İnternet Tabanlı Programlama Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

PHP dilinde içerisinde metinsel ifadeler barındıran değişken türü aşağıdakilerden hangisidir? 


Boolean

Integer

Float

String

Array


2.Soru

Aşağıda verilen PHP kodunun çalıştırılması sonucu nasıl bir görüntü ortaya çıkar?


isim : yas

 

this->isim : this->yas

 

$this->isim." : ".$this->yas

 

Mehmet : 40

a1->isim : a1->kişi


3.Soru

“echo” deyiminin PHP kodu içerisindeki işlevi nedir? 


PHP derleyicisine PHP kodlarının başladığını bildirir. 

Web sayfasına yazılan metnin ortalanmış bir şekilde yazılmasını sağlar. 

İstemciye gönderilecek olan Web sayfasına metin yazılmasını sağlar.

Web sayfasında değişken kullanılmasını sağlar. 

Web sayfasına yorum satırlarının eklenmesini sağlar. 


4.Soru

MTV mimarisinde, web sayfasında veya diğer tür dokümanlarda verilerin nasıl gösterilmesi gerektiği gibi sunum kısmıyla ilgili kararları içeren katman aşağıdakilerden hangisidir?


Database

 

View

 

Controller

 

Model

Template


5.Soru

PHP’nin geliştirilmesi hangi programlama dili üzerinden gerçekleştirilmiştir? 


Basic 

C

VBScript 

Fortran 

C++ 


6.Soru

Verilen kodları belirli zaman aralıklarıyla (ör: her saniye) sürekli işletmek amacıyla aşağıdaki metotlardan hangisi kullanılır?


setInterval

setTimeout

getSeconds

getTime

getMilliseconds


7.Soru

Bir HTML elementinin içeriğini düzenlemek için aşağıdaki özelliklerden hangisi kullanılmaktadır?


innerHTML

 

document.write()

 

appendChild()

 

console.log()

window.alert()


8.Soru

Yukarıda verilen PHP kodunda, ekrana "WTK210U" yazılması için boş bırakılan yere hangi ifade yazılmalıdır?


$ders

 

$ders["WTK210U"]

 

$ders[WTK210U]

 

$ders{WTK210U}

$ders["kod"]


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi PHP’de karmaşık türlerden biridir?


Object

 

Float

 

Integer

 

Boolean

String


10.Soru

Kullanıcıya diyalog kutuları göstermek için kullanılan method aşağıdakilerden hangisidir?


window.confirm()

 

document.write()

 

appendChild()

 

console.log()

window.alert()


11.Soru

Üzerinde elektronik devreleri bulunan cihazların belirli görevleri yerine getirmesi için yazılan, algoritmik yapıda olan ve bir programlama dili ile yazılmış olan komutlar dizisinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


Programlama

 

Delikli kartlar

 

Ana kart

 

Veritabanı

Veri dizisi


12.Soru

Oluşturulan ilk PHP sayfasındaki metin mesajı aşağıdakilerden hangisidir?


Ben dostum.

 

Merhaba Dünya

 

İlim fazilettir

 

Hoş geldiniz

Dünya barışı


13.Soru

Aşağıda HTML sayfalarında kullanıcının veri girişi yapabilmesi için oluşturulmuş bir HTML formunun başlangıcı verilmiştir.

Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

I. Gönderilmiş öğeler $_POST ifadesi ile alınabilir.

II. Gönderilmiş öğeler $_GET ifadesi ile alınabilir.

III. Gönderilmiş öğeler $_REQUEST ifadesi ile alınabilir.


Yalnız I

 

I ve II

 

I ve III

 

II ve III

I, II ve III


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi JavaScript’in iki temel işlevinden biridir?


İnternet sayfalarını düzenlemek

 

Bir HTML elementinin içeriğini değiştirmek

 

Bir elementin niteliklerini değiştirmek

 

Sayfalara element eklemek ve silmek

Bir elementin görünümünü değiştirmek


15.Soru

Kullanıcıya uyarı kutusu göstermek için kullanılan method aşağıdakilerden hangisidir?


innerHTML

 

document.write()

 

appendChild()

 

console.log()

window.alert()


16.Soru

Aşağıdaki dillerden hangisi nesne tabanlı programlama dillerinden biri değildir?


Java

 

C#

 

Python

 

Object Pascal

C


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi JacaScript dilinde programın çalıştırılması sırasında farklı değerleri bilgisayar hafızasında tutabilmek için kullanılan yönergedir?


İfadeler 

Anahtar sözcükler

Yorumlar

İşleçler

Değişkenler


18.Soru

I. Kullanıcıya uyarı kutusu göstermek için kullanılır

II. HTML elementine yeni bir çocuk element ekler

III. Kullanıcıya diyalog kutuları göstermek için kullanılır.

Yukarıda görevleri verilen çıktı mekanizmalarının doğru karşılığıyla eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir?


I: innerHTML, II: appendChild(),

     III: window.confirm()

 

I: appendChild(), II: window.alert(),

     III: window.confirm()

 

I: window.alert(), II: appendChild(),

     III: window.confirm()

 

I: document.write(), II: appendChild(),

     III: window.confirm()

 

I: document.write(), II: innerHTML,

     III: window.confirm()


19.Soru

PHP derleyicisinin yapılandırma özelliklerini değiştirme işlemi hangi dosya üzerinden yapılmaktadır? 


PHP settings

PHP extensions

php.ini 

Version 

PHP error log


20.Soru

PHP’nin yapılandırma dosyasında hangi işaret ile başlayan satırlar dikkate alınmazlar?


,

 

:

 

;

 

/

\