Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Ekonomik koşullar

II. Ürün/hizmet

III.  Kullanıcı

IV. Etkileşim

V. Kültür

Yukarıdakilerden hangileri kullanıcı deneyimi tasarımı ile ilgili görüşlerin bileşenlerindendir?


II-III-IV

II-IV

I-II-III

I-II-III-IV-V

II-IV-V


2.Soru

Bir ürünün veya hizmetin görsel ve işitsel açıdan kullanıcının dikkatini çekmesi aşağıdakilerden hangi deneyim türüyle ilgilidir?


Estetik Deneyim

Duygusal Deneyim

Psikomotor Deneyim

Davranışsal Deneyim

Yansıtıcı Deneyim


3.Soru

Bilgisayar ekranındaki imlecin hareketlerini kontrol etmek amacıyla ilk bilgisayar faresi kim tarafından icat edilmiştir?


Vannevar Bush

Douglas Engelbart

Samuel Morse

Bill Moggridge

Bill Verplank


4.Soru

Bir ürün veya hizmetten yararlanan ve yararlanma olasılığı bulunan kişiye ne ad verilir?


Tüketici

Müşteri

Kullanıcı

Tedarikçi

Girişimci


5.Soru

I. Olumlu dil olmak

II. Kesin ifadeler kullanmak

III. Öznel ifadeler kullanmamak

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri işlevsel özelliklerin yazımında dikkat edilmesi gereken ana kurallardır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı deneyimi tasarımında kullanıcı merkezli görüşler için doğru değildir?


Ürünlerin kullanıcılar tarafından nasıl algılandığı ile ilgilenmektedir

Kullanıcının ihtiyaçları karşılandığı sürece deneyimin gerçekleştiğini varsayar

Kullanıcıların davranışları ile ilgili bilgiye ihtiyaç duyar

Kullanıcının alışkanlıklarına uygun deneyimleri tasarımlara yansıtmaya odaklanır

Kullanıcıların deneyimlerini içgüdüsel, davranışsal ve yansıtıcı tasarımlarla etkilemeye çalışır


7.Soru

Ürünün kullanımının nasıl öğretileceği, bakımının nasıl yapılacağı, maliyetinin ne olacağı ve nasıl satılacağı gibi konularda tasarımcının düşünceleri aşağıdaki ölçütlerden hangisi ile ilgilidir?


Kontrol edilebilirlik

Değişebilir olma

Etkili tasarım süreci

İhtiyaç duyulma

Uygunluk


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Alben ve arkadaşlarının kullanıcı deneyimini değerlendirmek üzere ortaya koyduğu ölçütlerden biri değildir?


İhtiyaç duyulma

Değişebilir olma

Uygunluk

Estetik deneyim

Bütünleştirme


9.Soru

I. Bilgi Mimarisi

II. İletişim Tasarımı

III. Etkileşim Tasarımı

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kullanıcı deneyimi tasarımını besleyen önemli disiplinlerdir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


10.Soru

Kullanıcıların bir ürün, hizmet, çevre ya da tesis ile etkileşimde olduğu zamana ait deneyiminin tüm yönlerine ne ad verilir?


Duygusal deneyim

Kullanıcı deneyimi tasarımı

Kullanıcı deneyimi

Kullanılabilirlik

İnsan bilgisayar etkileşimi


11.Soru

Yukarıda verilen şekil gezinim tasarımındaki hangi temel yaklaşıma aittir?


Evrensel gezinim

Yerel gezinim

Tamamlayıcı gezinim

Uzamsal gezinim

Bağlamsal gezinim


12.Soru

Yazılı basından farklı olarak ortaya çıkan ilk elektronik haberleşme sistemi nedir?


Telgraf

Mors Alfabesi

Mektup

Mail

Telefaks


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gezinim tasarımlarından biri değildir?


Evrensel gezinim

Çevresel gezinim

Yerel gezinim

Bağlamsal gezinim

Tamamlayıcı gezinim


14.Soru

Mobil veya web ortamında bir ürün ya da hizmetin başarısız olmasında en sık görülen neden aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ifade edilmiştir?


Mobil veya web ortamının başarısız teknolojiye sahip olması

 

Ürün veya hizmet stratejisinin açık bir şekilde belirlenmemesi

 

Kullanıcıların yeterli doğru bilgiya sahip olmaması

 

Ürün veya hizmetlerin çağın gereklerini karşılamıyor olması

Yapım aşamasının uzun ve maliyetli bir süreç gerektirmesi


15.Soru

Kullanıcı gereksinimlerini belirlemeye yönelik olarak, kullanıcının tasarımla etkileştiği anda ve etkileşimin gerçekleştiği ortamda verinin toplanması yöntemidir. Bu yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


Payda analizi

Katılımcı gözlemi

Gölge çalışması

Saha çalışması

Günlük çalışması


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkileşim tasarımının ilk örneği olarak gösterilmektedir?


Mors Alfabesi

Telefon

Plak 

Bilgisayar

Gramofon


17.Soru

İki ayrı etkenin, incelenen özellik üzerine birlikte yaptıkları etkiye ne ad verilir?


Etki

Arayüz

Kullanıcı

Etkileşim

Kullanılabilirlik


18.Soru

I. Etkileşim tasarımı ilk kez 1980’lerde Bill Moggridge ve Bill Verplank tarafından kullanılmıştır.

II. Etkileşim tasarımı sadece sayısal teknolojilere odaklanır.

III.  Etkileşim tasarımının ilk örneği Mors alfabesidir.

IV. Etkileşim tasarımı bünyesinde pek çok disiplini barındırır.

V. Etkileşim tasarımının fikir babası Samuel Morse’tur.

Yukarıda verilen etkileşim tasarımına ilişkin ifadelerden hangileri doğrudur?


III-V

Yalnız IV

I-III-IV

III-IV

I-III-IV-V


19.Soru

I. Sohbet odaları

II. Sosyal ağlar

III. Bilgisayar oyunları

Yukarıdakilerden hangileri insan-insan etkileşimine örnek verilebilir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III


20.Soru

“Video içerikler” aşağıdaki bilgi ilişkilendirmelerden hangisine örnektir?


Hiyerarşik

Ardışık

Matris

Dağınık

Organik