Lojistik İlkeleri Ara 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üretim lojistiğinin aşamalarından biri değildir?


Üretim siparişi açma

Tedarik kaynaklarının(tedarikçilerin) değerlendirilmesinde izlenecek yol

Üretim

Planlı siparişlerin ve satın alma taleplerinin oluşturulması

Malzeme İhtiyaç Planlamasının çalıştırılması


2.Soru

Bir üretim işletmesinde parça üreten tedarikçiler kaçıncı seviyeden tedarikçiler olarak tanımlanır?


I. Seviye tedarikçi

 

II. Seviye tedarikçi

 

III. Seviye tedarikçi

 

IV. Seviye tedarikçi

V. Seviye tedarikçi


3.Soru

Aşağıda verilen amaçlardan hangisi tedarik zinciri yönetimi için söylenebilir?


Sipariş çevrim süresini azaltmak

 

En az stok

 

Hasarsızlık ve performans

 

Yük, araç ve kap takibi

Distribütörlerle yakın iletişim


4.Soru

İşletmenin mal ve hizmet üretirken katlanmış olduğu toplam sabit ve değişken maliyetler toplamı aşağıdakilerden hangisidir?


Toplam maliyet

Toplam hasılat

Marjinal maliyet

Marjinal hasılat

Başabaş noktası


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dünyanın en büyük lojistik piyasasına sahiptir?


Rusya

İngiltere

Hindistan

Çin

ABD


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi müşteri gereksinimlerini dikkate alarak lojistik ile ilgili süreçlerin yönetilmesinden biri değildir?


Planlama

Maliyetleri düşürebilme

Ham madde

Yarı mamul

Mamullerin satışı


7.Soru

Türkiye'de lojistik sektöründe en fazla kullanılan iki taşımacılık türü aşağıdakilerden hangisidir?


Kara yolu ve hava yolu

Kara yolu ve deniz yolu

Deniz yolu ve hava yolu

Kara yolu ve tren yolu

Hava yolu ve tren yolu


8.Soru

Bir ürünün ham madde olarak var olduğu başlangıç noktasından tüketiminin gerçekleştiği son noktaya kadar malzeme akışının gerçekleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


Pazarlama 

Stok yönetimi 

Tedarik zinciri yönetimi 

Lojistik 

Taşımacılık 


9.Soru

Ürünlerin taşıma işlemi sırasında güvenli ve hasarsız ulaşımının sağlanabilmesi için kullanılan koruyucu araçlara ne ad verilir?


Ambalaj

Depolama

Barkod

RFID

Elleçleme


10.Soru

  • Çevrim stoğu
  • Mevsimsel stok
  • Emniyet stoğu
  • Bölgesel stok
Toptan mal lojistiği ile ilgili işletmeler maliyetleri azaltabilmek için yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangilerine başvururlar?


Yalnız I

 

I ve II

 

I,II ve III

 

I ve IV

I, II, III ve IV


11.Soru

Üretimi istenen düzeyde tutmak, teslim ve satışı istenen özelliklere göre gerçekleştirmek amacıyla malzeme ve ürün mevcudunun elde bulundurulmasına ne ad verilir?


Müşteri hizmetleri

 

Bilgi yönetimi

 

Konsolidasyon

 

Stok yönetimi

Depo yönetimi


12.Soru

Tamir için parçaların bayilere teslimatını, hatalı, fazla sayıda veya farklı tipte teslim edilen ürünlerin toplanarak geri getirilmesi, doğruları ile değiştirilmesi vb. işlemler gerçekleştirildiği lojistik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?


Atık parça yönetimi

Müşteri hizmetleri

Satın alma

Atık parça yönetimi

Satış sonrası servis desteği


13.Soru

Lojistik konusunda ilk metin hangi dönemde çıkmıştır?


1900’lü yılların başında

1950’li yılların başında

1960’lı yılların başında

1970’li yılların başında

1980’li yılların başında


14.Soru

Üretimi istenen düzeyde tutmak, teslim ve satışı istenen özelliklere göre gerçekleştirmek amacıyla malzeme ve ürün mevcudunun elde bulundurulmasına ne ad verilir?


Talep

Stok

Satış

Taşıma

Depo


15.Soru

Yeterli olmayan kalite düzeyi, üretim sonucu artan ürünler gibi nedenlerle geri dönüşler aşağıdaki lojistik kavramların hangisinin ilgi alanına girmektedir?


Tedarik lojistiği

Dağıtım ve depolama lojistiği

Üretim lojistiği

Dağıtım lojistiği

Tersine lojistik


16.Soru

I. Taşıma

II. Stok Yönetimi

III. Talep tahmini

IV. Bilgi yönetimi

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri lojistik faaliyetler içerisinde yer alır?


I.-II.

II.-III.

I.-II-III

III- IV

Hepsi


17.Soru

Lojistikte konteyner kullanımı, barkodlama ve RFID gibi uygulamaların gelişmesi durumu, aşağıda verilen lojistiğin gelişiminde etkili olan faktörlerden hangisini beraberinde getirmiştir?


Stok yönetiminde yaşanan değişim

Verimlilikte sağlanan artış

Küreselleşmenin doğurduğu sonuçlar

Üretim felsefesinde değişim

Perakende sektöründe yaşanan değişimler


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde üretimi tamamlanan ürünler pazara ve müşteriye ulaştırılmaktadır?


Üretim Lojistiği

Dağıtım Lojistiği

Tersine Lojistik

Geri Dönüşüm Lojistiği

Tedarik Lojistiği


19.Soru

Tedarik zincirinde lojistik, finans, pazarlama araştırması, ürün tasarım ve bilgi teknolojisi gibi alanlarda aktif rol alan firmalara ne ad verilir?


Perakendeciler

Üreticiler

Müşteriler

Hizmet Sağlayan İşletmeler

Distribütörler/Toptancılar


20.Soru

Düşük hacimde yüksek değerli ve zamana duyarlı ürünler aşağıdakilerden hangi taşımacılık türünde taşınmaktadır?


Kara Yolu

Deniz Yolu

Boru Hattı

Hava Yolu

Demir Yolu