İnternet Ve Mobil Pazarlama Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TU¨BİTAK bünyesinde kurulan Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi'nin temel görevidir?


En yeni teknolojileri kullanarak Türkiye çapında tüm eğitim ve araştırma kuruluşlarını birbirine bağlayacak hızlı bir iletişim ağı kurmak

Ticari kullanımı kısa sürede yaygınlaştırmak 

İnternet türünün hızını ve veri büyüklüğünü artırıp ücretini düşürmek

Coğrafi açıdan bağlanma alanlarını genişletmek 

Cep telefonlarının kapsama alanına giren her yerden kablosuz olarak İnternet’e bağlanmak


2.Soru

Başarılı bir mobil kampanya için dikkat edilmesi temel gereken özellik sayısı hangi seçenekte yer almaktadır?


3

5

12

7

2


3.Soru

Türk Ceza Kananunu md. 216/1 hangisine illişkin kural ve/veya yaptırımları kapsar?


Nefret suçu

Özel hayatın gizliliği

Basın yayın yoluyla hakaret

İnternet yoluyla işlenebilen suçlar

Kişisel verilerin gizliliği


4.Soru

Mobil aracılığıyla değer sağlamak için ortaya konan konuma özgü bilgiler, zamanında bilgi, hayatı kolaylaştırma, finansal teşvik, eğlence ve bağlantı seçenekleri dinamik bir mobil pazarlama kampanyası yaratma sürecinde hangi adımda kullanılır?


Hedef pazarın ne istediğini anlama ve sunma

Hedef pazarın istekleri ile istenen sonuçları uyumlu hale getirme

Kampanya için doğru mobil pazarlama araçlarını seçme

Mobil pazarlama kampanyasını başlatma ve pazarlama

Neyin çalıştığını takip etme ve gerekli düzenlemeleri yapma


5.Soru

Hangi seçenekte HBO'nun True Blood Gösterim Kampanyası sonucu yer almaktadır?


Kanal izleyicisi %38 oranında arttı.

Kanal izleyici sayısı 5.1 milyona ulaştı.

Uygulama  470 bin kişi tarafından akıllı telefonlarına indirildi.

HBO karlılığını %7 oranına yükseltti.

Kanala milyonlarca dolar bağış sağlandı.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ses ve veri için anahtarlama, nakil ve iletim dahil olmak üzere iletişimleri içeren temel ağdır? 


Mobil aktarım 

Mobil arayüz ve uygulamalar 

İçerik yaratımı 

Paketleme 

Pazar yapma 


7.Soru

Aşağıdaki satın alma modelleri ve ilgili mobil reklam formatlarının eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?


CPM- Sosyal Medya

CPA- Arama

CPC- RTB

CPI- Bulma Uygulamaları

CPV- Özendirilme


8.Soru

Hangi seçenekte, çeşitli kurumların yayınları ''global trendler'' incelendiğinde veri ve bilgi yönetiiminin ağırlıklı olduğı konular arasında yer alır?


İnsan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılması

Kaynakların eşit ve adil biçimde bölüşülmesi

Zararlıların sıfırlanması

Dünya barışının sağlanması

Doğal hayatın korunması


9.Soru

Abone olarak İnternet servisine bağlandığımız telekom operatörü firmalar aşağıdakilerden hangisidir?


Yer Sağlayıcılar

İçerik Sağlayıcılar

Erişim Sağlayıcılar

Toplu Kullanım Sağlayıcılar

Mobil İnternet Sağlayıcılar


10.Soru

Geleneksel yöntemlerle işlenmesi mümkün olmayan tipte veriye ne denir?


Bilgi çöplüğü

İstatistiksel analiz

Bilgi analizi

Büyük veri

Bilgi Yönetimi


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi CPM’in açılımıdır?


Bin gösterim başına  maliyet

Etkin bin gösterim başına maliyet

Yükleme başına maliyet

Dönüşüm başına maliyet

Edinim başına maliyet


12.Soru

Müşteriler ve sizin aranızdaki problem ve ya paylaşımların net olması gerekliliği aşağıdaki dinamik mobil pazarlama adımlarından hangisidir?


Hedef pazarın istekleri ile istenen sonuçları uyumlu hâle getirme 

Kampanya için doğru mobil pazarlama araçlarını seçme 

Hedef pazarın ne istediğini anlama ve sunma 

Mobil pazarlama kampanyasını başlatma ve pazarlama 

Neyin çalıştığını takip etme ve gerekli düzenlemeleri yapma 


13.Soru

Aygıtları bağlamak için bir kısa mesafe kablosuz aktarım protokolüne ne ad verilmektedir?


Uygulama

Bluetooth

Küresel Konum Belirleme Sistemi (GPS)

Yakın Saha İletişimleri (NFC)

Anlık Sesli Yanıt (IVR)


14.Soru

Mobil pazarlama faaliyetlerinin sahip olduğu bazı avantajlar vardır. Aşağıdaki avantajlardan hangisi mobil pazarlamanın, işletmelere kampanyalarının ne derece etkin olduğunu ve ürünlerinin kullanım alışkanlıkları ile ilgili net bilgiler verebilmektedir?


Birebir pazarlama anlayışına sahip olma

Düşük maliyete sahip olma

Tek veya çift taraflı olabilir olma

Ölçülebilir olma 

Markaya yönelik yüksek oranda farkındalık yaratma 


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi internet ortamında yaşanan etik ihlallerinden biri değildir?


Özel yaşamın gizliliğini ihlal

Kaynağını göstererek paylaşım yapma

Üretilen içeriğin doğruluğunun teyit edilmeden yayılması

Telif hakkı, marka ve patent haklarının ihlali

Haber ve ticari enformasyonun sınırlarının belirsizleşmesi


16.Soru

Türkiye’de ilk internet bağlantısı hangi kurumda yapılmıştır?


ODTÜ

Boğaziçi Üniversitesi

TCMM

Bilkent Üniversitesi

TÜBİTAK


17.Soru

1996 yılı Haziran ayında TUBİTAK tarafından kurulan ve amacı Türkiye çapında yeni teknolojileri kullanarak tüm eğitim ve araştırma kurul hangisidir?


TURNET

ULAKBİM

ULAKNET

TTNET

IXIR


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir mobil pazarlama aracıdır?


Duyuru

Broşür

Afiş

Sosyal ağ kurma 

Gazete


19.Soru

Mobil pazarlamada istenmeyen elektronik ileti aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


GSM

MMS

SPAM

SMS

COOKIE


20.Soru

İyi ve kötü davranışın toplum nezlindeki görünümüne ne ad verilir?


Gelenek

Görgü

Töre

Ahlak

Namus