Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hangi platform için düşünüldüğü fark etmeksizin tüm tasarımların özünde vazgeçilmez olan amaç aşağıdakilerden hangisidir?


Şekil-zemin ilişkisi

İşlevsellik

Ekonomik olma

Dikkat çekicilik

Takip edilebilirlik


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkileşimli teknolojilerin dünyanın herhangi bir yerinde olan insanlar arasında sağladığı imkanlarından biridir?


İçerik oluşturma

Zaman tasarrufu sağlamak

Rekabet gücü oluşturma

Güvenli sosyal ortam oluşturma

Faydalı bilgi sağlamak


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi grafiksel arayüz kullanımının avantajları arasında yer almaz?


Grafik içerikler sayesinde kullanıcılar amaçlarını uzun metinler girmeden gerçekleştirebilirler.

Görsel anlatım dilinin kullanılması metin tabanlı olan sistemlerin aksine evrensel
bir niteliktedir.

Kullanıcıların sistemi kullanırken yaşadığı kaygının azalmasını sağlar ve sistem
üzerindeki kontrol hissini güçlendirir.

Obje ve kavramların görsel sunumu somut düşünmeyi teşvik ederek, çok katmanlı görev dizilerinin kullanıcıya sade bir biçimde sunumu sağlar.

Bilginin duyuşsal sunumu tek düzey bilgi kümlerinin kolayca ayırt edilerek işlenmesini sağlar.


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi grafik tasarımcının renk seçiminde dikkate alması gereken unsurlardan birisi değildir?


Rengin kültürel çağrışımı

Tasarımcının anlık ruh hali

Hedef kitlenin renk tercihi

Tasarımdaki yaklaşım biçimi

Firma ya da ürünün karakteri


5.Soru

Kullanıcı arayüzünün iki temel bileşeni vardır: girdi ve çıktı. Aşağıdakilerden hangisi çıktıya örnektir?


Klavye ile bilgisayarda yazı yazmak.

Bilgisayarda çalışan bir programın kullanıcıya sesli ve görüntülü veri sunması.

Fare ile bilgisayardaki bir sekmeyi açmak veya kapamak.

Dokunmatik ekran yoluyla bir tabletteki programı çalıştırmak.

Akılı telefonlarda ses komutuyla birini aramak.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Denise Jacobs’ un ilham almak için beş adımlık kılavuzunda yer almaz?


Çalışmaları oyunlaştırmak

Zorlukların üstesinden gelmeye çalışmak

Destansı olmak

Net hedefler ve uygulanabilir eylemler belirlemek

Pratik çizimler yapmak


7.Soru

Microsoft’un ilk dinamik web sayfaları üretmek için geliştirdiği sunucu tarafında çalışan betik motora ne ad verilir?


HTML

Flash

ASP

JavaScript

PHP


8.Soru

Aşağıdaki özelliklerden hangisi etkileşim tasarımı için söz konusudur?


Yazılımın kullanımı ve deneyimine odaklanma

İstek anında yanıt üzerinden girdi ve bilgi işleme gerçekleştirme

Teknoloji ve kullanıcı arasında diyalog kurma, iletişim engellerini teknoloji ile en aza indirgeme

İletmek için bilgilere dayanarak hareket etme

Aygıttaki değişim ne olursa olsun ortam ve bilgide sürekli değişme


9.Soru

Objeleri, düşünceleri ve eylemleri yansıtmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?


Sayfa düzeni

Renk kullanımı

Tipografi

Bilgilendirme tasarımı

İkon kullanımı


10.Soru

Kullanıcının bir ürün, servis, çevre ya da tesis ile etkileşim olduğu zamana ait deneyiminin tüm yönleri aşağıdakilerden hangisidir?


İnsan bilgisayar etkileşimi

Kullanıcı memnuniyeti

Etkileşim deneyimi

Yansıtıcı deneyim

Kullanıcı deneyimi


11.Soru

“Tasarımcı, bir problemin çözümüne belirli bir zaman ayırdıktan sonra, dikkatini bir süre için başka bir konuya yöneltir. Bu aşamada bilinçaltı, problem üzerinde çalışmaya devam eder. Bu, bir konu üzerinde yoğunlaşmanın getirdiği tekdüzelikten ve kısırdöngüden bir tür kurtulma çabasıdır.” Açıklamada bahsi geçen yaratıcı yöntem hangisidir?


