İnternet Tabanlı Programlama Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Larry Wall tarafından 1987 yılında geliştirmiştir. İsminin Türkçe karşılığı "Pratik Çıkarım ve Raporlama Dili" şeklindedir. Unix işletim sistemi için yorumlayıcı bir programlama dilidir. Sunucu tarafında çalışır.

Yukarıda bahsedilen geçen betik dil aşağıdakilerden hangisidir?


Javascript

 

Python

 

Perl

 PHP

Lua


2.Soru

Yerel CSS

Genel CSS

Harici CSS

Yukarıdakilerden CSS türlerinden hangilerinde kodlar <body> </body> arasına yazılır?


Yalnız I

Yalnız III

I ve III

II ve III

I, II ve III


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi döngü bloğu içine yazılan kodların belirlenen koşullara bağlı olarak istenilen sayıda tekrar çalıştırılmasını sağlayan kontrol yapısıdır?


If

for 

while 

Foreach

Break


4.Soru

Yukarıdaki PHP kodu çalıştırıldığında ekranda hangi sonuç belirecektir?


15 , 6

 

10 , 5

 

10 , 1

 

5 , 1

0 , 0


5.Soru

Nesne tabanlı programlamada belli bir işlemin (metodun), farklı nesnelerde veya farklı ortamlarda farklı sonuçlar vermesi aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?


Kapsülleme

 

Kalıtım

 

Çok biçimlilik

 

Programlama

Denetleyici


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi JavaScript programlama dilinde kullanıcıya uyarı kutusu göstermek için kullanılan çıktı mekanizmasıdır?


console.log()

appendChild()

window.confirm()

window.alert()

document.write()


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Google ve YouTube gibi önemli projelerin de arkasında yatan sunucu taraflı programlama dilidir? 


ASP

JSP

Perl

Pyton

Ruby


8.Soru

Aşağıdaki yapılardan hangisi model-template-view mimari desenini kullanmaktadır?


Ruby on Rails

 

AngularJS

 

EmberJS

 

JavaScriptMVC

Django


9.Soru

İnternet teknolojisi ilk olarak hangi alanda kullanılmak üzere geliştirilmiştir?


Medikal

 

Jeoloji

 

Ticaret

 

Savunma sanayii

Turizm


10.Soru

Değişkeninin değerine göre ekrana Pekiyi, İyi, Orta, Zayıf ve Başarısız yazıları yazdırmak için aşağıdaki yapılardan hangisi kullanılır? 


if bloğundan sonra komut  

if bloğundan sonra else bloğu

if bloğundan sonra else if bloğu 

else if bloğundan sonra if bloğu 

Sadece if bloğu 


11.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi Model View Controller yapısında bulunan controller için doğrudur?


Çalışmalarda veritabanı işlemleri, hesaplamalar, veri aktarımı gibi işlemlerin yapıldığı bölümdür

 

Çalışmada kullanılan nesnelerin oluşturulduğu kısımdır

 

Günlük hayattaki somut nesneleri, bilgisayar ortamında modeller

 

Verileri, uygulamanın mantığını ve kurallarını yönetir

Değişimlere bağlı olarak kullanıcılara yeni çıktılar üretilir


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi PHP'de daha sonra çalıştırmak için programcı tarafından yazılan kod bloklarıdır? 


HTML Formları 

Kontrol Yapıları

Fonksiyonlar

Sınıflar

Çatılar 


13.Soru

Her iki tarafa yazılan ifadelerin değerleri eşit olduğunda doğru, olmadığında ise yanlış sonucunu üreten operatör aşağıdakilerden hangisidir?


==

 

===

 

!=

 

!==

!===


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Wampserver panelinde bulunan işlevlerden biri değildir?


Bütün Servisleri Başlat

 

MySQL

 

phpMyAdmin

 

Your Aliases

ipconfig


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir işaretleme dilidir?


Pascal

 

BASIC

 

Assembly

 

HTML

COBOL


16.Soru

Tarayıcının sayfa içeriğini yüklemeyi bitirmesi anında tetiklenen HTML DOM’un sağladığı önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?


onmouseout

 

onmouseover

 

onchange

 

onclick

onload


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi görev çubuğundaki­ WampServer i­konunun üzerine sol tıklandığında sunulan seçeneklerden biridir?


phpMyAdmin

 

Language

 

Help

 

Tools

Exit


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi JS kodlarını sayfa dışında tutmanın avantajlarından biri değildir?


JS kodlarının birden fazla sayfada kullanılabilmesine olanak verir

 

Sayfanın yüklenme performansını arttırabilir

 

Sunucunun veri transferini azaltır

 

Kodların yönetimini kolaylaştırır

Birden fazla harici JS sayfasının tutulmasını engeller


19.Soru

Tasarladığımız bir formun yalnızca kullanıcının sunulan sözleşmeyi kabul etmesi durumunda gönderilmesini sağlamak aşağıdaki javascript işlevlerinden hangisinin bir örneğidir?


Bir HTML Elementinin İçeriğini Değiştirmek

 

Bir Elementin Niteliklerini Değiştirmek

 

Sayfalara Element Eklemek ve Silmek

 

Bir Elementin Görünümünü Değiştirmek

Kullanıcıdan Onay Almak


20.Soru

<?php

for($i=0;$i<7; ){

     echo “Merhaba Dünya<br />”;

     if($i==1 | | $kenar2==4){

$i=$i +2;

     }

     else{

       $i++;

     }

}

Yukarıda verilen programın çıktısı olarak kaç defa “Merhaba Dünya” yazılmaktadır?


3

4

5

6

7