Kurumsal İletişim Final 25. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal pazarlama bileşenlerinden değildir?


Stratejik Vizyon

Kurum kültürü,

Kurumsal sosyal sorumluluk,

Kurumsal itibar

Kurumsal marka


2.Soru

Sosyal medyanın farklı bölümlerini, kullanım özellikleri ve konu başlıklarına göre sıralamak gerekirse aşağıdakilerden hangisi Tasarım paylaşımı sitelerinden biridir?


Behance

DayTum

DailyMotion

Odnoklassniki

My Opera


3.Soru

Paydaşların işletmeyle ilgili genel algılamaları ve değerlendirmeleri hangi kavramla ifade edilmektedir?


Kurumsal iletişim

Kurum felsefesi

Kurumsal kimlik

Kurumsal imaj

Kurumsal itibar


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun kurum kimliği stratejisi geliştirme nedenleri arasında yer almaz?


Yeniden kuruluş

Kurumun iflası

Yönetimin değişmesi

Kuruluşun yeniden yapılanması

Kuruluşların birleşmesi


5.Soru

Organizasyonun var oluş sebebini açıklayan kavram hangisidir?


Misyon

Vizyon

Strateji

Operasyon

Planlama


6.Soru

Youtube'un kuruluş yılı hangi seçenekter yer almaktadır.


2006

2005

2004

2003

2002


7.Soru

Carroll'un sosyal sorumluluk modelinde hangi boyut yer almaz?


Ekonomik

Yasal

Ahlaki

Etik

Hayırseverlik


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişimin gerçekleştirmesi beklenen dört amacından biri değildir?


Kurum içi ve kurum dışı faaliyetleri desteklemek

Kurum ve ürün yönetimine kimlik oluşturmak

Kurum içi ve kurum dışı hedef kitleye bilgi vermek

İyi bir kurum vatandaşı olarak bireyleri sosyalleştirmek

Hız ve kesinlik isteyen farklı müşteriler için zengin bir algı yaratmak


9.Soru

I. Esnektir II. Plan güncellemelerini içerir III. Liderin ağzından stratejik planı içerir IV. Çalışanların plana odaklanmasında yardımcıdır Yukarıdakilerden hangileri kurum içi basılı iletişim araçlarından olan dosyanın faydalarındandır?


I ve III

I ve II

III ve IV

I, III ve IV

I ve IV


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi baskı teknolojisinde kullanılan renkleri ifade etmektedir?


RGB

PSD

HEX

CMYK

RAL


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kurum İçi İletişim Araçları-Basılı İletişim Araçları'nın içinde yer alan Stratejik Plan Haber Bülteni'nin faydaları dışında kalır?


Çalışanları detaylı bir şekilde plan ve süreç hakkında eğitir.

Stratejik plan başarıları hakkında çalışanları bilgilendirir.

Plan güncellemelerini içerir.

Planın her günkü iş ile bağlantısını gösterir.

Plana odaklanmayı sağlar.


12.Soru

Sosyal medya araçları ile ilgili aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?


Sosyal ağ: Facebook

Video paylaşımı: YouTube

Fotoğraf paylaşımı: Instagram

Profesyonel mesleki ağlar: Twitter

Dosya paylaşımı: SlideShare


13.Soru

"Marka dendiğinde .........; itibar dendiğinde ise şirketin paydaşlarında oluşturduğu ........ kastedilmektedir."

Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yerlere marka ve itibar kavramlarının farklılaştığı noktaya ilişkin hangileri getirilmelidir?


Satış-Pazarlama

İletişim-Kurum

Ürün/Hizmet-Algı

Müşteri-Saygınlık

Medya-Kültür


14.Soru

CMYK baskı teknolojisinde kullanılan hangi dört temel işlem renginin kısaltmasıdır?


Cyan, Magenta, Yellow, Key Color/Black

Cyan, Moccasin, Yellow, Key Color/Black

Chartreuse, Magenta, Yellow, Key Color/Black

Chartreuse, Magenta, Yellow, Khaki

Cyan, Magenta, Yellow, Khaki


15.Soru

Kurumsal iletişimin, ana paydaş ilişkilerine ve sorunlarına odaklanmanın yanı sıra kurumsal hedeflere ulaşmaya yönelik olarak organizasyonun yeteneğini geliştirme aşamasında da aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini vurgulayan kurumsal iletişim modeli aşağıdakilerden hangisidir?


Moss ve Warnaby'nin Kavramsal Modeli

Grunig ve Repper Modeli

Steyn'in Eğitimsel Modeli

Ayrıntıları Olasılıklandırma Modeli

Macnamara Makro Modeli


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kimliğinin işlevi olarak sıralanabilecek nedenlerden biri değildir?


Yeni kurulan bir kurum söz konusudur

Yönetimde köklü değişiklikler     söz konusudur.

Ürün yelpazesinde yenilikler ya da değişiklikler vardır.

Kuruluş birleşmesi söz konusudur.

Kurumun başına yeni geçen yöneticinin bireysel isteği vardır.


17.Soru

Ticaretin başladığı yıllardan itibaren ürün, kuruluş yada hizmetleri ayırt etmeyi sağlayan tipografik karakterlerden meydana gelen işaretlemeye ne ad verilir?


Sosyal medya

Logo

Mikro blog

Misyon

Zaman tüneli (timeline)


18.Soru

Bir kurumun, bir markanın adını, görsel tasarımını, iç ve dış dizaynını, kurumsal davranışını ve vizyonunu gösteren ögeye ne ad verilir?


Kurumsal Kimlik

Kurumsal Davranış

Kurumsal Oluşum

Kurumsal Sinerji

Kurumsal Tasarım


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumların Twitter kullanımında dikkat etmesi gereken unsurlardan değildir?


Profilde, mutlaka kurum ile ilgili sembol ya da logo kullanılmalıdır.

Hesapta faaliyet alanı, misyon, vizyon, referanslar ve müşteri görüşleri yer almalıdır.

Twitter hesabı diğer sosyal medya ortamlarıile bağlantılı şekilde kullanılmalıdır.

Takipçi artırmak için Twitter’da marka, kurum ya da kuruluşla ilgili birkaç kullanıcı hesabı oluşturulmalıdır.

Kurum ön plana çıkartılırken güncel haberlere de yer verilmelidir.


20.Soru

"Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ilk kez 1953’te yayınlanan .....................adlı kitabında yer almıştır." Yukarıdaki noktalı alanı doldurunuz?


HowardBowen’in “Social time of the Business”

HowardBowen’in “bowen Responsibility of the Business”

HowardBowen’in “Global Responsibility of the Business”

HowardBowen’in “Special Responsibility of the Business”

HowardBowen’in “SocialResponsibility of the Business"