İnternet Tabanlı Programlama Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bilinen ilk programlama dili aşağıdakilerden hangisidir?


Pascal

 

BASIC

 

FORTRAN

 

COBOL

Assembly


2.Soru

Dizideki elemanları değerlerine göre küçükten büyüğe veya büyükten küçüğü sıralamak için kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?


count

 

shuffle

 

array_splice

 

array_merge

sort ve rsort


3.Soru

Aşağıda verilen html etiketlerinden hangisi web sayfası içeriklerinde herhangi bir nesneye bağlantı (link) eklemek için kullanılır?


<meta> </meta>

 

<li> </li>

 

<a href>       </a>

 

<br>

<th> </td>


4.Soru

Php kodlarının başlangıç ve bitişini belirten ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


<? …. >

 

<?> …. </?>

 

<?php …. ?>

 

<php> …. </php>

/* …. */


5.Soru

PHP tarafından verilen hata mesajlarına ilişkin yalnızca hata ve uyarıların görüntülenmesini sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?  


error_reporting = E_ALL

error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE

error_reporting = E_ALL & +E_NOTICE

error_reporting = E_ALL & -E_NOTICE

error_reporting = E_NON


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi JavaScript dilinde dizinlerle çalışırken verilen indisten itibaren verilen sayı kadar elemanı kopyalamayı sağlayan metottur? 


toString

slice

shift

splice

sort


7.Soru

Aşağıdaki HTML etiketlerinden hangisi bir alt satıra geçiren etikettir?


<title> </title>

 

<p> </p>

 

<br>

 

<tr> </tr>

<a href> </a>


8.Soru

Aşağıda verilen PHP kodu, www klasörünün içerisinde "index.php" adlı dosyanın içine yazılmıştır. Daha sonra Web tarayıcıya "localhost" yazılarak, sağ tuşla gelen sayfanın kaynak koduna bakılmıştır.

Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisi görülecektir?


PHP'ye Giriş

 

<center>PHP'ye Giriş

 

<center>PHP'ye Giriş</center>

 

"<center>PHP'ye Giriş</center>"        

echo "<center>PHP'ye Giriş</center>";


9.Soru

Sadece devlet kurumları aşağıdaki uzantılardan hangisini kullanmaktadır?


.coop

 

.edu

 

.gov

 

.com

.aero


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi PHP derleyiciye sahip bir web sunucusunun kurulumu için gerekli web sunucu yazılımıdır? 


HTTP 

Java

WampServer

MySQL

Apache


11.Soru

Aşağıda verilen ve Wampserver panelinde bulunan işlevlerden hangisi veritabanı yönetim arayüzüne ulaştırır?


Localhost

 

Apache

 

www klasörü

 phpMyAdmin

 

Your Aliases


12.Soru

Bir web sunucunun temel öğeleri aşağıda verilmiştir. Buna göre bu öğelerin doğru elemanla eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir?


M: Web Sunucu Yazılımı, N: Sunucu Taraflı Derleyici, L: Web Klasörü

 

M: Veritabanı, N: Sunucu Taraflı Derleyici, L: Web Klasörü

 

M: Web Sunucu Yazılımı, N: Sunucu Taraflı Derleyici, L: Veritabanı

 

M: Sunucu Taraflı Derleyici, N: Web Sunucu Yazılımı, L: Veritabanı

M: Web Sunucu Yazılım, N: Veritabanı, L: Web Klasörü


13.Soru

Bir kaynaktan dağıtılan ve ortak kullanıma açık olan hiperortam bilgi sistemleri için uygulama seviyesinde iletişim protokolü aşağıdakilerden hangisidir?


HTTP

 

SMTP

 

FTP

 

TCP

HTML


14.Soru

I. Programlamanın ilk örneği dokuma tezgahlarında kullanılan delikli kartlardır.

II. ENIAC ilk programlama dilidir.

III. Günümüze kadar oldukça sınırlı sayıda programlama dili geliştirilmiştir.

Yukarıda verilenler maddelerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız I

 

I ve II

 

II ve III

 

I, II ve III

Yalnız III


15.Soru

I. Perl

II. HTML

III. PHP

Yukarıdakilerden hangileri betik dilleri arasındadır?


Yalnız II

Yalnız III

I ve III

II ve III

I, II ve III


16.Soru

Dizileri birleştirmek için kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?


count

 

shuffle

 

array_splice

 

array_merge

array_shift


17.Soru

phpinfo(); fonksiyonu ile açılan sayfada;

I. Yapılandırma değişkeninin değeri

II. Bileşenlerin versiyon numaraları

III. Bir modülün yüklü olup olmadığı

bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


18.Soru

I. Derleme süreci istemci üzerinde yapılır.

II. İstemci, sunucu taraflı kodları göremez.

III. Sunucu, ziyaret edilen sayfayı içeriğine bakmaksızın karşı tarafa gönderir.

Yukarıda verilen maddelerden hangileri sunucu taraflı programlama dilleri ile oluşturulmuş web sitelerine aittir?


Yalnız I

 

II ve III

 

Yalnız II

 

I ve III

I, II ve III


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi PHP’nin en yüksek web yazılımcı kitlesine sahip bir programlama dili olmasının sebeplerinden biri değildir?


Stabil olması

 

Güvenilir olması

 

Açık kaynak kodlu olması

 

Kodlaması zor olması

Dünyada binlerce özgür yazılımcı tarafından geliştirilmesi


20.Soru

Aşağıdaki çıktı mekanizmalarından hangisi kullanıcıya diyalog kutuları göstermek için kullanılır?


document.write()

 

appendChild()

 

console.log()

 

window.alert()

window.confirm()