İtibar Yönetimi Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 3 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi itibar araştırmalarının stratejik analizi ile ilgili yanlış bir ifadedir?


Tüm sosyal ortak sonuçları, her bir kriter bazında en düşük puandan en yüksek
puana göre sıralanır. 

Rakip ve kıyaslama yapılan şirketin puanlarına bakılarak en düşük puan alınan kriterler bunlarla kıyaslanır. 

Karşılaştırmalara göre ilk yirmi kriter belirlenir. 

İyileştirmelerle ilgili stratejik kararlar karşılaştırma sonucu elde edilen kriterlere göre alınır. 

Sosyal ortakların bilgi kaynakları stratejik analize dahil edilir. 


2.Soru

"Bu çalışmalar ile şirket yöneticileri rekabet karşısındaki uzun vadeli iş stratejilerinde
sosyal ortakların desteğini arkasına almak ister. Onların şirketten beklentilerini çalışmalarının içine dahil etmeye özen gösterir. Bu çalışmalar şirketin itibar yönetimi çalışmalarının önemli bir parçasını oluşturur." Cümlede bahsedilen çalışmalar aşağıdakilerden hangisidir? 


Şirketin sosyal ortaklarda temsili 

Sosyal raporlama 

Risk yönetimi 

Finansal planlama 

Sosyal ortakların şirkette temsili 


3.Soru

İtibar araştırmaları arasında yedi ana boyutta, 15 alt kriteri sorgulayan model aşağıdakilerden hangisidir?


RepMan İtibar Araştırması Modeli

Reputation Institute: Reptrak

Capital Dergisi:  Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri

Fortune: Dünyanın En Beğenilen Şirketleri

Financial Times: En Saygın Şirketler