Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İnteraktif Sistemler İçin Kullanıcı Merkezli Tasarım başlığı altında yayınlanan bazı standartlar ve metotlar bulunmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kullanıcı merkezli tasarımın temel prensiblerinden biri değildir?


Disiplinler arası bir tasarım ekibinin bulunması

Tasarım çözümlerinin kendini yenilemesi

Uygulamaların yenilenmesi

Kullanıcı ve sistem arasında görevin uygun dağımı

Kullanıcının aktif katılımı


2.Soru

Arayüzü tasarımı tarihinde girilen metinler yoluyla kullanılan Komut Satırı Arayüzü hangi tarihler arasında kullanılmıştır?


1969-1984

1945-1984

1984’ten günümüze kadar

1968’den günümüze kadar

1945-1968


3.Soru

Sayfa düzeninde grafik tasarımcıların navigasyon ve içeriği kontrollü bir şekilde yerleştirmek, görsel iletişimi sağlamak ve ekran üzerindeki ilgi merkezini belirlemek için kullandıkları temel yapı aşağıdakilerden hangisidir?


Izgara sistemi

Görsel ritim

Boşluk

Ekran çözünürlüğü

Görsel hiyerarşi


4.Soru

İyi bir kullanıcı arayüzüne ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


İyi bir kullanıcı ara yüzü yalındır. Başarılı bir arayüz sayesinde kullanıcı bilgisayarı ile istediği işlemleri gerçekleştirirken arka planda çalışan sistemin varlığını unutur ve ihtiyacı olan önemli parçaları kolayca görür.

İyi bir kullanıcı arayüzü kolay, doğal ve cazip etkileşim özellikleri ile teşvik edicidir.

İyi bir kullanıcı ara yüzü yapılması istenen işleme kısa sürede ulaşılmasını sağlar. Yani zamandan tasaruf sağlar.

İyi bir kullanıcı arayüzü tasarlamanın önemli oluşu yalnızca estetik kaygılar gözetilmesinden kaynaklanır.

Etkili ve iyi tasarlanmış bir arayüz tasarımı pek çok farklı alanın anlaşılmasını gerektirir. Örneğin, bizler nasıl görürüz, nasıl algılarız ya da nasıl düşünürüz?


5.Soru

I. Daha hızlı ve doğru algılanması

II. Kompleks bilgi kümlerinin kolayca ayırt edilmesini sağlaması

III. Somut düşünmeyi teşvik etmesi

IV. Kullanıcıların kontrol hissini azaltması

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri grafiksel arayüzü kullanım avantajlarındadır?


I ve II

I ve III

II ve IV

I, II ve III

I, III ve IV


6.Soru

Bir web sitesi için bilgi mimarisi yapılandırılırken bilgiler birbirleriyle yukarıda verilen şekildeki gibi ilişkilendiriliyorsa hangi ilişkilendirme türünden bahsedilebilir?


Ardışık

Matris

Organik

Hiyerarşik

Doğrusal


7.Soru

Yazar ile kullanıcı arasındaki iletişimi artıran ve bilginin akılda kalmasına yardımcı olan etkiye ne ad verilir?


Kullanılabilirlik ve görsel iletişim

Göz çizgisi

Zeigarnik (Cliffhanger) etkisi

Öz referans etkisi

Kullanabilirlik ve görsel iletişim etkisi


8.Soru

I. Verimli ve sezgisel donanımlar üzerinde durma, cihazları kullanışlı, faydalı ve eğlenceli hâle getirme ile ilgilidir.

II. Anlamlı deneyimler yoluyla etkileşime olanak tanır.

III. Belirli bağlamsal koşullar altında belirli problemlerin çözümünde kullanılan bir süreçtir.

IV. Yazılımın kullanımı ve deneyimine odaklanır.

V. Teknoloji ve kullanıcı arasında diyalog kurma, iletişim kısıtlamalarını teknoloji aracılığı ile en aza indirgeme ile ilgilidir.

Yukarıdakilerinden hangileri etkileşimli tasarım açısından doğrudur?


II, IV

I, III

III, V

I, III, V

V


9.Soru

Aşağıdaki grafik tasarımı kavramlarından hangisi, bir yüzey üzerinde tekrarlara dayalı biçimsel bir düzen ile ilişkilidir?


Doku

Çizgi

Renk

Ölçü

Yön


10.Soru

Web sayfaları hazırlamak için kullanılan işaretleme diline ne ad verilir?


HTML

Flash

CSS

JavaScript

PHP


11.Soru

Microsoft’un ilk dinamik web sayfaları üretmek için geliştirdiği sunucu tarafında çalışan betik motora ne ad verilir?


HTML

Flash

ASP

JavaScript

PHP


12.Soru

Etkileşimi iletişimden farklı kılan özellik aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


İletişim insanlar arasında etkileşim insan-makine arasındadır

Etkileşim iletişime göre daha genel bir kavramdır

İletişimde kaynak etkileşimde alıcı önemlidir

Etkileşimde kaynak ve alıcı iletişimi çift yönlüdür

Etkileşim sonucu iletişim gerçekleşir


13.Soru

İki boyutlu düzlem üzerinde genellikle çizgilerin kullanılmasıyla, şekil almasıyla oluşan grafik tasarım kavramı aşağıdakilerde hangisidir?


Çizgi

Biçim

Ton

Renk

Doku


14.Soru

Kullanıcı arayüzü tasarımı konsepti ilk olarak kim tarafından ve kaç yılında ortaya atılmıştır?


Douglas Engelbart-1945

Vannervar Bush-1968

Donald Norman-1979

Douglas Engelbart-1968

Vannervar Bush-1945


15.Soru

Tasarım sürecinde yaratıcılığı besleyen ve süreci özgünleştiren unsura ne ad verilir?


İlham

Fikir

İlk örnek

Beyin fırtınası

Kuluçka aşaması


16.Soru

Dünyada kullanılan her tarayıcıda sabit kurallar belirleyerek web sitelerinin aynı ya da benzer görüntüyü alabilmesini sağlayan standartlara ne ad verilir?


HTTP

WWW

W3C

ASP

HTML


17.Soru

I. Dinamik geri bildirimler sağlamak

II. Dikkat çekmek

III. Bilgisayar sisteminin çalıştığını göstermek

IV. Metinlerin rahat okunmasını sağlamak

Arayüz tasarımında animasyonlarının kullanım amacı ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?


I, II

III, IV

I, II, III

I, III, IV

Hepsi


18.Soru

‘‘Proje hedeflerini somut tasarım çözümlerine dönüştürme ve tasarım ekipleri için kavramsal ve biçimsel yönü sağlamadan sorumludur. ’’rol tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


Öncü Tasarımcı/Lider

Teknik Öncü

Yaratıcı Yönetmen

Arkayüz Geliştirici

Önyüz Geliştirici


19.Soru

Arayüz tasarımında Masaüstü Metaforu aşağıdakilerden hangi bilgisayar ile kullanılmaya başlanılmıştır?


Xerox Star

Lisa

Alto

Macintosh

Memex


20.Soru

Bir insanı belirli bir amaç için harekete geçiren güce ne denir?


Motivasyon

Hırs

Misyon

Algı

Ego