Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tasarımdaki bağlılık ilkelerinden biri değildir?


Sadelik

Somutluk

Güvenilirlik

Duygular

Benzerlik


2.Soru

Tasarımcının, kullanıcının ihtiyaçlarını ve çevresini ne kadar iyi anladığı ve bununla ilgili öğrendiklerini tasarladığı ürüne nasıl yansıttığı ile ilgili değerlendirmeler aşağıdaki ölçütlerden hangisi ile değerlendirilmektedir?


Öğrenilebilir ve kullanılabilir olma

Estetik deneyim

Kullanıcıyı anlama

Uygunluk

Kontrol edilebilirlik


3.Soru

Arayüzü tasarımı tarihinde girilen metinler yoluyla kullanılan Komut Satırı Arayüzü hangi tarihler arasında kullanılmıştır?


1969-1984

1945-1984

1984’ten günümüze kadar

1968’den günümüze kadar

1945-1968


4.Soru

İnternet kullanıcılarının web programlama dillerini bilmelerine gerek olmadan kendilerine özel web siteleri hazırlamalarını, bilgi paylaşmalarını, site ziyaretçileriyle etkileşime girmelerini sağlayan teknolojiye ne ad verilir?


Web 1.0

Web 2.0

HTML 1.0

HTML 2.0

HTML 3.2


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tasarımda vurguyu sağlamak için kullanılabilecek yöntemlerden biri olmayıp, temel tasarım ilkeleri arasında yer almaktadır?


İzole etme

Yerleştirme

Ölçeklendirme

Hiyerarşi

Kontrast


6.Soru

I. Bu görüş işlevsellik ve geri­ bildirime odaklanır

II. Bu görüşe göre etkileşim tasarımı, ­insan ve ürün

arasındaki­ ­iletişim­ kolaylaştırmak etrafında yoğunlaşır.

III. Bu görüşe göre herhangi­ bir teknoloji­ veya nesne

ile ­insan arasındaki­ iletişim etkileşim tasarımının konusudur.

Sosyal etkileşim tasarımı ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

II ve III

I, II ve III


7.Soru

Etkileşimli ortamlar hayatımızın her alanında yer almakta olup farklı web tarayıcılarına, tabletlere ve akıllı telefonlara tasarım gerçekleştirmek etkileşimli tasarımın hangi yönüne dikkat çekmektedir?


Rekabetçi yönüne

Zorluk derecesine

Geleceğine

Faydalı yönüne

İhtiyaç haline gelme


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı faaliyet döngüsünün üç ana evreleri doğru verilmiştir?


Amacın oluşumu, Çıktı aşaması, Çıktının yorumlanması

Amacın oluşumu, Uygulama aşaması, Çıktı aşaması

Amacın oluşumu, Değerlendirme aşaması, Çıktının yorumlanması

Amacın oluşumu, Çıktı aşaması, Değerlendirme aşaması

Amacın oluşumu, Uygulama aşaması, Değerlendirme aşaması


9.Soru

ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) tarafından “İnteraktif Sistemler İçin Kullanıcı Merkezli Tasarım” başlığı altında yayınlanan bazı standartlar ve metotlar bulunmaktadır. Buna göre kullanıcı merkezli tasarımın dört temel prensibi vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu prensiplerden biridir?


Tasarım çözümleri üretmek

Kullanılan içeriği anlamak ve belirlemek

Disiplinler arası bir tasarım ekibinin bulunması

Kullanıcının ve organizasyonun gereksinimlerini belirlemek

Kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda tasarımı değerlendirmek


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi grafik tasarımında kullanılan temel kavramlardan biri değildir?


Çizgi

Biçim-Form

Renk

Ölçü

Tasarım


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde rengin boyutları tam ve doğru olarak belirtilmiştir?


Uzunluk-Genişlik-Derinlik

Uzunluk-Form-Ton

Derinlik-Genişlik-Ton

Uzunluk-Yakınlık-Sıcaklık

Form-Ton-Sıcaklık


12.Soru

Arayüz tasarımında Masaüstü Metaforu aşağıdakilerden hangi bilgisayar ile kullanılmaya başlanılmıştır?


Xerox Star

Lisa

Alto

Macintosh

Memex


13.Soru

I. Görsel iletişim grafik tasarımcının sorumluluğundadır.

II. Ön yüz-arka yüz kodlama sistem geliştiricinin sorumluluğundadır.

III. Bilgi mimarisi bilgi mimarının sorumluluğundadır.

IV. Kullanıcı deneyimi kullanıcı deneyimi tasarımcısının sorumluluğundadır.

V. Taslak/çerçeve ve prototip bilgi mimarının sorumluluğundadır.

Kullanıcı arayüz tasarımı sürecinde yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II, II ve IV

Hepsi


14.Soru

“ Kullanıcıların gezinmesi için çok fazla sekme ya da pencere kullanılmalıdır. Eğer bu tarz ögelerin kullanımı gerekiyorsa kullanıcının, arayüzü kullanma konusunda rahat ve deneyim sahibi olduktan sonra kullanılmasına özen gösterilmelidir.” bu ifade tasarımda kullanılabilirliğin hangi prensibini ifade etmektedir?


Geri Alma Seçeneğini Tasarlayın

Aşırı Yükü Azaltın

Sonuçlanan Diyalog ve Gezinme Tasarımı

Bireysellik İçin Tasarım

Sık Kullanımlar İçin Kısayol Kullanın


15.Soru

Etkileşimli web siteleri ve dijital animasyonlar oluşturmak için gelişmiş bir ortam sunmak üzere oluşturulan ve videolar, grafikler, animasyonlarla desteklenen ilgi çekici uygulamalar oluşturmak için kullanılan program aşağıdakilerden hangisidir?


Dreamweaver

Photoshop

Bitmap

Flash

Fireworks


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tasarımın temel ilkelerinden birisi değildir?


Vurgu

Ritim

Bütünlük

Denge

Görsellik


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkileşimli teknolojilerin sağladığı avantajlardan biri değildir?


İletişim çift yönlüdür

Kullanıcı pasiftir

Kullanıcı içerik paylaşabilir

Kullanıcı üretici konumundadır

Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik artmıştır


18.Soru

Web sayfaları hazırlamak için kullanılan işaretleme diline ne ad verilir?


HTML

Flash

CSS

JavaScript

PHP


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, kullanıcı deneyimine örnek gösterilemez?


Küçük bir lavaboda elini yıkarken üzerine su sıçratmak

Metal kulplı bir tavada yemek yaparken elini yakmak

Otobüs gelmediği için eve yürümek

Oy kullandıktan sonra tırnağa mürekkep sürülmesi

Bahar alerjisi nedeniyle hapşırmak


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı deneyimi tasarımında kullanıcı merkezli görüşler için doğru değildir?


Ürünlerin kullanıcılar tarafından nasıl algılandığı ile ilgilenmektedir

Kullanıcının ihtiyaçları karşılandığı sürece deneyimin gerçekleştiğini varsayar

Kullanıcıların davranışları ile ilgili bilgiye ihtiyaç duyar

Kullanıcının alışkanlıklarına uygun deneyimleri tasarımlara yansıtmaya odaklanır

Kullanıcıların deneyimlerini içgüdüsel, davranışsal ve yansıtıcı tasarımlarla etkilemeye çalışır