İnfaz Hukuku Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 1 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerinin maddi temasına imkân verecek şekilde, konuşulanların hazır bulunan görevli tarafından işitilebildiği ve izlenebildiği, ceza infaz kurumunun bu iş için tahsis edilmiş özel bölümünde yapılan ziyaret ve görüşmelere ne ad verilir?


Açık görüş

Kapalı görüş

Yarı kapalı görüş

İzinli görüş

Sınırlı görüş