Dikey ve Kapsamlı Düşünme Yöntemi

Beyin Fırtınası Aşaması

Kuluçka Aşaması

Sentez Aşaması

Görsel İncelemeler Aşaması


12.Soru

İçeriğinde başlangıç tasarım örnekleri, taslak çizimler, karakterler ve senaryolar bulunan tasarım belgesi özelliği hangisidir?


Uygulama Planı

Proje Mimarisi

Testler ve Kullanılabilirlik

Tel Kafes

Tasarım Özellikleri


13.Soru

Bir sisteme alışan kullanıcıların benzer işe yarayan diğer sistemleri sürekli onunla karşılaştırması durumuna ne ad verilir?


Öz Referans Etkisi

Oran Kuralı

Zeigarnik Etkisi

Bebek Ördek Sendromu

Ters Piramit


14.Soru

Objeleri, düşünceleri ve eylemleri yansıtmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?


Sayfa düzeni

Renk kullanımı

Tipografi

Bilgilendirme tasarımı

İkon kullanımı


15.Soru

I. Sohbet odaları

II. Sosyal ağlar

III. Bilgisayar oyunları

Yukarıdakilerden hangileri insan-insan etkileşimine örnek verilebilir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III


16.Soru

Görsel algımızın açık veya ayrı parçalar hâlinde olan şekilleri kapalı ve birleşmiş hâlde algılamaya olan eğilimimizle ilgili olan Gestalt ilkesine ne ad verilir?


Yakınlık

Devamlılık

Simetri

Şekil zemin ilişkisi

Tamamlama


17.Soru

Tasarımcının web tasarımında ne amaçla tasarım gerçekleştirdiği ve tasarımı şekillendirmek için hedef kitlenin özelliklerini tanıması gerektiği gerçeği web tasarımında dikkat edilmesi gereken hususlardan hangisine işaret eder?


Renk Seçimi

Özgün Tasarım

Müşteri Analizi

Taslak oluşturma

Web Tarayıcılarıyla Uyumluluk


18.Soru

I. Amaçların Görev(ler)e Dönüştürülmesi

II. Ne olduğunun anlaşılması/kavranması

III. Eylem Dizisinin Planlanması

IV. Eylem Dizisinin Uygulanması

V. Çıktının her bir beklenti düşünülerek yorumlanması

Yazar ve bilim adamı Donald Norman’ın ortaya koyduğu Kullanıcı faaliyet döngüsüne göre yukarıdakilerden hangileri uygulama evresinde yer alır?


I, II

II, III

II, III, V

V

I, III, IV


19.Soru

Aşağıda verilen kullanıcı deneyimi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?


Kullanıcı deneyimi, kullanıcıların bir hizmeti veya ürünü kullanırken, onunla etkileşime girdiğinde ve sonrasında yaşadığı deneyimler bütünüdür.

Kullanıcı deneyimi, kullanıcının ürünü/hizmeti kullanması ile başlayan, kullanıcısına vadettiği fayda, kullanım sırasında ve sonrasında yaşattıkları, hissettirdikleri ve düşündürdükleri ile devam eden bir süreçtir.

Kullanıcı deneyimi sistemin bir özelliği olduğu için kullanıcı ile etkileşimin gerçekleşme anındaki zamansal ve inançsal özelliklere bağlıdır.

Kullanıcının geçmiş deneyimleri, beklentileri gibi içsel durumu, etkileşimin gerçekleştiği çevre koşulları ve kullanıcının içerisinde yer aldığı ortam kullanıcı deneyimini etkiler.

Kullanıcı deneyimi, kullanıcı ile tasarım arasındaki etkileşimin kullanım öncesi, kullanım esnası ve kullanım sonrası süreçlerindeki deneyimleriyle ilgilenir.


20.Soru

Tasarım ve bilimin ortak alanı aşağıdakilerden hangisidir?


Arayüz tasarımı

Etkileşim

Animasyon

Tipografi

Veri görselleştirme