İnternet Tabanlı Programlama Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir programlama dili olmayıp HTML’e ek olarak metin ve şekilsel düzenlemelere olanak sağlayan bir Web teknolojisidir?


Javascript

 

Proxy

 

SMTP

 

CSS

PHP


2.Soru

I. Web sitelerini ziyaret etmek için aracı programdır.

II. Genel ağdan dosya indirme yapabilir.

III. Dosya sistemlerini okuma işlemi yapamaz.

IV. Genel ağa dosya yükleme yapamaz.

Web tarayıcıya yönelik yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız I

 

I ve II

 

I, II ve III

 

I ve III

II ve IV


3.Soru

Değişken değerine verilen sayıyı ekleyen işleç aşağıdakilerden hangisidir?


++

 

*=

 

%=

 

+=

=


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi JavaScript dilinde bir DOM elementlerinden  document.getElementById'un özelliklerinden biridir? 


Etiket adıyla işaretlenmiş bir elementler kümesi çevir

Yeni elementler kümesi oluşturmak 

Elementlere etiket isimleri üzerinden erişim sağlamak 

Bir element kümesi döndürmek 

Sayfa üzerinde aynı sınıflı tüm elementleri bulmak


5.Soru

Yukarıda verilen PHP kodunun derlenmesi sonucu web tarayıcıda hangi görüntü oluşur?


100

 

101

 102

 

numara

$numara


6.Soru

PHP'de diziler ile ilgili array_pop fonksiyonu hangi görevi görmektedir?


Dizileri birleştirmek için kullanılır.

 

Dizinin sonuna yeni eleman eklemek için kullanılır.

 

Dizinin sonundaki elemanı silmek için kullanılır.

 

Dizinin başına yeni eleman eklemek için kullanılır.

Dizinin başındaki elemanı silmek için kullanılır.


7.Soru

JavaScript’de değişkenlerin içine değer göndermek için aşağıdaki işleçlerden hangisi kullanılır?


=>

 

= = 

=

 

<=

>>


8.Soru

Anahtarların ve değerlerin ilişkilendirilmesi ile ilgili bilgiyi barındıran yapılara ne ad verilir?


Float

 

Integer

 

Array

 

String

Boolean


9.Soru

PHP’de yorum satırı eklemek için hangi işaret kullanılır?


%

 

#

 

&

 

$

//


10.Soru

Mayıs 1995 yılında Brendan Eich tarafından geliştirilen ve Web tarayıcılarında kullanılmakta olan dinamik programlama dili aşağıdakilerden hangisidir?


HTML

 

PHP

 

JavaScript

 

C

ASP.NET


11.Soru

<?php

$dizi =[“Mandalina”,”Portakal”,”Muz”,”Elma”,”Armut”];

AAA($dizi as $deger) {

echo $deger.”<br />”;

}

Yukarıda verilen döngü ifadesinde AAA yerine gelecek olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?


break

 

continue

 

do while

 

foreach

switch


12.Soru

MVC tasarım deseninde hesaplamaların ve yönetim işlerinin yapıldığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir? 


Model

Görünüm

Laravel

Çatı 

Kontrolcü


13.Soru

Yukarıda verilen HTML sayfasının butona basıldıktan sonraki görünümü aşağıdakilerden hangisidir?14.Soru

Sunucu taraflı programlama dilleri ile ilgili verilen;

I. Ziyaretçilerin özel sayfalar üretilebilmesine ve ­içeri­ğe kolayca katkı sağlayabilmesine olanak sağlar.

II. Sunucu taraflı d­il ­ile di­nami­k olarak oluşturulmuş bi­r Web sayfası ziyaret edildiğinde, istemciye, derlenen sayfanın ürettiği­ ­içerik gönder­il­ir.

III. Derleme süreci­ sunucu üzeri­nde yapıldığı için ­istemci­, sunucu taraflı kodları göremez.

İfadelerinden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve III

II ve III

I, II ve III


15.Soru

Diziden eleman silmek ve silinen elemanlar yerine yeni elemanlar eklemek için kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?


count

 

shuffle

 

array_splice

array_merge

sort ve rsort


16.Soru

HTML sayfasına içerik eklemek için kullanılan metod aşağıdakilerden hangisidir?


document.write

 

window.alert

 

window.confirm

 

document.read

console.read


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi PHP’nin yapılandırma özelliklerinin görüntülenmesini sağlayan fonksiyondur?


echo

 

phpinfo

 

config

 

define

perl


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi PHP'de HTML formlarından hem get hem de post yöntemiyle verileri almanın mümkün olduğu dizidir? 


$_REQUEST

$_POST

$_GET

$_IF

$_FOR


19.Soru

I. "&&" eşittir operatörüdür.

II. " ===" özdeştir operatörüdür.

III. "!=" veya operatörüdür.

PHP'de kullanılan operatörlere yönelik yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Yalnız I

 

II ve III

 

I ve II

 

I, II ve III

Yalnız II


20.Soru

Yukarıda verilen PHP kodlarının her biri ekrana alt alta kaç adet "Merhaba Dünya" yazdırır?


M: 3, N:3, L:3

 

M: 4, N:Sonsuz, L:3

 

M: 4, N:4, L:3

 

M: 4, N:Sonsuz, L:Sonsuz

M: Sonsuz, N:Sonsuz, L:3