İnternet Tabanlı Programlama Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 10 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki değişken türlerinden hangisi sadece iki değer alabilmektedir?


boolean

 

integer

 

float

 

string

object


2.Soru

JavaScript'te yer alan % aritmetik işlemine yönelik "53%10" ifadesinin sonucu kaçtır?


53

0,53

5

3

5300


3.Soru

Web sitelerinin geliştirilmesi ve Web tarayıcılarda sorunsuz bir şekilde görüntülenebilmesi için geliştirilen programlama yapısına ne ad verilmektedir?


Delikli kartlar

 

Anakart

 

Veritabanı

 

Veri dizisi

 İnternet tabanlı programlama dili


4.Soru

Belli bir içinde herhangi bir işlem yapıldığı takdirde oturum sonlandırılması gibi işlemler için süre kısıtını belirlemeye yarayan JavaScript fonksiyonu nedir?


setTimeout

 

clearTimeout

 

getTime

 

getDate

setInterval


5.Soru

PHP kodlarının başladığını ve bittiğini belirtmek üzere “<?php” ve “?>” etiketlerinin yanında “<?” etiketinin de PHP kodlarının başlangıcını belirtmesini sağlamak için aşağıda verilen ifadelerden hangisinin değeri “On” yapılacaktır?


short_open_tag

 

error_reporting

 

max_execution_time

 

define

ignore_user_abort


6.Soru

I. i ve $ işaretlerinin ilk ve son karakter olarak kullanılması önerilmez.

II. İsimlendirmeler büyük küçük harf duyarlıdır. (sayi ve Sayi ayrı değişkenlerdir).

III. Değişken isimlerinde büyük ve küçük harfler kullanılabilir [A-Z, a-z].

IV. Değişken isimlerinde boşluk kullanılamaz.

Yukarıdaki kurallardan hangileri JS kullanırken oluşturacağınız değişkenler ve fonksiyonların isimlendirilmesi konusunda uymanız gereken kurallardandır?


I ve III

 

II ve III

 

I, III ve IV

 

II, III ve IV

I, II, III ve IV


7.Soru

Daha sonra çalıştırmak için programcı tarafından yazılan kod bloklarına ne ad verilir?


Fonksiyonlar

 

Sınıflar

 

Çatılar

 

Veritabanı

Değişkenler


8.Soru

Kullanıcının fareyi elementin üzerinden çekmesi anında tetiklenen HTML DOM’un sağladığı önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?


onmouseover

 

onmouseout

 

onchange

 

onkeydown

onclick


9.Soru

GitHub'ın internet tabanlı programlama dillerinin kullanım eğilimleri araştırmasına göre 2013 yılında en çok kullanılan internet tabanlı programlama dili aşağıdakilerden hangisidir? 


Python

PHP

JavaScript

C/C++

Ruby


10.Soru

Aşağıdaki programlama dillerinden hangisi kökleri 1980’lere uzanan ve günümüzde genellikle dinamik Web sayfalarının oluşturulması için kullanılan, ayrıca Google ve Youtube gibi önemli projelerin arkasında yatan bir dildir?


ASP

 

Perl

 

Pyton

 

Ruby

ColdFusion