Kurumsal İletişim Final 27. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. Finansal performansta iyileşme
  2. Marka imaj ve itibarını geliştirme
  3. Karlılık hedefinin göz ardı etme
  4. Satış ve müşteri bağlılığını artırma
  5. Verimlilik ve kaliteyi artırma
  6. Kurumların sakıncalı yönlerini kapatmada destek sağlar
  7. Operasyon maliyetlerinde azalma

Yukarıdakilerden hangileri sosyal sorumluluk etkinliklerinin kurumlara sağladığı faydalardır?


I, II, III, V

I, II, IV, V, VII

I, II, IV, V

I, II, IV, V, VI

II, IV, VI


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim düzeylerinden biri değildir?


Doğrusal strateji

İşletme birimi strateji

İşlevsel strateji

Operasyonel strateji

Makro düzey strateji


3.Soru

I. Tamga

II. Logo

III. İmge

IV. Logotype

V. Amblem

Yukarıdaki ifadelerden hangileri görsel kimlik tasarımında kullanılan grafik simgelerine ilişkindir?


I, III ve IV

II ve III

III, IV ve V

I ve V

II, IV ve V


4.Soru

Grafik tasarım aşağıdakilerden hangi işlevi yerine getiremez?


Bir kavramı açıklayabilir

Bir şirketi tanıtabilir,

Bir fikri değiştirebilir

Bir müşteriyi satın almaya ikna edebilir

Hava olaylarını değiştirebilir


5.Soru

Örgüt içindeki çalışanları birer ekonomik araç olarak değil, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları da olan değerli varlıklar olarak gördüğü için onların gelişmelerine ve amaçlarına ulaşmalarına yardımcı olan bir ortam yaratmaya çalışan kurumsal alan aşağıdakilerden hangisidir?


Kurumsal İmaj

Kurumsal Felsefe

Kurumsal Davranış

Kurumsal Dizayn

Kurumsal Kimlik


6.Soru

Kültürün, kurumun amaçları, endüstri, rekabetin doğası ve diğer çevresel faktörlere bağlı olması aşağıdakilerden hangisini ortaya çıkarır?


Diğer kurumlara uyarlanabilmesine

Sadece endüstri içinde yayılmasına

Bilinçsiz bir biçimde oluşmasına

Bütün kurumlara uyarlanabilecek bir kültürün olmamasına

Kurumlar arasındaki etkileşimin üst düzeye çıkmasına


7.Soru

Kurumsal iletişim modelleri içerisinde merkezi modelden sonra merkezileşme derecesi en yüksek grup iletişim modeli aşağıdakilerden hangisidir?


Dairesel model

Zincir modeli

Serbest model

X modeli

Y modeli


8.Soru

Kurumun ürettiği herhangi
bir ürünün, insanların ve kuruluşların zihnindeki
algıları hangi imaj türüne girmektedir?


Mevcut İmaj

Yabancı İmaj

Marka İmajı

Ürün İmajı

Şemsiye İmaj


9.Soru

 Baskı teknolojisinde kullanılan dört temel işlem renginin kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?


RGB

Pantone

HEX

CMYK

HET


10.Soru

Bir kurumun paydaşları tarafından paylaşılan ortak algı ve değere verilen isim hangisidir?


Kurumsal güven

Kurumsal değer

Kurumsal etik

Kurumsal ahlak

Kurumsal itibar


11.Soru

Bakış açılarının çeşitliliği olarak belirtilebilecek itibar özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Toplumsal yönlülük

Somutluk

Soyutluk

Tek yönlülük

Paydaş


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyada on-line kurumsal iletişim örneklerinden biri değildir?


İnstagram 

Blog

Facebook

Twitter

Youtube


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Newstrom ve Davis'in belirlediği kurum kültürünün özeliklerinden biridir?


Kurum içinde bireyler tarafından paylaşılan değerlerdir

Kurum kültürünü oluşturan değerlerin olduğu gibi kabul edilmesidir

Kurumsal değerlerin çalışanlar için taşıdıkları ortak sembolik anlamlardır

Öğrenilebilir bir kavramdır

Kurum kültürü zaman içinde yavaş değiştiği için dengeli bir yapı içerisindedir


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum dışında kullanılan kurumsal kimlik bileşenlerinden biridir?


Araç Tasarımları

Dijital Tasarımlar

Kurumsal kimlik kullanım kılavuzu

E-mail ve yazışma görselleri

S¸irket giyim ve davranış kuralları


15.Soru

Sosyal sorumluluğu ekonomik, yasal, etik ve hayırseverlik boyutlarıyla ele alan kurumsal sosyal sorumluluk modeli aşağıdakilerden hangisidir?


Carroll’un Sosyal Sorumluluk Modeli

Frederick’in Kurumsal Sosyal Sorumluluk Modeli

Davis’in Sosyal Sorumluluk Modeli

Wartick ve Cochran Sosyal Sorumluluk Modeli 

Wood’un Sosyal Performans Modeli


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Carroll'un sosyal sorululuk modelinde kurumsal sosyal sorumluluğun bir boyutu olarak ele alınmaz?


Ekonomik sorumluluklar

Çevresel sorumluluklar

Yasal sorumluluklar

Etik sorumluluklar

Hayırseverlik


17.Soru

Twitter ile başlayıp Instagram ile devam etmiş, diyez olarak isimlendirilen ‘’#’’ sembole ne ad verilir?


Habercilik

Tweet

Logo

Yorum farkı

Hashtag


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişimi doğrudan etkileyen hususların dışında kalır?


Araştırmalar aracılığıyla, çeşitli kitlelerin algısını ölçme

Farklı gruplarda, gönderilecek mesajları geliştirmede kitle algılarını kullanma

Hız ve kesinlik isteyen farklı müşteriler için zengin bir algı yaratma

Stratejik planlama için yürütülen ekonomi bilgisi içerisinde bir kurumun ihtiyaç
duyduğu vizyonu sağlama

Çeşitli kurumsal değerler üzerine görüşler ve haberleri etkilemek için önleyici çalışmalar aracılığıyla iletişim mesajlarını yönetme


19.Soru

En çok bilinen ve kullanılan imaj türü olarak aşağıdakilerden hangisidir?


Marka İmajı

Ürün İmajı

İstenen İmaj

Pozitif İmaj

Mevcut imaj


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumların online kurumsal iletişim faaliyetlerini gerçekleştirirken dikkat etmeleri gereken unsurlardan biri değildir?


Kurum ve kuruluşların logosu sayfada net ve görünür bir şekilde bulunmalı, kurumu yansıtan renklere yer verilmelidir.

Sayfada kurum ve kuruluşların tarihçesi yer almalı ve kuruluşlarından günümüze kadar gelen süreçte önemli gelişmeler paylaşılmalıdır.

Kuruma ait iletişim bilgileri sosyal medya sayfasına eklenmelidir.

Kurum ile ilgili fotoğraf, video ve görsellerin yer aldığı bölümler oluşturulmalıdır.

 Kurumun misyonu ve vizyonuna sosyal medya sayfasında yer vermeye gerek yoktur.