İletişim Bilgisi Final 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi güç mesafesi yüksek toplumların özelliklerinden biridir?


Gücün kullanımı mantıklıdır.

Siyasal sistem üst yönetim değiştirilerek değiştirilir.

Herkes eşit haklara sahiptir.

Toplumda gelir farklılığı azdır.

Geçerli dinî ve felsefi sistemler eşitlik üzerinde durur.


2.Soru

I. Enformasyon, bilgi edinme ve uzlaşım elde etme isteği

II. Duygusal ve zevke dayalı ihtiyaçların karşılanması

III. Güven ve güvenirliğin güçlenmesi gibi kişisel ihtiyaçlar

IV. Oyalanma, kaçış gibi rahatlama ihtiyaçları

Yukarıdaki maddelerden hangileri kullanım ve doyumlar kuramına göre televizyonun sahip olduğu işlevler arasındadır?


I ve II

II ve III

I, II, IV

II, III, IV

I, II, III, IV


3.Soru

Ortam zenginliği kuramına göre aşağıdakilerden hangisi bir ortamın zenginliği konusunda belirleyici ögelerden biri değildir?


Sözel ve sözel olmayan geribildirim

Dilin kullanımı

Kişiselleştirme

Sembollerin çeşitliliği

Zamanın uzunluğu


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çevrim içi iletişim araçlarından sohbet aracılığıyla iletişim kurma ile ilgili yanlış bir bilgidir?


Kimseyle kullanıcı kodu ve şifremizi paylaşmamalıyız.

Tanımadığımız kişiler başta olmak üzere kimseye kişisel bilgilerimizi vermemeliyiz.

Emin olmadığımız kişilere fotoğraf ya da video gibi görüntüleri göndermemeliyiz.

Sohbet sırasında yüz yüze sohbet ediyormuş gibi etik kurallarına uymalıyız.

Kullanıcı adı olarak kendi adımız yerine başka bir ad tercih etmeliyiz.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitle toplumu oluşturan nedenleri ve toplumsal yapı özelliklerinden biridir?


Kitle, belirli amaçlar için bir araya gelip, birlikte eylemde bulunma yeteneğine sahip
değildir

Kitle kendi başında eylemde bulunamaz aksine kitle üzerinde eylemde bulunulur.

Değişen sınırlar içinde kitleyi oluşturan birimler değişik yapılar gösterirler

Geleneksel bağ kurumları ya çözülmeye başlamış ya da tamamen ortadan kalkmıştır

Kitle dağınıktır, üyeleri birbirini tanımazlar, izleyicileri bir araya getiren kişi de kitleyi tanımaz


6.Soru

Çevrim içi iletişim etkililiğinin, iletişim sürecinde sağlanan sosyal ipuçlarının ölçülmesiyle gerçekleştiği düşüncesi hangi bakış açışına aittir?


Kişisel olmayan

Kişisel

Hiperkişisel

Sosyal bulunurluk

Ortam zenginliği


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi klasik yaklaşımdaki bürokratik modelin ilkelerinden biri değildir?


Kurallar ve düzenlemeler açıktır

Belirli yetki alanları olmalıdır

Otoritenin kaynağı teknik eğitim, yeterlilik ve uzmanlıktır

Yönetici sınıfa üyelikle üretim araçlarına sahiplik bir arada olmalıdır 

Hareketler, kararlar ve kurallar yazılı olarak kayıt ve muhafaza edilir 


8.Soru

Ayşe’nin yolda karşılaştığı arkadaşına “Ne zamandır görüşemedik, nasılsın?” demesi bireylerarası iletişimin hangi temel unsuruna örnektir?


Mesaj

Kanal

Kodlama

Geri bildirim

İleri bildirim


9.Soru

Bir şeyin nasıl söylendiği (vurgu, tonlama vb.), konuşma dilinin sözel olmayan hangi unsurudur? 


Alan kullanımı

Dil

Dokunma

Fiziksel özellikler

Vücut hareketleri


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çevrim içi iletişim aracı olan e-posta için bir dezavantajdır?


Göndermek istenilen görsel işitsel malzemenin boyutunun uygun olması.

Eş zamansız iletişim hızını bir kaç saniyeye düşürmesi.

İnternet bağlantısı hariç hiç bir ücret ödenmemesi.

Gelen mesajların saklanabilir olması.

E-posta kullanmaya başlamadan önce bir e-posta adresi alınması.


11.Soru

A. M. Kaplan ve M. Haenlein’e göre, Blogger ve Twitter’ın örnek olarak gösterildiği sosyal medya türü aşağıdakilerden hangisidir?


İş birliği projeleri

Web günlükleri ve mikro günlükler

İçerik toplulukları

Sosyal bağ kurma

Sanal oyun dünyaları


12.Soru

Televizyon hangi yıllarda bir kitle iletişim aracı haline gelmiştir?


1930'lar

1940'lar

1950'ler

1960'lar

1970'ler


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir örgütte iletişimin doğası ile ilgili özelliklerden biri değildir?


Hiyerarşik Kurallar

Görev ile ilgili kurallar

İşyeri kuralları

Çalışma Grubu Kuralları

Bireysel kurallar


14.Soru

Parmak şıklatmak İngiliz ve Amerikalılar için ‘bir şeyi hatırlamak’ anlamına gelirken Latin Amerika’da ‘acele et’ anlamında kullanılmaktadır. Bu durum, kullanılan sözsüz iletişim kodunun hangi özelliğini gösterir?


Duygu ve coşkuları yetkin biçimde dile getirme

Kişiler arasındaki ilişkileri tanımlama ve belirleme

Sözlü iletişimin içeriği hakkında bilgi verme

Güvenilir iletiler aktarma

Kültüre göre biçimlenme


15.Soru

Gruplar, forumlar ve tartışma listeleri hangi amaçla ortaya çıkmıştır?


Sosyalleşme

Ders notu alışverişi

Ticaret

Bir yazılım hakkında konuşmak

Sağlık sorunlarını paylaşmak


16.Soru

İlk sosyal bağ sitesi hangisidir?


Facebook

Flickr

SixDegrees

MiGente

Cyworld


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireyin ulaşmak istediği hedefleri anlatır bir cümledir?


Ben eşsizim

Ben bir ailenin üyesiyim

Kazanmak istiyorum

Bunu yapmak benim hakkım

Bu davranıştan ne kazanırım


18.Soru

I. Kişilerin eğitim düzeyleri
II. Sosyal, siyasal ve ekonomik olaylara ilgi düzeyleri
III. Cinsiyet
IV. İletişim araçları arasındaki bilgi kaynakları

Yukarıdakierden hangileri gündem koyma ve saptama etkisi üzerinde önemli olan unsurlardır?


I ve II

I ve III

II ve IV

I, II ve III

I, II ve IV


19.Soru

Diğer çevrimiçi iletişim araçlarından farklı olarak kullanıcılarına eş zamanlı iletişim kurma imkanı veren çevrim içi iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?


E-posta

Tartışma listeleri

Sohbet

Sosyal medya

Web günlükleri


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitle gazetelerinin ortaya çıkabilmesi için gerekli şartlardandır?


Kitle izleyicisi ortaya çıkmak zorundaydı.

Basını desteklemesi için yeterli sayıda insanın okuma bilmesi gerekliliği yoktu.

Gazetelerin çok kısa zamanda, büyük miktarlarda ve düşük maliyetlerde basılması için matbaanın icat edilmesine ihtiyaç yoktu.

Kağıt fabrikalararı  kurulması gerekliydi

Gazete sahipliklerinin oluşması için sermaye gerekmekteydi.