İnternet Tabanlı Programlama Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

var deneme = “10” + 2; şeklinde bir atama yapıldığında deneme isimli değişkenin değeri ne olur?


102

12

10

2

NaN


2.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi JavaScript dilinde değişken ismi olarak kullanılabilir?


açıköğretim

 

Acikogretimi26

 

26acikogretim

 

acik ogretim

26$acikogretim


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi JavaScript işleç türlerinden biri değildir?


Metin işleci

 

Aritmetik işleçler

 

Atama işleçleri

 

Kıyaslama ve mantıksal işleçler

Alfanümerik işleçler


4.Soru

Programın çalıştırılması sırasında farklı değerleri bilgisayar hafızasında tutabilmek için kullanılan yapı aşağıdakilerden hangisidir?


Değerler

 

Değişkenler

 

Kıyaslama işleçleri

 

Mantıksal işleçler

Metin işleçleri


5.Soru

Belirli bir fiyattaki bir ürün için kullanıcının gireceği adet bilgisine göre toplam bakiyeyi hesaplayarak sayfaya yazdırmak JavaScript'in hangi işlevi ile gerçekleştirilmektedir? 


Bir HTML Elementinin İçeriğini Değiştirmek

Bir Elementin Niteliklerini Değiştirmek

Sayfalara Element Eklemek ve Silmek

Bir Elementin Görünümünü Değiştirmek

Kullanıcıdan Onay Almak


6.Soru

Yukarıdaki örnek tablo JavaScript’in hangi işlevidir?


Bir elementin içeriğini değiştirmek

 

Bir elementin niteliğini değiştirmek

 

Sayfalara element eklemek ve silmek

 

Bir elementin görünümünü değiştirmek

Kullanıcıdan onay almak


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi internetin 1990’lı yıllarda hızla yayılmasını sağlamıştır?


Programlama dillerinin çoğalması

 

WWW ve HTML teknolojilerinin gelişmesi

 

Bilgisayar programcılığının gelişmesi

 

Haberleşme ihtiyaçlarının farklılaşması

Bilgisayar programcılığına yatırım yapılması


8.Soru

Aşağıda ifadelerden hangisi doğrudur?


Sayfadaki menüler ve bağlantılar CSS kullanılarak işaretlenir.

 

JavaScript kodları, Java Sanal Makineleri üzerinde çeşitli platformlarda çalışır.

 

JavsScript sayfanın programlanmasını sağlayan mantıksal bileşendir.

 

Google Chrome JavaScript için özel bir eklentiye ihtiyaç duyar.

JavaScript internet sayfalarını düzenlemek için kullanılmaz.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi PHP derleyicisi, Apache ve MySQL yazılımlarını içeren bir Web sunucu yazılım paketidir?


Office

 

Perl

 

Pyhton

 

ApacheTriad

Linux


10.Soru

Operatörün her iki tarafında yazılan ifadelerin değerlerinin veya türlerinin eşit olmaması durumunda doğru, diğer durumlarda ise yanlış sonucunu üreten operatör aşağıdakilerden hangisidir?


!==

 

 

>=

 

<=

===


11.Soru

Aşağıda JavaScript'te değişken isimlerinin yazılması ile ilgili kurallardan hangisi doğrudur?


Değişken isimlerinde boşluk kullanılamaz.

 

Değişken isimlerinde Türkçe karakterler kullanılabilir.

 

Değişken isimlerinde yalnızca küçük harfler kullanılabilir.

 

Değişken isimlerinde, sayılar asla kullanılamaz.

Değişken isimlerinde "$" işareti kullanılamaz.


12.Soru

"Kullanıcının fareyi elementin üzerine getirmesi anında tetiklenir."

Yukarıda adı geçen HTML olayı aşağıdakilerden hangisidir?


onchange

 

oncl­ick

 

onmouseover

 

onmouseout

onkeydown


13.Soru

I. HTTP

II. HTML

III. TCP/IP

IV. CSS

Yukarıdakilerden hangileri Web teknolojilerinde kullanılan protokollerdendir?


I ve III

 

II ve III

 

I ve IV

 

II ve IV

III ve IV


14.Soru

İnternet üzerinden bir kişinin başka bir kişi ile e-posta gönderip alabildiği protokol aşağıdakilerden hangisidir.


HTTP

 

SMTP

 

FTP

 

TCP

HTML


15.Soru

Hızlı kod yazımı sağlaması nedeniyle her geçen gün daha da popülerleşmektedir. Google ve YouTube gibi önemli projelerin arkasında yatan dildir.

Yukarıdaki paragrafta bahsedilen, sunucu taraflı programlama dili aşağıdakilerden hangisidir?


JSP

 

Perl

 

PHP

 

Python

ASP


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi PHP programlama dilinde kullanılan ileri düzey özelliklerden biri değildir?


Miras alma

 

Sınıf soyutlama

 

Arayüz tanımlama

 

Kapsülleme

Aşırı yükleme


17.Soru

PHP dili ile yazılmış kodlardan oluşan içeriğin sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için siteyi çalıştıran Web sunucularının işletim sistemi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?


Windows

 

MAC-OS

 

MS-DOS

 

BeOS

Linux


18.Soru

PHP’nin yapılandırma dosyasının adı nedir?


php.info

 

php.exe

 

php.bat

 

php.ini

php.db


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi MVC desenini destekleyen bir PHP web uygulama geliştirme çatısıdır?


Wamp

 

MySQL

 

SQLite

 

Laravel

phpMyAdmin


20.Soru

Kullanıcının sözleşmeyi kabul etmesiyle gönder düğmesinin aktifleşmesi JavaScript dilinin hangi özelliğini ile yapılabilmektedir? 


Sayfalara Element Eklemek ve Silmek

Bir Elementin Görünümünü Değiştirmek

Kullanıcıdan Onay Almak

Bir Elementin Niteliklerini Değiştirmek

Zamanlanmış Görev Kullanmak