İnfaz Hukuku Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 4 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakma
  2. Eşya ve kazanç müsaderesi
  3. Tekerrür
  4. Sınır dışı edilme

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri güvenlik tedbirleri arasında yer alır?


I, II

 

II, III

 

I, III, IV

 

II, III, IV

I, II, III, IV


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi izleme kurulu üyelerinde aranacak niteliklerden biri değildir?


Yabancı dil bilmek

Otuz beş yaşını doldurmuş olmak

Tıp, eczacılık, hukuk, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler, eğitim bilimleri ve benzeri alanlarda en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak

Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olmak

Herhangi bir siyasî partinin merkez, il veya ilçeteşkilâtlarında görevli bulunmamak


3.Soru

Barınma, yiyecek-içecek, sağlık, eğitim, rehabilitasyon, spor, sosyal ?ve kültürel faaliyetler infaz kurumunun hangi unsuruna girer?


Fiziki unsur

Personel Unsur

Kişi unsuru

Sosyal unsur

Hizmet unsuru


4.Soru

Cezaların toplanması gerektiğinde en fazla cezanın Bölge adliye mahkemesi tarafından ilk derece mahkemesi sıfatıyla verilmesi hâlinde bu hususta hüküm verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?


Ankara Ağır Ceza Mahkemesi

Sulh Ceza Hakimliği

İl Ağır Ceza Mahkemesi

İnfaz Hâkimliği

Cumhuriyet Başsavcılığı