İnternet Ve Mobil Pazarlama Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

“Akıllı telefonlar ve diğer mobil aygıtlar için özel olarak geliştirilen yazılımdır.” Şeklinde tanımlanan ve “app” kısaltmasıyla ifade edilen, doğal, hibrid, mobil web olmak üzere 3 tipi olan yazılım aşağıdakilerden hangisidir?


3G

GPS

WAP

Uygulama

4G


2.Soru

Bilginin açık ve etkin kullanımı için istatistiksel tablolar, grafikler, konu ağları veya çeşitli şekiller ile ifade edilmesine ne ad verilir?


Veri anlamlandırma

Veri estetiği

Veri içeriği

Veri görselleştirme

Veri betimleme


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veri miktarının artmasının sebeplerindendir?


İnternet’in hızlı yayılması,

Sosyal mecraların sayısının artması,

Mobil cihazların yaygınlaşması

Akıllı sensörlerin daha fazla kullanılması

Hepsi


4.Soru

İnternet alanında uygulanan ve neredeyse evrensel anlamda kabul gören etik kurallara verilen doğru ad hangi seçenekte yer almaktadır?


Netiket

Adab-ı muaşeret

Dijital ahlak

Sanal etik

Çevrimiçi(on-line) kurallar


5.Soru

Aşağıdaki seçeneklerde büyük veri ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


Geleneksel yöntemlerle işlenen büyüklükte veri kümesidir.

Büyük veri sosyal medyanın bir uzantısıdır.

Mobil cihazların yaygınlaşması veri miktarının artmasına neden olmuştur.

Büyük verinin değer artıran üç kullanım yolu vardır.

Şirketlerin büyük çoğunluğu verileri anlamlı sonuçlar üretmek için kullanabilmektedir.


6.Soru

Hedef pazarın ne istediğini anlamak için kaç seçenek bulunmaktadır?


Dört

Beş

Altı

Yedi

Dokuz


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 'Aramanın' artılarından biri değildir?


Online’a göre mobil aygıtlar üzerinde daha yüksek CTR

Markalaşma için iyidir

Son derece ilgi çekici bir reklam formatı

Yüksek trafik potansiyeli

Performans reklamları için etkilidir


8.Soru

I-Taşınabilir bir eğlence ortamı olarak kullanılabilmesi

II-Yön bulmaya (GPS) yardımcı olma

III-Bilet satın alma ve rezervasyon yaptırma

IV-Çok kanallı alış-veriş ortamı sağlaması

V-Ödeme yapmayı sağlama

Yukarıdaki öncüllerden hangileri mobil telefonların öneminin artmasını sağlamıştır?


I ve II

III ve IV

II, III ve IV

III, IV ve V

I, II, III, IV ve V


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mobil pazarlama ve geleneksel pazarlama arasındaki en belirgin farktı yansıtır?


İtme yönlü olması 

Bireysel bir pazarlama sürecini içermesi

Çekme yönlü olması 

Yerel alan ağına ihtiyaç duyulması 

Hızlı ağ bağlantısına ihtiyaç duyulması 


10.Soru

Bir ülkede bilinen bir politikacının kendi imkanlarıyla ailesiyle yaptığı tatilin görüntülerinin, onun onayı olmadan sosyal mecralarda dolaşıma sokulması, hangisi için bir örnektir?


Özel yaşamın gizliliğini ihlal

Kişisel verilerin güvenliği

İçeriğin asıl kaynağının gösterilmemesi

Üretilen içeeriğin doğruluğunun teyit edilmeden yayılması

Haber ve ticari enformasyonun  sınırlarının belirsizleşmesi


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir mobil pazarlama kampanyasına dair söylenebilir?


Taktiksel heves ile başlaması

Takip mekanizmasına az mesai harcanması

Müşteriden önce teknolojiye odaklanılması

Tipik olarak inovatif bileşen eklenmesi

Sonuçları izlemek için bir sistem oluşturmadan sürecin başlaması


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi
dinamik bir mobil pazarlama kampanyasını yaratmada finansal teşvik faktörüne uygun bir örnektir?yakınlık pazarlaması

hayatı kolaylaştırma

özel teklifler

eğlence

bağlantı genişliği


13.Soru

GPS veya Bluetooth gibi servislerle belli bir bölgedeki insanlara indirim fırsatlarını gönderen bir firma aşağıdakilerden hangisi ile daha fazla ilişkilendirilebilir?


Tüketiciyi ürün hakkında aldatmakla

Can ve mal güvenliğini tehlikeye atmakla

Bir lokasyona karşı şiddet içeren hareketle

Doğrudan çocukları hedef alan reklam yapmakla

İlgili lokasyon dışındaki kişilere karşı ayrımcılık yapmakla


14.Soru

Verilerin anlamlandırılması ve iş amaçları dogrultusunda kullanılmasına ne ad verilir?


Veri

Enformasyon

Büyük Veri

Bilgi

Küçük Veri


15.Soru

Abone olarak İnternet servisine bağlandığımız telekom operatörü firmalar ne olarak tanımlanmaktadır?


Yer Sağlayıcılar

İçerik Sağlayıcılar

Erişim Sağlayıcılar

Toplu Kullanım Sağlayıcılar

Mobil İnternet Sağlayıcılar


16.Soru

Müşteriyi ilk sıraya koyan mobil pazarlama kampanyası özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Yakınlık pazarlaması

Yenilik

Ölçülebilirlik

Müşteri anlayışı

Geleneksel pazarlama


17.Soru

Mobil pazarlama uygulamaları etkileşimli yapıya sahip pazarlama uygulamalarıdır. Bu bakımdan bazı durumlarda müşteri, bu uygulamaların aktif birer üyesi konumunda olabilmektedir. Bu durum mobil pazarlama faaliyetinin işletmelere sağladığı hangi avantajıyla ilgilidir?


Birebir pazarlama anlayışına sahip olması

Ölçülebilir olması

Tek veya çift taraflı olması

Düşük maliyete sahip olması

Hızlı olması


18.Soru

Bir bilgi ya da belgeyi İnternet ortamında yayınlanacak şekilde düzenleyen kişi ya da kuruluşlar aşağıdakilerden hangisidir?


İçerik Sağlayıcılar

Yer Sağlayıcılar

Erişim Sağlayıcılar

Toplu Kullanım Sağlayıcılar

Mobil İnternet Sağlayıcılar


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir mobil pazarlama kampanyalarından  biri olan ölçülebilirliğin özelliklerindendir?


Başarılı mobil pazarlama kampanyaları müşteri anlayışı elde etmekle işe başlar. 

Başarılı kampanyalar tipik olarak inovatif bir bileşen de eklerler. 

İlk olarak teknolojiye odaklanıp müşteriyi ikinci sıraya koyan şirketler başarısızlığa mahkumdur. 

Başarılı bir kampanya için müşteri anlayışı gerekir. 

Kampanya başlamadan “önce” taban seviyesi belirlenmelidir.


20.Soru

Netscape Şirketi ilk ticari İnternet tarayıcısı yazılımı olan Netscape Navigator 1.0’ı hangi yıl piyasaya sürmüştür?


1990

1994

1993

1995

1992