İnternet Tabanlı Programlama Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Ticari organizasyonlar

II. Uluslararası organizasyonlar

III. Kooperatifler

Yukarıda adı geçen maddelere yönelik domain (alan adı) uzantıları aşağıdakilerden hangisidir?


I: .com , II: .org , III: .coop

 

I: .cat , II: .org , III: .coop

 

I: .coop , II: .org , III: .cat

 

I: .coop , II: .int , III: .net

I: .com , II: .int , III: .coop


2.Soru

Her iki tarafa yazılan ifadelerin değerlerinin eşit olmaması durumunda doğru, eşit olması durumunda ise yanlış sonucunu üreten operatör aşağıdakilerden hangisidir?


!=

 

 

>=

 

<=

===


3.Soru

“Sınırsız parametre değişkeninin başına .…… yan yana konulmalı ve mutlaka fonksiyon tanımında …….. parametre olarak verilmelidir.” ifadesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangi ikili gelmelidir?


İki nokta - ilk

 

İki nokta - son

 

Üç nokta - son

 

Üç nokta - ilk

Üç nokta - orta


4.Soru

JavaScript kullanırken oluşturulacak değişkenler ve fonksiyonların isimlendirilmesi konusunda uyulması gereken kurallar bulunmaktadır. Bu kurallara uyulmaması durumunda JavaScript hata vermektedir. Bu kurallara göre aşağıdakilerin hangisinde JavaScript hata verir?


Değişken isimlerinde büyük ve küçük harfler kullanılabilir.

 

Değişken isimlerinde, ilk karakter olmamak şartıyla sayılar kullanılabilir.

 

İsimlendirmeler büyük küçük harf duyarlıdır.

 

Değişken isimlerinde Türkçe karakterler (ü,ğ,i,ş,ç,ö) kullanılamaz.

Değişken isimlerinde boşluk kullanılabilir.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi PHP'de dizinin başındaki elemanı silmek için kullanılan fonksiyondur? 


array_merge

array_push

array_pop

array_unshif

array_shif


6.Soru

Bir Web sunucunda vertabanı yönetim sistemi aşağıdakilerden hangisidir? 


MySQL 

PHP

APACHE

Wamp

HTTP 


7.Soru

JS dilinde metinleri tutmak için kullanılan veri tipi aşağıdakilerden hangisidir?


String

 

Number

Boolean

 

Array

Object


8.Soru

Aşağıdaki yapılardan hangisini kullanarak bir değişkenin çeşitli durumlarında çalıştırılacak kod blokları yazabilirsiniz ?if


if

switch

for

else

while


9.Soru

Bazı web sitelerinde bulunan Beni Hatırla seçeneği ile kullanıcı bilgilerinin hatırlanması amacıyla her bir sunucu için tarayıcı üzerinde saklanan değişkenler aşağıdakilerden hangisidir?


fetch_assoc

 

mysqli

 

cookie

 

query

header


10.Soru

Diziden eleman silmek ve silinen elemanlar yerine yeni elemanlar eklemek için kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?


array_shift

 

array_push

 

array_pop

 

array_merge

array_splice


11.Soru

Yukarıda verilen PHP kodunun derlenmesi sonucu web tarayıcıda hangi görüntü oluşur?12.Soru

İnternete bağlı olan bir bilgisayardan başka bir bilgisayara veri transferi gerçekleştirmek için kullanılan protokol aşağıdakilerden hangisidir?


HTTP

 

SMTP

 

FTP

 

TCP

HTML


13.Soru

Yukarıdaki çıktıda bilgisayarın IP adresi aşağıdakilerin hangisidir?


IPv4 etiketinin karşısı

 

Alt Ağ Maskesi etiketinin karşısı

 

Varsayılan Ağ Geçidi etiketinin karşısı

 

Bağlantı Yerel IPv6 Adresi etiketinin karşısı

Hiçbiri


14.Soru

JS dilinde dizi içeriğini metin olarak veren method aşağıdakilerden hangisidir?


toString

 

push

 

splice

 

concat

sort


15.Soru

Yukarıda PHP'nin yapılandırılmasına ilişkin bir takım satırlar verilmiştir. Bu göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


İlgili satırlar ";" işaretiyle başlamadığı için ihmal edilir.

 

Kullanıcının ziyaretini sonlandırması durumunda PHP kodunun derlenmesi sonlandırılacaktır.

 

Hata, uyarı ve bildirimler görüntülenecektir.

 

Bu satırlar php.ini adlı dosyaya yer almaktadır.

60 dakika sonunda, kodun çalışması bitmemiş olsa bile, sistem tarafından sonlandırılır.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kaynaktan dağıtılan ve ortak kullanıma açık olan hiperortam bilgi sistemleri için uygulama seviyesinde bir iletişim protokolüdür?


FTP

 

HTTP

 

SMTP

 

TCP

IP


17.Soru

Yukarıda verilen PHP kodunun çalıştırması sonucu ekranda hangi sayı belirecektir?


4

5

6

7

8


18.Soru

Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi, sınırsız sayıda parametre alan fonksiyonlara örnek gösterilebilir?


function topla (…)

 

function topla ($sayilar)

 

function topla (…$sayilar)

 

function topla ($sayilar=0)

function topla (as $sayilar)


19.Soru

Uzmanlık bilgisi gereksinimi olmadan Web sitelerinin içeriklerin güncellenebilmesine dayalı olan yapılara ne ad verilmektedir?


Nesne tabanlı programlama

 

İstemci-Sunucu Taraflı Programlama

 

Statik Web Sitesi

 

Dinamik Web Sitesi

HTML Etiketleri


20.Soru

WampServer ikonunun kırmızı renkte olması neyi gösterir?


Servislerin başlatılmakta olduğunu

 

Servislerin yeniden başlatılmakta olduğunu

 

Servislerin çalışıyor olduğunu

 

Servislerin kapalı olduğunu

Servislerin başarılı bir şekilde yapılandırıldığını