İnternet Tabanlı Programlama Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Python dilinde var olan dönüştürücü fonksiyonların hangisi veriyi tam sayıya dönüştürür? 


int(x)

float(x)

chr(x)

oct(x)

ord(x)


2.Soru

Aşağıda Python modül ve paketlerine yönelik verilen ifadelerden hangisi NumPy'in paketinin tanımıdır?


Mobil cihazlara program yazabilmek için geliştirilmiş bir pakettir.

 

Birçok grafik türünü açıp çizim, düzenleme, filtrelemeye olanak verir.

 

Matematiksel fonksiyonlar ve farklı bilim dallarına yönelik hazır fonksiyonları içerir.

 

Çok boyutlu dizi/vektör/matris hesaplamaları için özelleşmiş metotlara sahiptir.

Doğal dil isleme alanında çalışanların kullanabileceği temel fonksiyonları içerir.


3.Soru

Data-role özelliği navbar olarak belirleyerek aşağıdakilerden hangisinin oluşturulması amaçlanır?


Düğmeler

 

Düğme grupları

 

Simgeler

 

Menü çubuğu

Listeler


4.Soru

  1. Perl
  2. Pyhon
  3. SmallTalk
  4. C#
  5. PHP

Ruby yukarıda sıralanan programlama dillerinin hangilerinden esinlenmiştir?


I – II – III

II – III –  V

II – IV - V

II – III – IV

III – IV – V


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi short, ushort, int, uint, long, ulong, float, double, decimal türlerine güvenli şekilde atanabilecek türdür?


byte

 

sbyte

 

short

 

ushort

int


6.Soru

HTML listesini JQM listesi haline getirmek için aşağıdaki kodlamalardan hangisi kullanılır?


data-role=”listview”

 

data-inset= “true”

 

data-filter= “true”

 

data-filter-reveal=”true”

class=”list”


7.Soru

Aşağıdaki programlama dillerinden hangisi nesne yönelimli bir dil olan Ruby'ye esin kaynağı olan dillerdendir.


Pyhon

Rust

Swift

Clojure 

Crystal


8.Soru

Ruby on Rail uygulamasında yer alan bin/ dizinde aşağıdakilerden hangi dosyalar bulunmaktadır?


Uygulamamıza ilişkin yapılandırma bilgilerinin yer aldığı klasördür.

Veri tabanı ile ilgili şema, aktarımlar, çekirdek veriler gibi dosyalar bu klasörde yer alır.

Uygulamamızda kullandığımız paketlere ait isim, versiyon gibi bilgilerin yer aldığı dosyalardır.

Uygulamamıza ait testlerin bulunduğu klasördür.

Bu klasör çalıştırılabilir dosyaları barındırmaktadır.


9.Soru

Django'da yer alan ­"ifnotequal" etiketi ne için kullanılmaktadır?


İki değişkenin eşit olduğu kontrol etmek için

 

İki değişkenin eşit olmadığı kontrol etmek için

 

"if" etiketiyle açılan bloğu sonlandırmak için

 

"for" etiketiyle açılan bloğu sonlandırmak için

Çok koşullu "if" bloğu oluşturmak için


10.Soru

Yukarıdaki Python kodu çalıştırıldığında ekrana yazdırılacak satır aşağıdakilerden hangisidir?


[7, 8, 5]

 

7 8 5

 

[1, 2, 3, 4, 5, 7, 8]

 

[7, 8, 0, 1, 2, 3, 4]

7 8 0 1 2 3 4


11.Soru

Daha çok uzman kişiler tarafından hazırlanan ve düzenlemelerinin de yine uzman kişiler tarafından yapılabildiği Web sitelerine ne ad verilir?


Dinamik 

Statik 

HTML 

Veritabanı

Vekil sunucuları


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, verilerinin veri tabanlarında tutulduğu ve istenildiğinde bu bilgilerin uzman olmayan kişiler tarafından da kolaylıkla değiştirilebildiği yapılardaki sitelerdir?


Network 

Statik 

Domain

Hosting

Dinamik


13.Soru

C#’ta -2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasında tamsayı değerlerini barındırabilen değişken türü aşağıdakilerden hangisidir?


long

 

short

 

float

 

double

int


14.Soru

Aşağıdaki karakterlerden hangisi ruby sözdizimde ifadeleri birbirinden ayrımak için kullanılmaktadır?


;

0

==

%

()


15.Soru

İstemci tarafı betikler ile tarayıcı ve kullanıcı arasında etkileşim kurulması, tarayıcının kontrol edilmesi, asenkron bir şekilde sunucu ile iletişime geçilmesi ve Web sayfası içeriğinin değiştirilmesi gibi işlevleri olan JavaScript dili kaç yılında geliştirilmiştir?


1975

1985

1995

2005

2015


16.Soru

Üzerinde elektronik devreleri bulunan cihazların belirli görevleri yerine getirmesi için yazılan, algoritmik yapıda olan ve bir programlama dili ile yazılmış olan komutlar dizisine ne ad verilir? 


Kaynak kodu

Programlama

Tarayıcı

Web

İnternet


17.Soru

Python’da istediğimiz verinin ekrana basılmasını aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi sağlamaktadır?


print()

 

input()

 

len()

 

pow()

round()


18.Soru

 I. HTML

II. Ruby

III. JSP

Yukarıdakilerden hangileri sunucu taraflı diller arasındadır?


Yalnız II

Yalnız III

I ve III

II ve III

I, II ve III


19.Soru

Python dilince tam sayısı  karaktere dönüştüren gönüştürücü fonksiyon hangisidir?


chr(x)

set(s)

oct(x)

float(x)

int(x)


20.Soru

Yukarıda Python kodunda Araba isimli bir sınıf tanımlanmıştır. Buna göre " yeni.km" ve " yeni.yas" değişkenlerinin son haliyle değeri nedir?


200 , 1

 

'A' , 200

 

200 , 'A'

 

201 , 12

 

210 , 2