İnternet Tabanlı Programlama Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki panellerden hangisi editör panelinde seçilen nesne ile ilgili özelliklerin seçilebildiği alandır?


Solution explorer

 

Properties

 

Toolbox

 

Build

Debug


2.Soru

Dizilerle çalışırken kullanılabilecek önemli metotlardan biri olan shift in görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Dizinin sonuna yeni eleman ekler

 

Dizideki son elemanı çıkarır

 

Dizideki ilk elemanı çıkarır

 

Diziden verilen indisli elemanı siler

İki diziyi birleştirir


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi JQuery içerik düzenleme ve erişim metotlarından seçilen elementin içindeki metni çeker ya da düzenleyen metottur?


text()

 

html()

 

val()

 

attr()

empty()


4.Soru

Yukarıda JavaScript içeren HTML kodunun tarayıcıda çalıştırılması sonucu nasıl bir görüntü ortaya çıkacaktır?


8,2,7,6

 

8,2,7

 

2,6,7,8

 

2,6,7

paragraf içeriği


5.Soru

1993 yılında bir programlama dili olarak oyun geliştirilmesinde daha çok tercih edilen script dili aşağıdakilerden hangisidir?


Lua 

jQuery

LESS

Node.js

ReactJS


6.Soru

PHP ile veri tabanı işlemlerinde sistemde kayıtlı kullanıcıların sisteme giriş ve çıkışlarını kontrol etmek için hangi değişken kullanılır? 


$_REQUEST

$_SESSION

$_GLOBALS

$_SELECT

$_RETURN


7.Soru

Ruby programlama dillerinde karşılaştırma operatörlerinden “&&” aşağıda hangisinde doğru ifade edilmiştir?


Eşittir

Eşit değildir

Ve

Veya

Değil


8.Soru

Yukarıda verilen Python kodunda üç adet değişken tanımlanmıştır. Bu değişkenlerin isimleri aşağıdakilerden hangisidir?


var1: List, var2: Tuple, var3: Dictionary

 

var1: List, var2: Dictionary, var3: Tuple

 

var1: Tuple, var2: List, var3: Dictionary

 

var1: Tuple, var2: Dictionary, var3: List

var1: Dictionary, var2: Tuple, var3: List


9.Soru

Aşağıdaki element veya sınıflardan hangisi JQM sisteminde düğme oluşturmak için kullanılmaz?


input

 

button

 

a

 

ui-btn

ui-content


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ile bir kod bloğunun belirlenen koşullara bağlı olarak çalıştırılıp çalıştırılmayacağı belirlenir?


If

For

 

While

 

Get

Request


11.Soru

I. HTML olaylarına tepki­ verme

II. CSS düzenleme

III. AJAX

Yukarıdakilerden hangileri JQuery’nin temel işlevleri arasındadır?


Yalnız II

Yalnız III

I ve III

II ve III

I, II ve III


12.Soru

Aşağıdaki özelliklerden hangisi JS kütüphaneleri kullanımda yararlı kılan özelliklerden değildir?


Tekrar kullanılabilirlik

 

Ücretsiz yardım kanalları

 

Yapısallık

 

Genişletilebilirlik

Ekonomiklik


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sunucu taraflı bir dil değildir?


HTML

 

ASP

 

JSP

 

Perl

Phyton


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi JQuery içerik düzenleme ve erişim metotlarından seçilen girdi alanının değerini çeker ya da düzenleyen metottur?


text()

 

html()

 

val()

 

attr()

empty()


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üçüncü parti yazılım kodlarının bulunduğu diazindir?


public/

vendor/

bin/

app/

config/


16.Soru

Genellikle aynı işlemin tekrarlanması veya farklı bir noktada kullanılması amacıyla kullanılan yapılara ne ad verilir?


Bloklar

Metotlar

Semboller

Metinler

Sözlükler


17.Soru

Elementin genişliği, yüksekliği ve saydamlığını değiştirerek görünmez yapan JQuery efekti aşağıdakilerden hangisidir?


hide

 

fadeToggle

 

slideToggle

 

fadeTo

toggle


18.Soru

Döngü içindeki kodların en az bir defa mutlaka çalıştırıldığı döngü aşağıdakilerden hangisidir?


While

 

Do while

 

Switch

 

For

Foreach


19.Soru

C#’ta i­nt[,] ile tanımlanan dizi kaç boyutludur?


1

2

3

4

5


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi JQuery DOM'a veri ekleme metotlarından biri değildir


append()

prepend()

empty()

after()

before()