İnternet Ve Mobil Pazarlama Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Arama işlevini verimli şekilde yerine getirebilmek için aşağıdakilerden hangisi öncelikli olarak ele alınmalıdır?


Uygun anahtar kelimelerin ve özel terimlerin karışımını bulmak.

Arama motorlarının renkleri

Arama motorlarının teşvikleri

Uygun boyutlu punto

Arka plan müziği


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mikro ödemelerin en yaygın türleri arasındadır? 


Doğrudan operatör faturalama 

Ön-ödeme 

İstemli mobil ödeme 

Tam mobil ödeme 

Yakınlık tabanlı mobil ödeme 


3.Soru

Satın alma ve tüketim durumlarında bir markayı ayırt etmek ve hatırlamak için müşterilerin yeteneğini hedefleyen mobil pazarlama amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Marka imajını değiştirme

Marka sadakatini geliştirme

Marka farkındalığı oluşturma

Müşteri veri tabanı oluşturma

Mobil ağızdan ağza iletişim


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyada aramanın artılarından biri değildir?


Anahtar kelimelere bağlı olarak pahalı elde edilebilmesi.

Markalaşma için iyidir.

Performans reklamları için etkilidir.

Yüksek trafik potansiyeli.

Online’a göre mobil aygıtlar üzerinden daha yüksek CTR.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangi özellik mobil ticaretin dezavantajlarındandır?


Zamandan ve mekandan bağımsız olması

Kolay ve hızlı erişim

Aynı anda çok yerde olma

Son kullanıcı deneyimini isteğe göre uyarlayan hizmetleri oluşturma

Gezinme, bilgi toplama ve kompleks etkileşimler yapma zorluğu


6.Soru

  1. İşe giriş maliyeti düşüktür.
  2. Yüksek bant genişliği gerektirir.
  3. Java ya da özel komut dilleri ile desteklenir.
  4. Zengin bilgi sağlanır
  5. İşlem karmaşıklığı basittir.

E-ticaretle ilgili doğru açıklamaların numaralarının tümünün yer aldığı seçenek hangisidir?


I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

I, II, IV

II, V


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mobil katma değerler arasında yer almaz?


Aynı anda birçok yerde mevcut olma

Bağlam-duyarlılığı

Fonksiyonları belirleme

Mobil saha iletişimleri

Komuta ve kontrol fonksiyonları


8.Soru

Tablet bilgisayarlar ve e-okuyucular aşağıdaki mobil aygıt türlerinden hangisi içerisinde değerlendirilir?


Özellikli aygıtlar

Kolayda aygıtlar

Bağlantılı aygıtlar

Akıllı aygıtlar

Çevrimdışı aygıtlar


9.Soru

M-ticaret uygulama ve hizmetleri için kaç temel boyut bulunmaktadır?


Tek

Çift

Üç

Dört

Beş


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mobil aygıt türlerinden olan bağlantılı aygıtlardandır?


Android işletim sistemli akıllı telefonlar

IOS işletim sistemli akıllı telefonlar

Özellikli telefon

E-kitap okuyucular

Numerik cihazlar


11.Soru

Siberkültürü bir yeni medya kuramı olarak ele alan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Epistomolojik yaklaşım

Teknofilik yaklaşım

Ütopyacı yaklaşım

Enformasyonel yaklaşım

Antropolojik yaklaşım


12.Soru

Mobil ticareti benzersiz kılan özelliklerden, ''verilerin elde edildiği kaynakların sürekli elde olması'', hangi seçenekteki özellik başlığında yer alır?


Lokalleştirme

Kolaylık

Yaratıcılık

Esneklik

Maliyet


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mobil mesaj olarak kabul edilemez?


Multimedya mesajları

Metin mesajları

Mobil aygıt üzerinde çalan/oynatılan, ürüne dair ses içeriği

Ürüne dair, Mobil aygıtlar üzerinde oynatılan video içeriği

Bilboardlar


14.Soru

Dijital haber yemleri ve gerçek zamanlı hisse senedi bilgilerinin bir ajanstan elde edilmesi mobil ticaret değer zincirinin hangi aşamasında ortaya çıkmaktadır? 


İçerik yaratımı 

İçerik paketleme 

Pazar yapma 

Mobil aktarım 

Arayüz 


15.Soru

M-ticaret ve e-ticaret arasındaki farklar temel olarak kaç adet özellik çerçevesinde incelenmektedir?


İki

Üç

Dört

Beş

Sekiz


16.Soru

Aşağıdakilerinden hangisi mobil reklamların geleneksel reklamlara ait üstün özeliklerinden biridir?


Erişim

Kalite

Fiyat

Performans

Satış


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Girişimci Kültürü’nü açıklar?


Dil bir kültür öğesi olarak teknoloji ile doğrudan etkileşim halinde olduğuna inanır.

Bu kültür, bilginin güç olduğu düşüncesini takip eden, bilim ve bilginin toplumların ve dünyanın değişiminde temel bir rol oynaması gerektiğine inanır.

Yazılı kültürün getirdiği dünya görüşünün gelen teknolojiyle birlikte gelişeceğine inanır.

Bilim ve bilginin toplumların ve dünyanın değişiminde temel rol oynayacağına inanır.

Doğrudan ekonomik ve ticari bir yaklaşımdır. Para kazanmak amacıyla, internet teknolojisinin ve pratiklerinin tüm topluma yayılması gerektiğine inanır.


18.Soru

Angajman basına maliyet yada indir başına maliyet olarak da bilinen kavram aşağıdakilerinden hangisinde doğru olarak verilmiştir.


Edinim başına maliyet 

Dönüşüm başına maliyet

Yatırımın geri dönüşü

Yükleme başına maliyet

Edinim


19.Soru

Aşağıdakilerinde hangisi CPM satın alma modelinin reklam formatından biri değildir?


Gösterim

Sosyal medya 

Özendirilme

RTB

Video


20.Soru

Kapalı işletim sistemi olan gerçek işletim sistemi ile çalışan telefonlar aşağıdakilerden hangisidir?


Android işletim sistemli akıllı telefonlar

IOS işletim sistemli akıllı telefonlar

Özellikli telefon

I-pad

Kindle