının ilk örneklerini veren isim kimdir ?


Griffith
Edison
Edwin S. Porter
Lumiére Kardeşler
George Meliés

9.Soru

Teknoloji ve toplum arasında doğrundan bir ilişkinin olduğunu varsayan ve bütünüyle teknolojik determinist (belirleyici) bir bakış açısı üzerine geliştirilmiş olan yaklaşım kim tarafından geliştirilmiştir?


Tim Barners-Lee

Manuel Castelles

Bill Gates

Guglielmo Marconi

John Baird


10.Soru

Videonun diğer görüntü üretme cihazlarına kıyasla daha fazla tercih edilmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Daha ucuz olması

Amatör kullanıma hizmet edebilmesi

Yüksek çözünürlükte görüntü kaydetmesi

Taşınabilir olması

Basitleştirilmiş bir kullanım biçimi olması


11.Soru

Filippo Tommaso Marinetti’nin (1876-1944) ve beraberindeki İtalyan sanatçıların öncülüğünde gelişen Fütürizm, Manifeste du Futurisme (Gelecekçilik Manifestosu) isimli bildirilerini 1909'da nerede yayınlamışlardır?


Paris’te yayınlanan Le Figaro gazetesinde
Roma'da yayınlanan La Republica gazetesinde
Floransa'da yayınlanan Gazetta Della Arte gazetesinde
Londra'da yayınlanan The Times gazetesinde
Marsilya'da yayınlanan La Marseillaise gazetesinde

12.Soru

Daha çok Amerikan sineması olarak adlandırılan ve genelde bir kahramanın macerasını anlatan sinema türüne ne ad verilir?


Japon Sineması

Hollywood Stili

Avantür Sineması

New York Stili

Los Angeles Stili


13.Soru

İlk başarılı internet denemesini, İsviçre’deki CERN Araştırma Enstitüsünde gerçekleştiren bilim insanı kimdir?


Tim Barners-Lee

Manuel Castelles

Bill Gates

Guglielmo Marconi

John Baird


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın hızlı iletişim becerisinin kullanıcılar üzerinde yaratabileceği olumsuzluklardan biri değildir?


Halkın koşullandığı bir kültür üretimine meyil edebilir

İnsan bedeninin mahrem bölgelerini işgal edebilir

Kullanıcıları pasif konuma sokabilir

İnsanları çevrelerine karşı duyarsızlaştırabilir

Yeni toplumsal sınıflar oluşturabilir


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi video sanatının ve diğer avant-garde sanat akımlarının temelini oluşturan toplumsal nedenlerinden biridir?


I. Ve II. Dünya Savaşları

Arap Baharı

Paris Komünü

Berlin Duvarının Yıkılması

Perestroyka (Yeniden Yapılanma)


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1914 yılına kadar Amerika ve Avrupa sinemasının hakimi olan Fransız ve İtalyan filmlerinin egemenliğinin son bulmasının nedenidir?


Amerikan pazarlama şirketlerinin başarılı çalışması

Amerikan sanayisinin gelişmesi

I. Dünya Savaşının başlaması

Amerikan film şirketlerinin oyunculara daha çok ücret vermesi

Hollywood’un kurulması


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi internetin yeni bir kamusal alan olarak potensiyellerinden biri değildir?


Farklı ard-alanlardan insanları bir araya getirmesi
Merkeziyetçi bir enformasyon sistemi sunması
Anonim kimlikler yaratabilmesine olanak tanıması
Ekonomik eşitsizlikleri yok etmesi
Enformasyon taşıma ve dağıtma kapasitesi

18.Soru

Manuel Castells yeni medyanın yapılanmasında yaşanan dönüşümü bir devrim olarak nitelerken hangi kavramı kullanmıştır?


Televizyon devrimi

Bilgi Devrimi

Endüstri Teknolojisi Devrimi

Enformasyon Teknolojisi Devrimi

Geleneksel Medya Devrimi


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üretim amacı açısından video teknolojisini fotoğraf ve film teknolojisinden ayıran özelliği ifade etmektedir?


Bireysel kullanım için üretilmiş olması

Kitle iletişim teknolojisinin yan ürünü olması

Filmleri kaydetmek üzere üretilmesi

Görüntü üretme teknolojisi olarak üretilmesi

Sanat kullanımlar için üretilmiş olması


20.Soru

Kalıcı olarak kodlanmış yeni medya içeriklerini belirli bir zaman dilimine bağlı olarak yer olmaması ve her kullanıcının kişisel tercihlerine göre izleme pratikleri geliştirebilmesine ne ad verilir?


Belirleyicilik

Eşzamansızlık

Yöndeşme

Kitlesizleştirme

Etkileşimlilik