Lojistik İlkeleri Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Taşıma İşleri Organizatörleri olarak tanımlanan firmaların kapsadığı faaliyet alanları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?


Elleçleme

Tahsilat

Paketleme

Tüketici anketi

Danışmanlık


2.Soru

I. Stratejik

II. Operasyonel

III. Taktik

Yukarıdakilerden hangisi tedarik zinciri için verilen kararlardandır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III


3.Soru

2011 yılı verilerine göre Dünya karbon emisyonunun yüzde kaçı taşımacılıktan kaynaklanmaktadır?


% 10

 

% 15

 

% 20

 

% 25

% 30


4.Soru

2015 yılı verilerine göre Avrupa Birliği üyeleri içerisinde  en düşük miktarda lojistik sektörüne sahip ülke aşağıdakilerden hangisidir?


Yunanistan

 

Portekiz

 

İzlanda

 

Malta

İspanya


5.Soru

...................., lojistik faaliyetleri destekleyen bir diğer hizmettir. Yabancı bir ülkeyle gerçekleştirilen dış ticaret faaliyetlerinde, ürün veya hizmetlerin gümrüklü sahalardan geçişi sırasında devletle
olan ilişki ve işlemlerin yürütülmesi hizmetidir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Talep Tahmini

Sipariş İşleme

Elleçleme

Konsolidasyon

Gümrükleme


6.Soru

Tedarik zincirinin merkezinde yer alan odak işletme ........... aşamasında alıcı durumundadır. Buna karşılık bu işletmeler ............. aşamasında satıcı durumundadır. Cümledeki boşluklara uygun gelen ifadeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır? 


üretim - pazarlama

alım - satım

tedarik - dağıtım 

lojistik - planlama 

tedarik - depolama  


7.Soru

  1. Güvenlik
  2. Hizmet alınacak işletmenin değişime ayak uyduramaması
  3. İşletmenin zaman içerisinde lojistik fonksiyonu üzerindeki kontrolünü yitirme endişesi

Lojistik alanında işletmelerin dış kaynak kullanımına yönelmeme nedenleri arasında yukarıdakilerden hangileri sayılabilir?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III


8.Soru

Lojistik maliyet unsurları ele alındığında, taşıma maliyetlerinin dağılım oranı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


% 5

% 10

% 10 - % 20

% 20 - % 35

% 50 - % 65


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "radyo frekansı ile tanımlama sistemleri"nin kısaltmasıdır?


RFID

RFAD

RAID

RDCD

RZKE


10.Soru

Müşteri siparişlerinin istenilen yerde ve zamanda teslim edilmesiyle ilgili bir dizi aksiyonu içeren lojistik faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?


Çapraz sevkiyat

Elleçleme

Satış sonrası servis desteği

Sipariş işleme

Satın alma


11.Soru

Depoya malzeme boşaltma, depoda mal seçerek ayrıştırma, birleştirme, teslim, paket açma, istifleme, yerleştirme, yerini değiştirme, yenileme, eksik tamamlama, ambalajlama, yükleme vb. işlemleri kapsayan lojistik faaliyet türü aşağıdakilerden hangisidir?


Stoklama

 

Ambalajlama

 

Çapraz sevkiyat

 

Elleçleme

Konsolidasyon


12.Soru

İşletmelerde tedarik ve dağıtım işlemleri ile birlikte üretim esnasında da lojistik faaliyetlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu süreçler dikkate alındığında lojistiğin malzeme yönetimi ve .............. olmak üzere iki temel süreçten oluştuğu söylenebilir. Cümledeki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır? 


stratejik lojistik 

dağıtım lojistiği

üretim lojistiği 

tersine lojistik 

sürdürülebilir lojistik 


13.Soru

Tedarik kaynakları ile üretim arasında bağlantının kurulduğu tedarikçi ile üretici arasında olan lojistik sürece ne ad verilir?


Üretim Lojistiği

Tedarik Lojistiği

Dağıtım Lojistiği

Geri Dönüş Lojistiği

Malzeme Lojistiği


14.Soru

Tedarik zincirinin aksi yönünde tedarikçilerden alınan ürünlerin müşterilere teslimatından sonra hasar görmesi, iadesi, reddedilmesi, ambalaj maddelerinin geri kazanımı, kullanım süresinin dolması, modasının geçmesi, onarım vb.nedenlerle bu malların ve/veya ambalaj malzemelerinin müşterilerden başlangıç noktasına geri götürülmesi faaliyetlerini içeren lojistik türü aşağıdakilerden hangisidir?


Servis lojistiği

 

Dağıtım lojistiği

 

Üretim lojistiği

 

Tersine lojistik

Tedarik lojistiği


15.Soru

I. Lojistik pahalıdır. II. Kârı ve diğer hesaplanan organizasyon performanskriterlerini doğrudan etkilemektedir. III. İşletmenin uzun dönemli performansına etki eden kararları içerdiğinden stratejik öneme sahiptir. IV. Hizmet üreten işletmeler dâhil tüm işletmelerde üretim, malzeme akışına dayandığından lojistik temeldir, zorunludur. Lojistiğe ilişkin yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

 

I ve II

 

I, II ve III

 

I ve IV

I, II, III ve IV


16.Soru

Ürünlerin taşıma işlemi sırasında güvenli ve hasarsız ulaşımının sağlanabilmesi için kullanılan koruyucu araçlara ne ad verilir?


Taşıma

Depolama

Stok

Barkod

Ambalaj


17.Soru

Türkiyede lojistiğin giderek ön plana çıktığı şehirlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?


Adana

İzmir

Trabzon

Hatay

Zonguldak


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri, lojistiğin yedi doğrusu olarak ifade edilen, doğru ürünün, doğru şartlarda, doğru miktarda, doğru yerde, doğru zamanda, doğru maliyetle ve doğru müşteri unsurlarının temel sebebidir? İhtiyaç duyulan tarafça ürünün kullanılabilirliğini sağlamak Müşteri ihtiyaçlarını tatmin etmek Efektif şekilde ürünün teslimatını sağlamak Arz edilen ve talep edilen nokta arasında ürüne değer katmak


I-II

I-II-III

I-III-IV

II-III-IV

I-II-III-IV


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi lojistik faaliyetler arasında yer almaz?


Taşıma 

Konsolidasyon

Çapraz Sevkiyat

Tüketim

Barkod


20.Soru

Tüm tedarik zincirine yayılmış ham maddeden yarı mamule ve bitmiş ürüne kadar tedarik zincirindeki üreticiler, dağıtıcılar ve
perakendeciler tarafından tutulan her şeye ne denir?


Envanter (Stok)

Üretim

Bilgi

Nakliye 

Operasyonel kararlar