İletişim Bilgisi Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. Bilgi (knowledge)
  2. Veri (data)
  3. Malumat, enformasyon(information) 
  4. Bilgelik (wisdom)
  5. Anlayış, kavrayış (understanding) 

Yukarıda verilen bilgi hiyerarşisindeki düzeylerin doğru sıralaması hangisidir?


2-1-3-5-4

1-2-3-5-4

2-3-1-5-4

3-1-2-4-5

1-2-3-4-5


2.Soru

I. Vurgulama

II. Uyarma

III. Tekrar etme

IV. Yalanlama

 Yukarıdaki ifadelerden hangileri sözel olmayan mesajların işlevleri arsaında yer alır?


II ve III

I, II ve IV

I, II, III ve IV

I, III ve IV

I, II ve III


3.Soru

Bireylerarası iletişimde dinlemek çok önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi dinlemenin amaçlarından biri değildir?


Öğrenmek

İlişki kurmak

Etkilemek

Tamamlamak

Eğlenmek


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecindeki sosyal bağlama örnektir?


Kalabalık bir mekânda yapılan konuşma

Öğretmen öğrenci arasındaki konuşma

Kafede garsonla yapılan konuşma

Düğünde gelinle yapılan konuşma

Anneyle yapılan sohbet


5.Soru

İç mekân – dış mekân; kalabalık – sakin; kamu – özel; birbirine yakın – uzak; sıcak – soğuk; karanlık – aydınlık gibi şeyleri içeren bağlam aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal Bağlam

Psikolojik Bağlam

Bireylerarası Bağlam

İdeolojik Bağlam

Fiziksel Bağlam


6.Soru

Konuşmayı ses dalgalarının oluşturulması, taşınması ve kulak aracılığıyla algılanması süreci olarak tanımlayan boyut hangisidir?

 


Fiziksel

Fizyolojik

Psikolojik

Sosyolojik

Nörolojik


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimin unsurları arasında yer almaz?


Kaynak

Kanal

Kodlama - Kod Açma

Gürültü

Zaman


8.Soru

Bizim asıl mesajımızı göndermeden önce hazırladığımız bilgi aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanmaktadır?


Geri bildirim

İleri bildirim

Kodlama - Kod Açma

Kanal

Gürültü


9.Soru

Bir konferans düşünelim. Konu 'Çocuklar Nasıl Başarır?.Konu uzmanı,
kendisini dinleyen öğretmenlere bu konu ile ilgili bilgi verip, yararlanılacak stratejileri anlatıyor. Burada kaynak kimdir veya nedir?


Öğrenciler

Öğretmenler

Mesaj

Konu uzmanı

İleti 


10.Soru

Bir konferansta kendisini dinleyen öğretim üyelerine etkili iletişim metodlarını anlatan uzmanın iletişimdeki rolü aşağıdakilerden hangisidir? 


Kaynak

İleti

Kanal

Alıcı

Geribildirim


11.Soru

Bireylerarası iletişim, bireysel olmayandan oldukça bireysel olana doğru değişim aşamalarını gösteren bir düzlem üzerindedir. Bireysel olmayanın başında gerçekten birbirini tanımayan insanlar arasındaki iletişim vardır; diğerinde ise birbirini yakından tanıyan insanlar söz konusudur.

Aşağıdaki şıklardan hangisinde diğerlerine göre daha bireysel bir iletişim söz konusudur?


Taksi şoförü ve yolcu

İş arkadaşları

Emlakçı ve müşteri

Doktor ve hasta

Komşular


12.Soru

Amerikan İşaret Dili de denilen sağır alfabesi aşağıdaki iletişim davranışlarından hangisinin kapsamına girer?


Yazılı İletişim

Sesli Sözel İletişim

Sessiz Sözel İletişim

Sesli Sözsüz İletişim

Sessiz Sözsüz İletişim


13.Soru

Bir iletişim sürecinde ileti ya da mesaj gönderimini başlatan kişiye ne ad verilir?


Kodaçıcı
Hedf
Alıcı
Kaynak
Geri bildiren

14.Soru

Asıl mesajı göndermeden önce hazırlanan bilgi olarak tanımlanan bireylerarası iletişim unsuru aşağıdakilerden hangisidir?


Mesaj

Kanal

Geri bildirim

İleri bildirim

Kodlama


15.Soru

Bireylerarası iletişimin ilkeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 


İletişim sürecindeki unsurlar birbirine bağlı değildir 

İletişim süreci kurallarla yönetilir 

 İletişim geri alınabilir ve tekrarlanabilir 

İletişim ortam tarafından belirlenmiştir 

İletişimin niyeti yorumundan daha önemlidir


16.Soru

Aşağıdaki dil kuramlarının hangisine göre konuşma ilkel insanın coşkusal duygusal deneysel yaşamı ile ilgili rastgele eyleminden ortaya çıkmıştır?


Ünlem kuramı
Yansıtma kuramı
İş şarkısı kuramı
Jest kuramı
Toplumsal denetim kuramı

17.Soru

Kaynak ve alıcı arasındaki ilişkiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Kaynak ve alıcı bu rollerini yerine getirirken birbirlerinden bağımsız hareket edemez.

Kaynak ve alıcı kişi, aynı anda ve sürekli olarak birbirinin yerine geçer.

Alıcı ileti ya da mesaj gönderimini başlatan kişidir.

İletişim teknolojileri söz konusu olduğunda alıcı kaynak, kaynak da alıcı görevi görebilir.

Alıcı ya da hedef kişi ya da kitle ise bu iletinin ya da mesajın gönderilmesine niyetlenilen kişi, kişiler ya da kitledir.


18.Soru

Alıcı tarafından gerçekleştirilenokumaların hangisinde alıcı kültürel bağlama ait alt metni sorgular?


Kültürel okuma

Anlam yaratma

Yeğlenen okuma

Müzakereci okuma

Tamamen muhalif okuma


19.Soru

Sözel mesajlar yerine sözel olmayan mesajlar kullanılabilir. O¨rneğin el sallamak ya da el işaretiyle çağırmak gibi. Bir insana negatif bir sözcük kullanmak yerine kötü ve dik dik bakmak yeterli olacaktır.

Yukarıdaki ifadede sözel olmayan mesajın işlevlerinden hangisine işaret edilmektedir?


Yerine Geçme

Tamamlama

Düzenleme

Vurgulama

Tekrar Etme


20.Soru

I. Telaffuz edilen dil evresi

II. Kaygı duyma evresi

III. Dil öncesi seslenme evresi

IV. Doyumsuzluk evresi

V. Jest evresi

 Yukarıdaki ifadelerden hangileri çocukta konuşmanın evreleri arasında yer alır?


I ve III   

I, II, IV ve V

I, III ve IV        

I, II, III ve IV

III ve IV