Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Denise Jacobs’un ilham almak için beş adımlık kılavuzunda “Herhangi büyük ezici işlemi küçük yönetilebilir parçalara bölün. Her zorluğun üstesinden gelindiğinde kendinizi ödüllendirin (örneğin, bir görev tamamlandığında bir mola verin ya da yürüyüşe çıkın). Bu büyük bir motive kaynağı olabilir.” bu ifade hangi adımı tanımlamaktadır?


Zorlukların üstesinden gelin

 

Çalışmalarınızı oyunlaştırın

 

Net hedefler ve uygulanabilir eylemler belirleyin

 

Durumunuzu koruyun

Destansı olun


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tasarımda vurguyu sağlamak için kullanılabilecek yöntemlerden biri olmayıp, temel tasarım ilkeleri arasında yer almaktadır?


İzole etme

Yerleştirme

Ölçeklendirme

Hiyerarşi

Kontrast


3.Soru

Kullanıcı gereksinimlerini belirlemeye yönelik olarak, kullanıcının tasarımla etkileştiği anda ve etkileşimin gerçekleştiği ortamda verinin toplanması yöntemidir. Bu yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


Payda analizi

Katılımcı gözlemi

Gölge çalışması

Saha çalışması

Günlük çalışması


4.Soru

Kullanıcı tarafından sağlanan içeriğin arama motorları tarafından anlamlandırılması, kullanıcının istediği bilgiye ve sağladığı ipuçlarına göre bilginin yorumlanıp kullanıcının özel ihtiyaçlarına uygun bir şekilde sunulması aşağıdakilerden hangisidir?


HTML

W3C

Web 3.0

http

Browser


5.Soru

Kullanıcı arayüzünün iki temel bileşeni vardır: girdi ve çıktı. Aşağıdakilerden hangisi çıktıya örnektir?


Klavye ile bilgisayarda yazı yazmak.

Bilgisayarda çalışan bir programın kullanıcıya sesli ve görüntülü veri sunması.

Fare ile bilgisayardaki bir sekmeyi açmak veya kapamak.

Dokunmatik ekran yoluyla bir tabletteki programı çalıştırmak.

Akılı telefonlarda ses komutuyla birini aramak.


6.Soru

Tarayıcının kullanıcıyla etkileşimde bulunması, asenkron bir şekilde sunucuyla etkileşime geçilmesi ve web sayfası içeriğinin değiştirilmesi gibi işlevlere olanak tanıyan programlama dili aşağıdakilerden hangisidir?


HTML

Flash

CSS

JavaScript

PHP


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkileşim tasarımı ile ilişkili disiplinlerden biri değildir?


İnsan-Bilgisayar Etkileşimi

Endüstriyel Tasarım

Görsel Tasarım

Mimarlık

Süreç Tasarımı


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkileşimli teknolojilerin dünyanın herhangi bir yerinde olan insanlar arasında sağladığı imkanlarından biridir?


İçerik oluşturma

Zaman tasarrufu sağlamak

Rekabet gücü oluşturma

Güvenli sosyal ortam oluşturma

Faydalı bilgi sağlamak


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Chip ve Dan Heath’ın kullanıcının zihninde deneyimi bağlı kılacak prensipleri arasında yer almaz?


Güvenilirlik

Umulmadık Durumlar

Makaleler

Hikâyeler

Duygular


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi grafiksel arayüzü tasarımının dezavantajlarındandır?


Kullanıcıların sistemi kullanırken yaşadığı kaygının azalmasını sağlar ve sistem üzerindeki kontrol hissini güçlendirir. 


Grafik içerikler sayesinde kullanıcılar amaçlarını uzun metinler girmeden gerçekleştirebilirler. 


Dikkate alınması gereken çok fazla değişken bulunmaktadır.


Arayüz kapsamında anlatım dilinin kullanılmasının evrensel bir nitelik sağlaması 


Obje ve kavramların görsel sunumu somut düşünmeyi teşvik ederek, çok katmanlı görev dizilerinin kullanıcıya sade bir biçimde sunumu sağlar.


11.Soru

Aşağıdaki grafik tasarımı kavramlarından hangisi, bir yüzey üzerinde tekrarlara dayalı biçimsel bir düzen ile ilişkilidir?


Doku

Çizgi

Renk

Ölçü

Yön


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi grafik tasarımcının renk seçiminde dikkate alması gereken unsurlardan değildir?


Rengin kültürel çağrışımı

Hedef kitlenin renk tercihi

Firma ya da ürünün karakteri

Hedef kitlenin bütçesi

Tasarımdaki yaklaşım biçimi


13.Soru

Görsel algımızın açık veya ayrı parçalar hâlinde olan şekilleri kapalı ve birleşmiş hâlde algılamaya olan eğilimimizle ilgili olan Gestalt ilkesine ne ad verilir?


Yakınlık

Devamlılık

Simetri

Tamamlama

Tamalama ilkeleri


14.Soru

İnsanın doğası gereği çevresi ile girdiği etkileşimler neticesinde çevresel uyarıcılara verdiği cevaplar ve onlardan aldığı tepkiler insanda aşağıdakilerden hangisinin oluşumunu sağlar?


Uzmanbilgisi

Deneyim

Fikir

Kişilik

Kararlılık


15.Soru

i-arayüz tasarımı

ii-gezinim tasarımı

iii-bilgi tasarımı 

iv-temsil tasarımı

Yapıyı oluşturulma aşamasında sunulacak ürün veya hizmetin nasıl çalışacağı tanımlanır. İskelet oluşturma aşaması yukarıdakilerden hangilerini içerir?


i-ii

i-ii-iii

ii-iii-iv

i-iii-iv

i-ii-iv


16.Soru

I. Görsel tasarımı oluşturma

II. Strateji geliştirme

III.  Kapsamı belirleme

IV. İskeleti oluşturma

V. Yapıyı oluşturma

Kullanıcı deneyimi tasarım süreci dikkate alındığında yukarıda verilen bileşenlerin soyuttan somuta doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


I-II-III-IV-V

II-III-IV-V-I

III-II-IV-V-I

II-III-V-IV-I

III-II-V-IV-I


17.Soru

Doğrudan kullanıcı ile çalışmak yerine, tasarım amacına yönelik olarak, hedef kullanıcı kitlesi tanımlarına uyan tanımlayan temsili bir kişilik tanımlanarak yürütülen çalışma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Gölge çalışması

Günlük çalışması

Kişilik kartları

Odak grup çalışması

Saha çalışması


18.Soru

Web uygulama geliştirmede geliştirilen süreçler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I. Ön yüz geliştiriciler
II. Arka yüz geliştiriciler
III. Grafik tasarımı


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III


19.Soru

Tasarım sürecinde yaratıcılığı besleyen ve süreci özgünleştiren unsura ne ad verilir?


Taslak proje

Problem araştırması

Takım çalışması

Beyin fırtınası

İlham


20.Soru

1995 yılında piyasaya sürülen web tarayıcısı internet explorer hangi firma tarafından geliştirilmiştir?


Apple

Netscape

Microsoft

Linux

IBM