İnternet Tabanlı Programlama Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Özelliğe atanacak değerin (value) private değişkenine aktarılmasını sağlayan blok aşağıdakilerden hangisidir?


Cap

 

Set

 

Get

 

Return

Public


2.Soru

  1. if
  2. else
  3. elif

hangisi ya da hangileri Python’da koşulları belirtmek için kullanılan deyimlerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

Yalnız III

I, II ve III


3.Soru

ASP.NET’te veritabanı işlemleri ile ilgili verilen;

I. SqlConnection nesnesinin Open fonksiyonu veritabanına bağlantı yapılması sağlanır.

II. SQL komutlarını veri­tabanında çalıştırmak içi­n ExecuteNonQuery fonksiyonu kullanılır.

III. Tablodaki­ kayıtları listelemek ­iç­in Gri­dV­iew nesnesinden yararlanılabilir.

bilgilerinden hangileri doğrudur?


Yalnız Ⅰ

 

Yalnız ⅠⅠ

 

Ⅰ ve ⅠⅠ

 

ⅠⅠ ve ⅠⅠⅠ

Ⅰ, ⅠⅠ ve ⅠⅠⅠ


4.Soru

Aşağıdaki metodlarından hangisi içeriği seçilen elementin başına ekler?


append

 

after

 

prepend

 

before

remove


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı ile sistem arasındaki bağı kurar, girdi görevini üstlenerek ekranda uygun yere ilgili arayüzün ayarlanması için kullanıcılara kolaylık sağlar ve çalışmalarda veritabanı işlemleri, hesaplamalar ve veri aktarımı gibi işlemlerin yapıldığı bölümü tanımlar? 


Veri

Arayüz

Denetleyici

Model

Kaynak


6.Soru

C#’ta kalan operatörü aşağıdakilerden hangisidir?


*

 

!=

 

%

 

&&

||


7.Soru

Ruby ile geliştirilen uygulamalara ekstra özellikler ve işlevsellik katmak amacıyla birtakım paketler kullanılmaktadır. Yeni bir paket yüklemek için aşağıdaki komutlardan hangisi terminal üzerinde çalıştırılmalıdır?


$: pack install paket_adi

$: sudo install paket_adi

$: term install paket_adi

$: gem install paket_adi

$: pack/sudo install paket_adi


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi JQuery’nin temel işlevlerinden sayfayı yenilemeden arka planda bir sunucudan veri çekme, sunucuya veri gönderme ve alınan sonuçlara göre sayfa içeriğini düzenleme işlemleri yapmaktır?


HTML/DOM düzenleme

CSS düzenleme

HTML olaylarına tepki verme

Görsel efekt ve animasyonlar

AJAX


9.Soru

Ruby dilindeki değişkenleri geçerli oldukları kapsama göre türlere ayrılacak olursa aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır?


Yerel değişkenler

Global değişkenler

Sınıf Değişkenleri

Örnek değişkenleri

Hiçbiri


10.Soru

I. document.getElementById

II. document.getElementsByClassName

III. document.getElementsByObjectName

IV. document.getElementsByTagName

Elementler, sayfadaki DOM’u belirten document nesnesinin sağladığı metotlarla bulunabilir. Yukarıdaki metotlardan hangileri document nesnesi elementleri bulmak için yazılmıştır?


I ve II

 

II ve III

 

I, II ve IV

 

II, III ve IV

I, II, III ve IV


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sadece double türüne güvenli şekilde atanabilecek türdür?


byte

 

sbyte

 

short

 

ushort

float


12.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Ruby’nin yorumlanan bir dil olması ile ilişkili değildir?


Bu dilde yazılan bir kodun çalıştırılması yorumlayıcı adında bir yazılım sayesinde gerçekleştirilir.

Kodun tamamının tek seferde makine diline çevrilmesine olanak verir.

Kodlamada değişiklik yapıldığında yalnızca o bölüm değerlendirilir.

Makine diline dönüştürme işlemi zaman kaybı sebebi değildir.

Geliştirme sürecini rahatlatır.


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veri türü olarak metindir?


“Anadolu Üniversitesi”

16

2.45.round

dizi1 = [1,3,5,7]

urunler.keys


14.Soru

  1. Tamamen nesne yönelimli bir dildir
  2. Çok sayıda programlama paradigmasını destekler
  3. Platform bağımsız bir dildir

Yukardakilerden, Ruby dilinin temel özellikleri olanların tamamı hangi şıkta verilmiştir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

II ve III

I, II ve III


15.Soru

I. ASP.NET uygulamaları geliştirirken;

II. IIS

III. WampServer

IV. Microsoft Visual Studio

bileşenlerinden hangilerine ihtiyaç duyulur?


Yalnız I

Yalnız IIII

I ve III

II ve III

I, II ve III


16.Soru

Ruby programlama dilinde diyez(#) aşağıda hangisinde doğru ifade edilmiştir?


Yorum satırladır.

Bir ifade birden fazla satıra bölünmek istendiğinde kullanılır

Büyük-küçük harf duyarlılığını belirtir.

Anahtar kelime olduğunu bildirir.

Değişke olduğunu bildirir.


17.Soru

Sayfaların sola doğru kaydırıldığı, hedefin soluktan görünerek geldiği JQM sisteminde sağlanan geçiş efekti aşağıdakilerden hangisidir?


slidefade

 

slidedown

 

slide

 

flip

flow


18.Soru

.NET Yolu System.Single olan C# programlama dilindeki basit tür aşağıdakilerden hangisidir?


bool

 

float

 

double

 

char

int


19.Soru

Ruby dilinde eşit değil operatörü hangisidir?


<=>

&&

!=

=?

==


20.Soru

Aşağıdaki sınıflardan hangisi uygulanarak sadece simgelerden oluşan düğmeler üretilebilir?


ui-nodisc-icon

 

ui-alt-icon

 

ui-btn-inline

 

ui-btn-icon-notext

ui-btn-corner-all