İnternet Tabanlı Programlama Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Üyelerin sınıf içi ve dışından erişilebilmesi için hangi erişilebilirlik ifadesi kullanılmalıdır?


private

 

protected

 

public

 

return

void


2.Soru

Bir dizinin elemanlarına erişmek için indisleri kullanmak gerekmektedir. Bu durumda hangi  veri türlerinde bunun yerine anahtar değerler kullanılmaktadır?


Metotlar

Semboller

Metinler

Diziler

Sözlükler


3.Soru

Sınıf içinden ve o sınıfı miras alan alt sınıfların içinden erişilebilmesi fakat sınıf dışından erişilememesi için hangi erişilebilirlik ifadesi kullanılmalıdır?


void

 

public

 

return

 

protected

private


4.Soru

<?php

$deneme=”sayi”;

$sayi=15;

echo $$deneme;

?>

Yukarıda verilen php kodunun çıktısı olarak yazılacak metin aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir


15

 

sayi

 

“sayi”

 

deneme

echo


5.Soru

Aşağıda "Metinler ve Semboller" hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Metinlerin içerisinde değişkenlerin kullanılması da mümkündür.

Metinler daima aynı bellek bölgesini kullanırlar.

Semboller bir veri türüdür.

Metinler içerisinde “,’,\ gibi özel karakterler kullanılabilir.

Semboller  bir kere oluşturulduklarında program boyunca aynı bellek bölgesini işgal ederler.


6.Soru

Bulunduğu satır için sağında kalan her şeyin geliştirici notu olarak görülmesini ve derlenmemesini sağlayan işaret aşağıdakilerden hangisidir?


“//”

 

“<?php”

 

“?>”

 

/*

$


7.Soru

JQuery projelerinde klavye odağı elementten ayrıldığında aşağıdaki olaylardan hangisi kullanılır?


focus

 

blur

 

click

 

load

keyup


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi JQuery içerik düzenleme ve erişim metotlarından seçilen elementin içeriğini HTML etiketleri ile birlikte çeken ya da düzenleyen metottur?


text()

 

html()

 

val()

 

attr()

empty()


9.Soru

$dizi = array(5 => 1, 12 => 2);

$dizi[] = 56;

Yukarıda verilen kodların birinci satırında dizide ilk olarak 5 ve 12 olmak üzere iki anahtar tanımlanması yapıldığı görülmektedir. Buna göre ikinci satır işletildiğinde eklenen elemanın anahtar değeri ne olur?


0

1

3

6

13


10.Soru

.NET platformu içinde true ve false değerlerini barındırabilen tür aşağıdakilerden hangisidir?


bool

 

int

 

short

 

ushort

string


11.Soru

I. HTML olaylarına tepki verme: HTML’nin sağladığı tüm olaylara tepki verecek fonksiyonlar hazırlanabilir.

II. Görsel efekt ve animasyonlar: Bir elementi soluklaştırarak silme, bulunduğu ortamda sağa sola hareket ettirme gibi pek çok hazır görsel efekt ve animasyon sağlanmaktadır.

III. AJAX: Sayfayı yenilemeden arka planda bir sunucudan veri çekme, sunucuya veri gönderme ve alınan sonuçlara göre sayfa içeriğini düzenleme işlemleri yapılabilir.

Yukarıdaki özelliklerden hangileri JQuery’nin temel işlevlerindendir?


Yalnız I

 

Yalnız III

 

I ve III

 

II ve III

I, II ve III


12.Soru

Seçilen elementin içeriğini HTML etiketleri ile birlikte çeken ya da düzenleyen JQuery içerik düzenleme ve erişim metodu aşağıdakilerden hangisidir?


empty

 

html

 

val

 

text

attr


13.Soru

İnteraktif Web siteleri oluşturabilmek amacıyla farklı dillerin ortak dil çalışma zamanı altyapısına, uygun olarak kullanılabilmesini sağlayan teknolojiye ne ad verilir? 


NET

MySQL

PHP

ASP.NET

ASP


14.Soru

DOM’a veri eklerken içeriği seçilen elementin sonuna veri ekleyen metot aşağıdakilerden hangisidir?


append()

 

prepend()

 

after()

 

before()

remove()


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi JavaScript programlama dilinde dizileri tutmak için kullanılan veri tipidir?


Array

String

Number

Boolean

Object


16.Soru

Python programına yönelik aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


Nesneye yönelik programlama dilini mecbur tutar

 

UTF-8 desteği hiçbir sürümde yoktur.

 

Python hiçbir yorumlayıcıya ihtiyaç duymaz.

 

Yeni başlayanlar için uygundur.

Kod bloklarını ayırmak için "{" ve "}" kullanılır.


17.Soru

private olan yariCap değişkenine değer atmak ve okumak amaçlı özellik aşağıdakilerden hangisidir?


Cap

 

Set

Get

 

Return

Public


18.Soru

Aşağıda verilen jquery css metotlarından hangisi element üzerindeki sınıfın durumunu değiştirmek için kullanılır ve elementi kontrol ederek, verilen sınıf elementte bulunuyorsa çıkarır, bulunmuyorsa ekler?


toggleClass

 

removeClass

 

addClass

 

slideToggle

test


19.Soru

Python’da iki listeyi birleştirmek için aşağıdaki metotlardan hangisi kullanılır?


append()

 

insert()

 

remove()

 

extend()

pop()


20.Soru

float değişkeni aşağıdakilerden değişken türlerinden hangisine güvenli bir şekilde dönüştürülebilir?


int

 

uint

 

long

 

double

decimal