Hukukun Temel Kavramları Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 3 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kişinin devlet tarafından dokunulamayacak alanını çizen, bireyi devlete karşı koruyan haklara ne ad verilmektedir?


Aktif statü hakları

Birinci kuşak haklar

Pozitif statü hakları

İkinci kuşak hakları

Negatif statü hakları


2.Soru

Bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiilleri konu alan hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?


Medeni Hukuk

Ticaret hukuku

İş Hukuku

Devletler Özel Hukuku

Borçlar Hukuku


3.Soru

Bir irade açıklamasına yönelik olmayan fiillere ne denir?


Haksız Fiiller

Borca Aykırı Fiiller

Hukuki işlem

Maddi fiiller

İyi niyet