İktisada Giriş Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 10 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi AS eğrisini sola kaydırır?

   


Banka sayısındaki artış

Kredi alımlardaki kolaylık

Firma sayısındaki azalış

Tüketici zevk ve tercihlerindeki değişim

Ücretlerdeki artış


2.Soru

I-Likiditenin birincil kaynağı olmak

II-Finansal piyasaların istikrarını sağlamak

III-Para politikalarını uygulamak

IV-Banknot basımını gerçekleştirmek

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Merkez bankalarının üstlendikleri başlıca işlevler arasında yer almaz?


Yalnız I

Yalnız III

II ve III

I ve IV

I,II ve III


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomide arttıkça takas işlemi daha maliyetli hale gelmektedir?


Dayanıklı tüketim malları

Uzmanlaşma

Para çeşidi

Bilgi

Teknoloji


4.Soru

Dar tanımlı para arzı nasıl tanımlanır?


M1

M2

M3

M4

M5


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplam arz eğrisini kaydıran faktörlerden birisi değildir?


Ücretlerdeki değişmeler

Emek dışındaki girdi fiyatlarındaki dğeişmeler

Toplam servetteki değişmeler

Teknolojideki değişmeler

Emek verimliliğindeki değişmeler


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisindeki değişme toplam talep eğrisi üzerinde bir harekete neden olur?


Fiyat düzeyi

Hükumet politikaları

Bekleyişler

Uluslararası faktörler

Toplam servet


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi en çok ve en az likittir?


Para-vadeli mevduat

Para-vadesiz mevduat

Para-gayrimenkul

Vadeli-vadesiz mevduat

Gayrimenkul-para


8.Soru

Fiziksel olarak bir değer taşımayan fakat mal ve hizmetlere dönüştürülebilen hazine bonoları ve hisse senetleri veya nakit para gibi şeylere ne ad veriyoruz?


Reel varlıklar

Finansal varlıklar

Likidite

Hesap Birimi

Trampa veya takas


9.Soru

Kısa Dönemde Firma Maliyetlerini aşağıdaki seçeneklerden hangisi kapsamaktadır?


Reel ve Nominal Maliyetler

Açık ve Örtük Maliyetler

Muhasebe Maliyetleri ve Batık Maliyetler

Sabit ve Değişir Maliyetler

Açık ve Gizli Maliyetler


10.Soru

I. Hesap birimi olması

II. Bölünebilir olması

III. Değer muhafaza aracı olması

IV. Değişim aracı olması

V. Taşınabilir olması

Yukarıdakilerden hangileri paranın temel işlevlerindendir?


I,II,III

II,III,IV

I,III,IV

I,III,V

I,III,IV,V