İnternet Tabanlı Programlama Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 6 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıda Ruby dilinin söz dizimsel kuralları ile ilgili bazı özellikler verilmiştir:

  1. Bir Ruby programı art arda gelen ifadelerden oluşur.
  2. İfadeleri ayırmak için noktalı virgül kullanmak zorunludur.
  3. Bir ifade birden fazla satıra bölünmek istenirse virgül veya + kullanılabilir.

Bu özelliklerden hangileri doğrudur?


I, II

II, III

Yalnız I

Yalnız II

I,II,III


2.Soru

Ruby dilinde -345 mutlak değeri aşağıdakilerden hangisinde gösterildiği şekilde ifade edilir?


-345.positive

-345.pos

-345.absolute

-345.abs

-345.negative


3.Soru

Hangi değişken tipleri nesnelere ait özellikleri saklamak için kullanılır?


Global Değişkenler:

Sabitler

Sınıf Değişkenleri:

Örnek Değişkenleri:

Yerel Değişkenler


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi internet siteleri ve internet tabanlı uygulamaların kullanıcı arayüzlerini oluşturmak için kullanılabilen bir JS kütüphanesidir? 


Bootstrap

Underscore

AngularJS

BabylonJS

D3.js


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi projelerde JS kütüphanesi kullanmanın yararlarından değildir?


Esneklik

 

Yapısallık

 

Genişletilebilirlik

 

Tekrar kullanılabilirlik

Ücretsiz yardım kanalları


6.Soru

  1. int(x)
  2. float(x)
  3. str(x)
  4. dict(d)

verilenlerden hangisi ya da hangileri Python dilinde var olan dönüştürücü fonksiyonlardandır?


Yalnız IV

I ve III

I, II ve III

II ve IV

Hepsi