İnternet Tabanlı Programlama Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıda verilen işleçlerin kullanıldığı ifadelerden hangisi “true” sonucunu verir?


2!=2

 

2>=3

 

5==5 && 2>3

 

5==5 || 2>3

!(2==2)


2.Soru

TCP/IP, HTTP ve FTP gibi kavramlar aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?


Proxy sunucuları

 

Betik diller

 Protokoller

 

Nesne tabanlı diller

MVC bileşenleri


3.Soru

Aşağıda verilen, JavaScript içeren HTML kodu içerisindeki "....." kısmına öncelikle 283 sonra 284 yazılarak tarayıcıda çalıştırılıyor. Bu işlemler sonucu sırasıyla nasıl bir görüntü ortaya çıkacaktır?


I: 283 , II: 284

 

I: Ali   , II: Ayşe

 

I: Ayşe, II: Ali

 

I:Yok , II: Ayşe

I: Ali , II: Yok


4.Soru

Web tarayıcısının açılarak WampServer üzerinden sunulan Web sitesinin ana sayfasını görüntülemesini sağlayan panel aracı aşağıdakilerden hangisidir?


phpMyAdmin

 

Localhost

 

Apache

 

PHP

Your Aliases


5.Soru

İnternet teknolojilerinin geçmişten bugüne doğru tarihsel sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Arpanet, FTP, TCP-IP, PHP, HTML

 

Arpanet, FTP, TCP-IP, HTML, PHP

 

TCP-IP, Arpanet, PHP, FTP, HTML

 

TCP-IP, FTP, HTML, Arpanet, PHP

TCP-IP, Arpanet, FTP, PHP, HTML


6.Soru

Bir kullanıcı onay kutusunu işaretlediğinde bu kutu aktifleşmiştir. Bu durum JavaScript'in hangi görevini tanımlamaktadır?


Bir HTML Elementinin İçeriğini Değiştirmek

 

Bir Elementin Niteliklerini Değiştirmek

 

Sayfalara Element Eklemek ve Silmek

 

Bir Elementin Görünümünü Değiştirmek

Kullanıcıdan Onay Almak


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özellikle PHP kullanıcılarının tercih ettikleri söylenen veritabanı sunucu yazılımlarından biridir?


PostgreSQL

 

MariaDB

 

MongoDB

 

SQLite

Oracle


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde WampServer yazılım paketinin yapılandırmasına ilişkin komutlar barındıran menüdür?


About

Help

Settings

Tools

Language


9.Soru

Matematikteki pi sayısı gibi sahip olduğu değeri değiştirmeyen yapıları tanımlamak için php dilinde aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılmaktadır?


echo

 

define

 

integer

 

string

phpinfo


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi JavaScript programında yazılan şart ifadelerine göre işletilecek kod bloklarının yazılması için alan sağlayan yapılardan biridir?


for

while

do/while

object

switch


11.Soru

Programlama dillerinde, kendi içinde tutarlılığı olan özel işleri modellemek için kullanılan yapı aşağıdakilerden hangisidir?


Değişkenler

 

Veritabanı

 

Çatılar

 

Fonksiyonlar

Sınıflar


12.Soru

Kullanıcının klavyeden bir tuşa basması anında tetiklenen olay aşağıdakilerden hangisidir?


onchange

onclick

onmouseover

onkeydown

onload


13.Soru

Dizinin başındaki elemanı silmek için kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?


count

 

shuffle

 

array_splice

 

array_merge

array_shift


14.Soru

JS dilinde mantıksal (doğru/yanlış) verileri tutmak için kullanılan veri tipi aşağıdakilerden hangisidir?


String

 

Number,

Boolean

 

Array

Object


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi internet üzerinde Web sitelerinin sahip oldukları adreslerin genel adını ifade eder?


Domain

 

WWW

 

URL

 

Host

Proxy


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi PHP derleyicisinde define() adlı fonksiyonun işlevidir? 


Değişken kullanımı 

Metin ekleme 

Özellikleri yapılandırma 

Yorum satırları ekleme

Sabit kullanma 


17.Soru

PHP ile sistemde kayıtlı kullanıcıların sisteme giriş ve çıkışlarını kontrol etmek için genellikle hangi değişken kullanılır?


$_REQUEST

 

$_GET

 

$_POST

 

$_SESSION

$_GLOBAL


18.Soru

Operatörün her iki tarafında yazılan ifadelerin sadece değerleri değil, aynı zamanda türlerinin de eşit olması sonucunda doğru, diğer durumlarda yanlış sonucunu üreten karşılaştırma operatörü aşağıdakilerden hangisidir?


EşitDeğildir (! =)      

 

ÖzdeşDeğildir (! = =)

 

Eşittir (= =)

 

Özdeştir (= = =)

Değildir (!)


19.Soru

I. Tek başına dinamik bir Web sunumu yapmak için yeterlidir.

II. En çok kullanılan Web sunucu yazılımıdır.

III. Yaygın işletim sistemlerinin hepsini desteklemektedir

Yukarıda Apache adlı yazılım ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

 

II ve III

 

Yalnız II

 

I ve III

I, II ve III


20.Soru

MVC mimarisiyle ilgili verilen;

Modeller arasında birebir haberleşme olmalıdır.

Controller girdi görevini üstlenerek ekranda uygun yere ilgili arayüzün ayarlanması için kullanıcılara kolaylık sağlar.

View kullanıcı ile sistem arasındaki bağı kurar

ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III